Ris (også økologisk) inneholder uorganisk arsen som kan være helseskadelig, særlig for barn. Forskere er imidlertid ikke helt enige om hvor farlig det er. (Foto: frank60 / Shutterstock / NTB scanpix)

Hvor skadelig er arsen i ris?

Ris og drikkevann inneholder uorganisk arsen, som er klassifisert som kreftfremkallende for mennesker. Men hvor farlig er det egentlig? Svaret er ikke helt enkelt.

Glutenfritt kosthold kan være kreftfremkallende, skrev vi nylig på bakgrunn av en amerikansk studie.

Studien viste at en gruppe amerikanere som ikke spiser gluten, hadde en høyere konsentrasjon av uorganisk arsen i urinen enn andre – fordi de spiser mer ris og dermed får i seg mer arsen.

Artikkelen gjorde en del lesere bekymret og flere har spurt om det virkelig kan stemme.

Ris absorberer arsen

Alle mennesker får i seg uorganisk arsen hver dag, for det finnes i lave konsentrasjoner i drikkevannet, i ris og i andre matvarer, for eksempel grønnsaker.

Ris inneholder litt mer enn de andre kildene.

I den amerikanske studien hadde forsøkspersonene sannsynligvis mer uorganisk arsen i urinen fordi de spiste mer ris i stedet for glutenholdige produkter.

Ifølge Vitenskapskomiteen for matsikkerhet, har ikke voksne nordmenn et kosthold som gjør at de står i fare for å få i seg mer uorganisk arsen enn andre europeere. Det kommer frem i en risikovurdering som ble gjort i 2016.

Hoper seg opp i kroppen

Uorganisk arsen er et helseskadelig stoff som finnes naturlig i jord og grunnvann.

Veldig høye konsentrasjoner gir akutte forgiftninger. Hvis man inntar uorganisk arsen i mindre doser over lang tid, hoper stoffet seg opp i kroppen. Det kan øke risikoen for kreft og hjerte/kar-sykdommer.

Betyr det at vi skal frykte å få av kreft å drikke vann fra springen og spise ris? Nei, sier Johnni Hansen, som er seniorforsker i Kræftens Bekæmpelses avdeling for Kost, gener og miljø i Danmark.

– Det er ingen tvil om at høye doser arsen er kreftfremkallende. Det store spørsmålet er hva som skal til for å øke risikoen, sier Hansen.

Det er ikke utført grundige studier av de lave dosene vi får gjennom vann og ris. Men Hansen avviser at det er en markant økt risiko for kreft forbundet med inntaket av arsen.

– Jeg er ikke bekymret for de mengdene vi normalt inntar. Det er neppe skadelig verken på kort eller lang sikt, sier han.

Hver dose øker risikoen

Men ikke alle er enige. Andre steder i Europa, der folk inntar omtrent samme mengder uorganisk arsen, er forskere urolige.

Andy Meharg, som er professor i plante- og jordvitenskap ved Queens University i Belfast, er bekymret for de mengdene uorganisk arsen europeerne får i seg hvis de spiser ris mange ganger i uken.

– Vi har advart mot å spise for mye ris. Hver dose uorganisk arsen øker risikoen for kreft, sier Meharg, som har skrevet boken Rice & Arsenic.

– Kreftrisikoen blir fordoblet hvis man øker inntaket av ris med 50 prosent. Så enkelt er det. Man bør gjøre det man kan for å kutte inntaket, fortsetter han.

Ifølge Meharg bør man begrense seg til å spise ris et par ganger i uken. Hvis man går på glutenfri diett, bør man ikke få hoveddelen av karbohydratene fra ris, men supplere med glutenfritt korn og rotfrukter.

EU-grenser er for høye

Meharg har vært med på å måle hvor mye uorganisk arsen det er i ris og risbaserte produkter. Det utgjør en del av grunnlaget for at EU i 2016 fastsatte grenser for hvor mye uorganisk arsen det kunne være i produkter på det europeiske markedet.

Men Meharg er ikke fornøyd. Grensene, som også gjelder i Norge, er altfor høye, mener han.

– EU tok for mye hensyn til matvareprodusentene. Grensen la seg over nivået for 99 prosent av risen på markedet, sier Meharg.

– Konsekvensen er at verken bønder eller matvareprodusenter måtte redusere innholdet av uorganisk arsen, fortsetter han.

Ifølge EUs regler kan et kilo ris til voksne høyst inneholde 0,2 milligram uorganisk arsen. Risprodukter til barn kan inneholde 0,1 milligram per kilo.

Hvis man virkelig vil redusere risikoen, bør man sette grensen til 0,025 milligram per kilo for barn og 0,1 milligram til voksne, mener Meharg.

Særlig barn er følsomme

Grunnen til at EU i det hele tatt satt grenser for uorganisk arsen, er at flere befolkningsstudier har vist en kobling til lungekreft, blærekreft og hudkreft.

Studiene kommer fra land som Chile, Argentina og Bangladesh, der befolkningen får i seg mye uorganisk arsen fra drikkevannet. Forskningen tyder på at særlig små barn er sårbare fordi hjerner og immunforsvar fortsatt er under utvikling.

Derfor er Meharg spesielt bekymret for risholdig babymat og risprodukter til barn. Marie Vahter, som er professor ved Institut for Miljømedicin ved Karolinska Institutet i Sverige, er også bekymret.

– Jeg er helt enig i at EUs grense er for høy, skriver Vahter i en e-post til videnskab.dk.

Gir skader senere i livet

Vahter har i flere år forsket på skadelige virkninger av uorganisk arsen. Hun har sammen med andre forskere påvist at uorganisk arsen ikke bare er kreftfremkallende. Stoffet kan også øke risikoen for hjerte/kar-sykdommer og skade immunforsvaret og hjernen.

Særlig barn er utsatt, indikerer denne forskningen.

– Jo mer og jo tidligere i livet man er eksponert, jo høyere er risikoen for kreft og andre sykdommer. Studiene fra Bangladesh indikerer at det kan skade immunforsvaret, føre til nedsatt kognitiv funksjon, nedsatt vekst, overdødelighet og høyere risiko for sykdom, skriver Vahter.

Ingen kunnskap om lave doser

Det er ikke gjort studier av hvordan lave konsentrasjoner av uorganisk arsen påvirker barns utvikling.

Derfor kan man ikke gi konkrete råd. Vahter mener dette bør undersøkes grundig.

– Hvis vi vil beskytte barna mot skadevirkningene av uorganisk arsen, bør vi gjennomføre en omfattende vurdering av de nivåene barn og spedbarn inntar gjennom vann og mat, mener Vahter.

– Forhåpentligvis vil en slik vurdering resultere i offisielle anbefalinger. I mellomtiden er det viktig at myndighetene forteller hvordan vi kan redusere eksponeringen for uorganisk arsen, fortsetter hun.

EU-kommisjonen avviser anklager

Fødevarestyrelsen i Danmark advarte i 2013 mot riskjeks til barn fordi målinger viste at de inneholder mer uorganisk arsen enn ren ris. De frarådet også rismelk til barn.

EU-kommisjonen kontor for helse og matvaresikkerhet avviser at grensene for arsen er satt for høyt av hensyn til industrien.

– Grensene er fastsatt for å beskytte folkehelsen. Ingen matvarer kan selges hvis de inneholder et forurensende stoff i en mengde som er uakseptabel for folkehelse, skriver Aikaterini Apostola, som er pressemedarbeider for Helse og Matvaresikkerhet i EU-kommisjonen, i en e-post til videnskab.dk.

Forskere har kjepphester

Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse mener altså at det ikke er noen betydelig risiko ved små doser av uorganisk arsen.

– Alle forskere har sine kjepphester, også de som forsker på arsen. Personlig er jeg ikke særlig bekymret for det normale inntaket av uorganisk arsen i Danmark, som er veldig små konsentrasjoner. Det er andre ting som er farligere. Mange dansker spiser for eksempel så mye rødt og bearbeidet kjøtt at det sannsynligvis øker risikoen for tykktarmskreft, og røyking er jo den helt store synderen når det kommer til kreft. Det er det god evidens for, sier Hansen.

På globalt plan er uorganisk arsen imidlertid et gigantisk problem for folkehelsen. Omkring 130 millioner mennesker får altfor høye konsentrasjoner av stoffet gjennom drikkevann og ris, mener forskere.

I land som Vietnam, Bangladesh og Argentina inneholder drikkevannet 100 mikrogram uorganisk arsen per liter.

Et glass vann inneholder også arsen

I 2013 satte DRs program Detektor faren ved uorganisk arsen i perspektiv.

Etter at Fødevarestyrelsen hadde advart mot riskjeks til barn, avslørte Detektor at et glass vann fra springen inneholder like mye uorganisk arsen som en riskjeks.

Arsen er kreftfremkallende

WHOs organisasjon for kreftforskning, IARC, kategoriserer uorganisk arsen som et av de stoffene som med størst sikkerhet er kreftfremkallende.

I samme gruppe er stoffer som tobakk, alkohol og asbest, sammen med radioaktivitet.

Det amerikanske Organisasjonen for giftstoffer og sykdommer (ATSDR) mener at uorganisk arsen på global plan er det giftstoffet som skader folkehelsen aller mest.

Uorganisk arsen

Uorganisk arsen dannes når grunnstoffet arsen blir oppløst.

Arsen finnes naturlig i jorden, der det binder seg til mineraler som inneholder jern.

Når mineralene kommer fra et oksygenrikt til et oksygenfattig miljø, for eksempel dypt ned i jorden, blir de oppløst til uorganisk arsen.

17 krefttilfeller per 10 000

Ifølge Verdens Helseorganisasjon, Who, medfører de internasjonale grenseverdiene på 10 mikrogram uorganisk arsen per liter drikkevann en risiko for om lag 17 krefttilfeller per 10 000 personer.


Referanser:

Dietary exposure to inorganic arsenic in the European population, EFSA Journal 2014, doi: 10.2903/j.efsa. 2014.3597

Antonio J. Signes-Pastor mfl: Inorganic arsenic in rice-based products for infants and young children, Food Chemistry 2016, doi: DOI: 10.1016/j.foodchem. 2014.11.078

Gareth J. Norton mfl: Lead in rice: Analysis of baseline lead levels in market and field collected rice grains, Science of the total Environment, doi: 10.1016/j.scitotenv. 2014.03.090

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS