Fattige land mangler alternativer til transfett

Transfett er farlig. Mange land mangler alternativer og lovgivning som kan beskytte innbyggerne mot det usunne fettet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hurtigmat som pommes frites inneholder ofte transfett hvis man kjøper dem i ikkevestlige land. (Foto: Colourbox)

Fem gram transfett om dagen øker risikoen for hjertesykdommer med opp til 20 prosent. Det viser en dansk studie som sammenfatter en rekke internasjonale undersøkelser; en såkalt metaanalyse.

Funnet er uproblematisk i forskerens hjemland, hvor transfett i større mengder er forbudt. I Danmark er transfett i mengder større enn 2 gram transfett per 100 gram fett forbudt. Et lignende forbud har vært diskutert i Norge.

I ikke-vestlige land er bruken av transfett fortsatt utbredt. Her har matvareprodusenter gjerne ingen gode alternativer til transfett. Det finnes riktignok fettstoffer som kan erstatte det transfettholdige fettet, men de er dyrere, og produksjonen av alternative fettstoff er dessuten ikke stor nok til å overta transfettets rolle.

– Det er et behov for et alternativ til det billige og holdbare transfettrike, herdede plantefettet, forteller Nathalie Tommerup Bendsen, som har skrevet en doktorgradsavhandlin om transfett og negative effekter på kroppen.

Ute av syne, men ikke ute av sinn

Bendsen har satt søkelys på transfett i avhandlingen sin, blant annet for å understreke at det skaper sykdom i andre deler av verden.

For å vise hvor farlig transfett er, har Bendsen:

  • utført en såkalt metaanalyse, hvor hun har sammenfattet resultatene av eksisterende undersøkelser av transfett
  • utført en intervensjonsstudie på 16 uker, hvor halvparten av en gruppe på 52 kvinner daglig inntok store mengder transfett

Fører til sykdom

I metaanalysen har Bendsen sett på alle befolkningsstudier som har undersøkt sammenhengen mellom transfett og hjerte/kar-sykdommer.

En befolkningsstudie er en studie hvor man ser på sammenhenger mellom livsstil, for eksempel matvaner, og forekomsten av for eksempel sykdommer. En befolkningsstudie kan imidlertid ikke avgjøre om livsstilen faktisk er årsak til sykdommen.

– Sammendraget av befolkningsundersøkelsene tyder på at risikoen for hjertesykdommer stiger med 20 prosent hvis man inntar fem gram transfett om dagen, forteller Bendsen.

– Men fordi befolkningsundersøkelser ikke ser på årsakssammenhenger, kan økningen kanskje forklares med at de som spiser mye transfett, også er de som lever mest usunt generelt, sier hun.

Intervensjonsstudie tester årsaken

En metaanalyse av befolkningsstudier er altså ikke nok til å fastslå en sammenheng mellom sykdom og transfett. I stedet utførte Bendsen en intervensjonsstudie som skulle påvise at transfett påvirker helsen i negativ retning.En intervensjonsstudie vil si at man i en fastlagt periode går inn og blander seg inn i forsøkspersonenes liv.

Bendsen og kollegene valgte ut 52 kvinner i alderen 45-70 år som var overvektige. De ble delt i to grupper.

Den ene gruppen skulle hver dag i 16 uker spise to boller med innbakt transfett. Den andre gruppen skulle også spise to boller om dagen, men de inneholdt et fettstoff uten transfett.

Begge grupper ble dessuten sammenlignet med en gruppe av slanke kvinner i samme alder.

Transfett skaper betennelse

Resultatet av intervensjonsstudiet viste at kvinnene som spiste transfett, i løpet av de 16 ukene fikk en økt forekomst av såkalte markører for inflammasjon, eller betennelsesprosesser, i blodet. Dessuten steg kvinnenes dårlige kolesterol, kjent som LDL, mens det gode, HDL, falt.

– Vi er de første som påviser denne stigningen i betennelsesprosesser, forteller Bendsen.

De betennelsesprosessene Bendsen og kollegene hennes så en økt forekomst av hos kvinnene, blir normalt satt i forbindelse med økt risiko for blant annet hjertesykdommer og diabetes.

Lovgivning og produktutvikling

Samlet sett kan Bendsen konkludere:

  • at transfett antagelig fører til en stigning i betennelsesprosesser i blodet, også kalt «kronisk mild inflammasjon»
  • at det senker det gode kolesterol og hever det dårlige
  • at det samlet sett gir en markant økt risiko for hjertesykdommer

– Nå har vi klart etablert at transfett er farlig, forteller Bendsen.

– Og i Danmark har vi også tatt konsekvensen. Men EU har fortsatt ikke vedtatt lovgivning på transfettområdet, og i ikke-vestlige land mangler det alternativer som både er holdbare og billige, sier hun.

Hun mener derfor at det i fremtiden er opp til politikere å sørge for lovgivning som bremser bruken av det farlige fettstoffet, mens bedrifter må utvikle nye fettyper som kan konkurrere med transfett på pris og holdbarhet.

____________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no

Lenker:

Nathalie Tommerup Bendsens profil på Institut for Human Ernæring

Les mer om transfett

Powered by Labrador CMS