Folkehelseinstituttet har gjort en studie som en del av oppfølgingen av vaksinasjonsprogrammet med HPV-vaksine. De finner ingen sammenheng mellom det å ta vaksinen og forekomsten av ME. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Fant ingen økt risiko for ME etter HPV-vaksine

Jenter som har fått HPV-vaksine, har ikke større risiko for kronisk utmattelsessyndrom (ME) enn jenter som ikke har fått vaksinen. Forekomsten blant barn og unge av ME har økt, men dette gjelder også blant gutter. 

Det viser en ny, stor studie fra Folkehelseinstituttet (FHI), som inkluderer alle de seks første årskullene av jenter som har fått tilbud om vaksinen mot livmorhalskreft. Studien er publisert i tidsskriftet Vaccine.

FHI har nå undersøkt om det er en sammenheng mellom HPV-vaksinen og hvor mange som får kronisk utmattelsessyndrom, også kalt ME. 

Ikke mer ME hos jenter som har fått vaksinen

– Vi fant ingen sammenheng, sier seniorrådgiver Berit Feiring i avdeling for infeksjonsepidemiologi ved FHI i en pressemelding.

Datagrunnlaget inkluderer mer enn 175 000 jenter som har fått tilbud om HPV-vaksine i 7. klasse. Av disse har 145 000 tatt en eller flere doser med HPV-vaksine.

Dermed var det mulig å sammenligne forekomsten av ME hos de som hadde tatt vaksinen, med de som avslo tilbudet. 

Beskytter mot livmorhalskreft

Vaksinen beskytter mot humant papillomavirus (HPV) som kan gi infeksjon i livmorhalsen. Livmorhalskreft skyldes langvarig HPV-infeksjon.

HPV-vaksinen Gardasil beskytter mot fire ulike HPV-typer og har siden 2009 vært tilbudt jenter i 7. klasse.

Forskerne fant også at jenter som hadde hatt mye sykehuskontakt, i mindre grad tok vaksinen. 

Studien har koblet opplysninger om kronisk utmattelsessyndrom/ME fra Norsk pasientregister med det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

ME har økt blant unge

En annen del av studien viser samtidig at flere har fått kronisk utmattelsessyndrom/ME har i perioden 2009 -2014.

Økningen er lik hos begge kjønn, selv om diagnosen forekommer oftere hos jenter. De utgjør 67 prosent av tilfellene.

Årsaken til økningen er ukjent.

Dataene hvor forskerne har målt forekomsten av ME/kronisk utmattelsessyndrom, er hentet fra mer enn 800 000 barn og unge i alderen 10-17 år.

Studien er en del av FHIs oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet.

Referanse: 

Feiring mf: HPV vaccination and risk of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: A nationwide register-based study from Norway. Vaccine, 23. juni 2017. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.06.031

Powered by Labrador CMS