Det kan være lurt å bytte ut mettet fett med fullkornsprodukter, mener forskerne bak en ny undersøkelse. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Fullkorn bedre enn mettet fett

Folk som byttet ut mettet fett med fullkornsprodukter hadde lavere risiko for hjertesykdom, konkluderer forskere.

Motstridende resultater er blitt dagligdags i denne delen av ernæringsforskningen:

Senest i august meldte kanadiske forskere at de ikke fant noen sammenheng mellom mettet fett og helseproblemer.

Men det finnes også mye forskning som taler for å begrense mettet fett i kosten, og nå kommer en ny studie med et slikt resultat.

Forskere fra York University har undersøkt langtidsdata fra nærmere 130 000 kvinner og menn. Deltagerne svarte på spørsmål om kostholdet sitt hvert fjerde år fra 1980-tallet og framover.

Nå har forskerne sammenlignet disse opplysningene med informasjon om hjertesykdom og hjertedød hos deltagerne.

Bra fett og dårlige karbohydrater

Tallene viser at mye flerumettet fett og fullkorn i kosten var koblet til lavere risiko for blant annet hjerteinfarkt.

Raffinerte karbohydrater, som sukker, polert ris og hvitt mel, var derimot forbundet med høyere risiko for hjertesykdom.

Resultatene viser dessuten at det å bytte fem prosent av kaloriene i kosten fra mettet fett til flerumettet fett, umettet fett eller karbohydrater fra fullkorn reduserte risikoen for hjertesykdom.

Bedre med fullkorn enn mettet fett

– Funnene indikerer at umettet fett, spesielt flerumettet fett, og/eller karbohydrater med høy kvalitet bør erstatte mettet fett i maten for å redusere risikoen for hjertesykdom, konkluderer forskerne i studien.

Men selv om flerumettet fett og fullkorn nevnes i samme åndedrag, betyr ikke det at de hadde helt samme effekt.

Flerumettet fett var koblet til hele 25 prosent lavere risiko for hjertesykdom, enumettet til 15 prosents reduksjon, mens fullkornsprodukter var forbundet med ni prosent lavere risiko.

Det kan dermed se ut til at det er vesentlig mer effektivt å bytte ut mettet fett med flerumettet fett enn med fullkorn.

Det hele må imidlertid tas med en liten klype salt.

Typiske svakheter

Dette er en stor undersøkelse med mange deltagere som er fulgt i en årrekke.

Studien lider imidlertid av de samme svakhetene som den kanadiske undersøkelsen fra august, og det meste av forskningen på dette feltet:

Den er en observasjonsstudie. Slike undersøkelser kan vise sammenhenger mellom ulike deler av livsstilen og visse sykdommer, men den kan ikke fortelle oss hva som fører til hva.

Vi ser altså at de som spiste mest flerumettet fett og fullkorn hadde minst risiko for hjertesykdom. Men vi vet ikke om det var denne kosten som førte til helseeffekten, eller om de som spiste slik også gjorde andre ting som påvirket hjertehelsa.

Undersøkte helsepersonell

Forskerne har tatt hensyn til flere viktige faktorer, som røyking, KMI og fysisk aktivitet. Men det er vanskelig å få et nøyaktig bilde av alle slike forvirrende elementer.

I tillegg er ikke spørreskjemaer noen eksakt vitenskap. For hva har du egentlig spist de siste fire åra? Det er alltid en risiko for mye feilrapportering i kostholdet som folk oppgir.

En annen svakhet ved akkurat denne studien er at deltagerne var helsepersonell. De tilhører en spesiell gruppe mennesker, som neppe har en livsstil som gjenspeiler hele befolkningen.

Den nye studien gir altså ikke noe nøyaktig svar på hva vi skal spise. Men det blir garantert en del av kunnskapsoppsummeringene som vil ligge til grunn for de offentlige kostholdsrådene i framtida.

Referanse:

Y. Li, F. B. Hu m.fl., Saturated Fats Compared With Unsaturated Fats and Sources of Carbohydrates in Relation to Risk of Coronary Heart Disease : A Prospective Cohort Study, Journal of the American College of Cardiology, oktober 2015, doi:10.1016/j.jacc.2015.07.055. Sammendrag

Powered by Labrador CMS