Menn har en tendens til å overvurdere hvor gode de er i matte. Det er antagelig bra. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Menn tror de er bedre i matte enn de er

Mannlige studenter overvurderer hvor gode de er i matematikk. Det kan være en av grunnene til at flere menn enn kvinner velger realfag, tror forskere.

Det er et paradoks.

På skolen gjør jentene det minst like godt som gutta på mattetester. Men når vi sjekker antallet kvinner og menn blant mattestudentene i høyere utdanning, er det plutselig mennene som er i flertall.

Hvor er det blitt av damene?

Mye forskning viser at det finnes tydelige stereotyper når det gjelder kjønnenes evner i matte og naturfag: Vi tror at mennene er gode mens damene har en smule vondt for det.

Annen forskning antyder igjen at slike fordommer faktisk påvirker hvor godt vi gjør det, og hvilke karrierevei vi velger.

Nå har et team av amerikanske forskere undersøkt hvordan studenters oppfatning av egne talenter kan påvirke holdningene til å velge en matematikkstudier.

Overvurderte egne prestasjoner

Shane W. Bench fra Washington State University og kollegaene hans gjorde to tester. I den første skulle 122 studenter løse en rekke matteoppgaver. Så måtte de anslå hvor stor andel av mattestykkene de hadde klart.

Det viste seg at de mannlige studentene hadde større tendens til å overvurdere sine egne prestasjoner, mens damene gjettet omtrent riktig.

Så gjorde forskerne en lignende test der 184 deltagere i tillegg måtte oppgi om de ville studere matematikk i framtida.

Igjen overvurderte mennene hvor godt de hadde gjort det på testen. Resultatene viste også at de som hadde overdreven tro på sine egne evner, oftere mente de ville velge å studere matematikk.

Lurt selvbedrag

Det kan altså hende at en av årsakene til kjønnsforskjellene innen matematikk på høyere nivå ikke skyldes at kvinner undervurderer sine evner, men at mennene tror de er bedre enn de er, mener Bench og co.

Dette kan for eksempel hjelpe mennene igjennom vanskelige perioder – for eksempel i begynnelsen av studiene – hvor det er mye de ikke forstår og hvor resultatene kanskje ikke helt matcher forventningene.

Dermed kan altså et visst selvbedrag være av det gode, mener forskerne, som spekulerer:

Kanskje vi kan utjevne kjønnsforskjellene i matematikk ved å få jentene også til å overvurdere hvor begavet de er?

Referanse:

S. W. Bench, H. C. Lench, J. Liew, K. Miner & S. A. Flores, Gender Gaps in Overestimation of Math Performance, Sex Roles, 2015,

Powered by Labrador CMS