Prosessert mat inneholder ofte mange tilsetningsstoffer, for eksempel for å gi god konsistens. Karboksymetylcellulose er et slikt stoff, som for eksempel kan finnes i iskrem.

Tilsetningsstoff endret tarmfloraen hos mennesker

Tidligere studier har vist at stoffet kan gi betennelse og fedme hos mus. Nå ser forskere at det forandrer bakteriefloraen hos mennesker.

Emulgatoren karboksymetylcellulose (E466) er mye brukt i prosessert mat. Du kan for eksempel finne den i sauser, drikker, desserter og bakevarer.

Stoffet, som framstilles av cellulose, har generelt vært ansett som trygt. Noe av begrunnelsen for denne vurderingen har vært at stoffet i ganske liten grad trenger inn i kroppen.

Men i de siste årene har det kommet studier på dyr og celler som antyder at det kanskje likevel har skadelige effekter.

I 2015 viste for eksempel en studie at karboksymetylcellulose bidro til tarmbetennelse, metabolsk syndrom og fedme.

Denne og flere nyere studier på dyr antyder at stoffet kan ha helseskadelige effekter fordi det forandrer tarmfloraen, som igjen påvirker kroppen.

Svært kontrollert forsøk

Spørsmålet er så klart om virkningene vi kan finne hos dyr, også skjer i mennesker.

Det er mye vanskeligere å finne ut av. Kostholdet vårt er ofte svært variert, og inneholder mange ulike tilsetningsstoffer. Det kan være nærmest umulig å skille ut virkningen av et enkelt stoff.

Dette var bakgrunnen for at Benoit Chassaing fra Université de Paris og hans kollegaer satte opp et svært kontrollert forsøk på mennesker.

Forskerne rekrutterte 16 friske forsøkspersoner mellom 18 og 60 år. De ble innkvartert ved University of Pennsylvania i USA, hvor de oppholdt seg i 11 dager. I løpet av denne tida spiste de bare mat de fikk utdelt av forskerne, og mosjonerte omtrent på samme måte som de gjorde til vanlig.

Deltagerne ble tilfeldig inndelt i to grupper. Den ene gruppa fikk mat helt uten emulgatorer, mens den andre gruppa spiste den samme maten, bare tilsatt 15 gram karboksymetylcellulose.

Verken forskerne eller deltagerne visste hvem som fikk hva.

Store forskjeller i tarmfloraen

Resultatene av blodprøver viste omtrent samme resultater for begge gruppene. Men prøvene av tarmfloraen viste betydelige forskjeller.

Gruppa som spiste karboksymetylcellulose fikk færre ulike bakterier i tarmfloraen, noe som ofte er koblet til negative effekter på helsa.

I tillegg var det store forskjeller i det såkalte metabolomet. Dette er sammensetningen av stoffer som bakteriene i tarmfloraen produserer. Vi vet at slike bakterieproduserte stoffer kan både positiv og negativ virkning på kroppen.

Særlig to av deltagerne i karboksymetylcellulose-gruppa hadde omfattende forandringer i sammensetning av tarmbakterier og tegn til bakterievekst inn i slimbarrieren i tarmveggen, som normalt skal være steril. Dette er et karakteristisk trekk ved betennelse i tarmen.

Sammenfaller med økning i kroniske sykdommer

Dermed har forskerne altså vist at karboksymetylcellulose kan endre tarmfloraen på måter som kan tenkes å skape sykdom.

Forskerne mener dette er interessant, fordi økningen av mange kroniske sykdommer har skjedd samtidig med at vi har begynt å spise mye prosessert mat.

I de siste årene har det kommet stadig flere studier som kobler ultraprosessert mat – som typisk inneholder emulgatorer og konsistensmidler – til slike sykdommer.

Den nye studien antyder at en eventuell effekt av emulgatorer og andre stoffer ikke nødvendigvis påvirker alle likt. Kanskje har de mye større effekt på tarmfloraen hos noen av oss? Det kunne i så fall være med på å forklare hvorfor noen utvikler kroniske sykdommer og andre går fri.

Liten studie med høy dose av ett stoff

På den annen side er det svært mye som har endret seg i denne perioden. Et sammenfall i tid betyr heller ikke at det ene er årsaken til det andre.

Det er også viktig å huske at dette var en liten studie med få deltagere. Lignende forsøk bør gjentas med flere forsøkspersoner før vi vet hvilken rolle karboksymetylcellulose spiller for folks helse.

En annen sak er at denne studien kanskje ikke gir noe realistisk bilde av påvirkningen av tilsetningsstoffer i den virkelige verden.

Dosen av karboksymetylcellulose i forsøket var høyere enn et typisk menneske får i seg. Men kanskje kan det tilsvare nivåene av ulike emulgatorer og konsistensmidler du får i deg igjennom et kosthold med veldig mye ultraprosessert mat.

Vi trenger nye studier for å finne ut hvordan karboksymetylcellulose virker i mindre doser, og hvordan en cocktail av ulike tilsetningsstoffer virker sammen, skriver forskerne, og avslutter:

Hvis resultatene bekreftes i større og mer langvarige studier, vil dette kunne gi oss bedre mulighet både til å gjøre gode matvalg og å utvikle sunnere prosessert mat.

Referanse:

B. Chassaing, m. fl., Randomized controlled-feeding study of dietary emulsifier carboxymethylcellulose reveals detrimental impacts on the gut microbiota and metabolome, Gastroenterology, november 2021. Sammendrag.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS