Te kan gi sterkere immunforsvar

Å drikke te kan styrke kroppens forsvar, og hjelpe til med å nedkjempe eller dempe infeksjoner. Tedrikking kan kanskje til og med gi bedre utrustning mot kreft, mener amerikanske forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nest etter vann er te verdens vanligste drikk, og det er ikke første gang vi hører at det er sunt å helle den i seg.

For eksempel har denne drikken tidligere blitt knyttet til færre hjertesykdommer, og til lavere kreftrisiko på grunn av antioksidanter.

Andre studier har antydet at te hjelper mot beinskjørhet, og at drikken kan lette enkelte allergisymptomer. Nå har forskerne satt fingeren på enda en positiv effekt.

Te inneholder antigener

I forsøkene ble mennesker som ikke drikker te til vanlig, instruert til å helle i seg fem små kopper sort te om dagen i fire uker, og det viste seg at de dermed ble bedre utrustet til å nedkjempe bakterieinfeksjoner.

Forklaringen er en ingrediens i sort og grønn te som kroppen oppfatter som en inntrenger, og øver opp immunsystemets evne til å angripe invaderende bakterier.

Det viser seg nemlig at noen av stoffene som finnes i te er de samme stoffene som finnes i enkelte bakterier, kreftceller, parasitter og sopp, men også i spiselige planteprodukter som epler og vin.

Te inneholder antigener, som er stoffer kroppens immunsystem lærer seg til å kjenne igjen nesten som fareskilt, slik at det er på vakt overfor farlige inntrengere.

Antigener er komplisert bygde stoffer med store molekyler. Eksempler er celler, bakterier, bakteriegifter, virus og slangegift.

Når antigener trenger inn i en organisme, stimuleres organismens immunsystem til å danne bestemte antistoffer. Antistoffene er proteiner i blodet som har som oppgave å uskadeliggjøre antigener.

Immunforsvaret trenes opp

"I vestlige land drikker vi mest sort te."

Når vi drikker te utsettes kroppen for alkylamine antigener, immunsystemet husker dem, og kroppen bygger opp et sterkere forsvar.

Man kan nesten si at det å drikke te er som å trimme kroppens forsvar.

Styrker immunsystemets frontlinje

Den amerikanske forskeren og immunologen Jack Bukowski har, sammen med flere andre forskere, undersøkt hvilken effekt teens antigener har på immunsystemets gamma-delta T-celler, som er en kritisk viktig første frontlinje i kroppens forsvar mot infeksjoner.

Etter å ha utsatt T-cellene for antigenenet etylamin i en kort periode, utsatte forskerne dem deretter for varmedrepte bakterier, for å simulere en infeksjon.

Grønn og sort te inneholder etylamin og forløperen til etylamin, L-teanin, mens kaffe ikke inneholder disse stoffene. Etylamin dannes også når L-teanin brytes ned i leveren, og utløser en respons fra de frontkjempende gamma delta T-cellene.

Tidligere forskning antyder at etylamin, som også finnes i grønnsaker og vin, kan hjelpe kroppens forsvar mot andre sykdomsfremkallere i tillegg til bakterier, som for eksempel parasitter, virus, og kanskje kreft.

Markant forskjell

"I Japan og Kina drikkes mest grønn te."

T-cellene som ble utsatt for etylamin før den simulerte bakterieinfeksjonen i laboratoriet, mobiliserte en robust immunrespons.

I noen tilfeller delte de seg ti ganger fortere enn cellene som ikke hadde blitt utsatt for antigenet, og kunne dermed skille ut større mengder sykdomsbekjempende kjemikalier.

Cellene som ikke hadde vært utsatt for antigenet på forhånd, viste ingen økt respons.

For å undersøke responsen hos mennesker, fikk forskerne 11 frivillige forsøkspersoner til å drikke fem små kopper sort te, og ti frivillige til å drikke fem små kopper kaffe i opptil fire uker.

To ukers tedrikking

Bare etter to uker viste gamma delta T-cellene hos tedrikkerne en forsterket evne til å produsere sykdomsbekjempende kjemikalier, mens den samme responsen ikke var tilstede hos kaffedrikkerne.

Immuncellene i blodprøvene fra tedrikkerne produserte fem ganger så mye av det sykdomsbekjempende kjemikaliet interferon enn cellene fra kaffedrikkerne.

Hold på medisinskapet

"Sort te og grønn te kommer fra den samme planten; Camellia sinensis, men gjennomgår to forskjellige foredlingsprosesser."

- Te er ikke en behandling eller en kur for noe. De fleste tedrikkere vil bli syke. Men tedrikkere som blir syke, vil sannsynligvis oppleve en mildere versjon av sykdommen, sier Bukowski, som ikke ser for seg noen ulemper ved å drikke te.

- Men om folk blir syke bør de ikke begynne å drikke te for å bli friske. De bør gå til legen, sier han.

Det er altså ingen grunn til å kaste ut medisinskapet foreløpig. Bukowskis studie er dessuten ganske liten, så større studier må gjennomføres før man kan være trygg på resultatene.

Studien er publisert i den amerikanske journalen Proceedings of the National Academy of Sciences.

Referanse:

Arati B. Kamath, Lisheng Wang, Hiranmoy Das, Lin Li, Vernon N. Reinhold, and Jack F. Bukowski; Nonpeptide bacterial antigens contained in tea-beverage prime human V-gamma-2V-delta-2 T cells in vitro and in vivo for memory and nonmemory antibacterial cytokine responses; Proceedings of the National Academy of Sciences; 2003;10.1073/pnas.1035603100.

Powered by Labrador CMS