Mat påvirker menn og kvinner forskjellig

Tarmbakteriene til menn og kvinner påvirkes forskjellig av kosten. Det kan ha betydning for de kostholdsrådene som gis til befolkningen, mener dansk forsker.

Forskerne bak undersøkelsen tror forklaringen på at kvinner og menn reagerer ulikt, ligger i kjønnshormonene. (Foto: Microstock)

Fakta

Tarmfloraen spiller en stor rolle for opptaket av fettstoffer og dannelsen av for eksempel vitaminene tiamin, riboflavin, cyanocobalamin (B12) og K-vitamin.

Inntak av antibiotika kan fjerne hele eller store deler av tarmfloraen. Det kan gjøre at mer uønskede gjester, som for eksempel gjærsoppen Candida og bakterier som stafylokokker og salmonella, kan få fotfeste.

Kilde: Den store Danske

Gjennom de siste årene har forskere påvist at bakteriene i tarmene våre spiller en avgjørende rolle for vår fysiske og psykiske helse. 

Tidligere forskning har vist at maten vi spiser, endrer sammensetningen av bakterier i tarmen og den funksjonen bakteriene har. Nå viser en ny undersøkelse utgitt i tidsskriftet Nature Communications at effekten er forskjellig fra menn til kvinner.

– Resultatet er interessant og kan bli avgjørende for fremtidens forskning og de rådene som gis til befolkningen. Det kan altså få betydning for fremtidige forsøk på å forebygge og behandle sykdommer med endringer i kosthold, sier professor Oluf Borbye Pedersen fra Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter ved Københavns Universitet.

Han har ikke selv vært med på å utføre undersøkelsen, men forsker på dette feltet til daglig.

De riktige tarmbakteriene kan gjøre oss sunne

– Bakteriene vi har i tarmene er med på å styre mange funksjoner i kroppen, og det er ganske sikkert at tarmbakteriene kan påvirke helsetilstanden vår. Det er koblet til alvorlige lidelser som kronisk tarmbetennelse, diabetes og fedme, sier Pedersen.

Kostholdet endrer både mengden og sammensetningen av bakteriene i tarmen. Det tar ikke mer enn noen dager før man kan spore en endring i kostholdet i sammensetningen av tarmbakteriene.

– Vi vet for eksempel at fett øker mengden bakterier som skaper en mild form for betennelse i kroppen. Mens mye grønnsaker reduserer eller fjerner betennelsestilstanden. Men undersøkelsen peker altså på at menn og kvinner reagerer ulikt, sier Pedersen.

Betennelse i kroppen er forbundet med en økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer.

Kjønnshormoner kan påvirke bakteriene

Forskerne bak undersøkelsen tror forklaringen på at kvinner og menn reagerer ulikt, ligger i kjønnshormonene. Det er rimelig, mener Oluf Borbye Pedersen.

– Mannlige og kvinnelige kjønnshormoner kan påvirke immunceller i tarmen på ulike måter. Og forskjeller i tarmslimhinnens immunfunksjoner kan sannsynligvis påvirke veksten av forskjellige bakteriearter. Det må naturligvis testes i fremtidige studier, sier han.

På vei til et individuelt kosthold

Det ser altså ut til at kjønn påvirker sammensetningen av tarmbakterier.

– Hvis disse resultater kan bekreftes av andre forskere, så vil det påvirke forskningen fremover. For eksempel er vi, sammen med andre danske forskere, i gang med en stor intervensjonsstudie hvor vi undersøker tarmbakteriene i forhold til inntak av gluten. Også her vil vi se om det er et samspill mellom kjønn og påvirkning av tarmbakteriene, sier Pedersen.

Forskerne bak undersøkelsen fremhever at kjønn naturligvis er genetisk bestemt, og at vårt personlige DNA også kan påvirke hvordan bakteriene i tarmen er sammensatt og fungerer.

Det er et viktig poeng, mener Pedersen.

– Faktisk er det allerede vist at hvis man skrur av visse gener, så endrer sammensetningen av tarmbakterier seg markant. Samtidig oppstår forstadier til en rekke sykdommer, sier han.

– Kanskje er vi vitne til de første skrittene i retning av et vitenskapelige grunnlag for et skreddersydd, individuelt kosthold, sier Pedersen.

Effekten rammer flere dyrearter

I undersøkelsen testet forskergruppen fra USA, Sverige og Sveits hvordan sammensetningen av tarmbakterier ble påvirket av kosthold hos mennesker, og om det var forskjell på endringene hos stiklingfisker, karper og mus av begge kjønn.

Når det gjelder fiskene, så forskerne først på tarmbakteriene hos ville hanner og hunner hvor forskerne ikke hadde påvirket fiskenes kosthold. Deretter testet forskerne forskjellige standardiserte matinntak. Både i laboratoriet og i naturen viste resultatet at effekten av matinntak på sammensetningen av tarmbakterier til dels var kjønnsbestemt.

Forskerne ga dessuten to ulike typer kosthold. Også her kunne de se en betydelig forskjell på hvordan tarmbakteriene i hann- og hunnmus reagerte.

Til slutt så forskerne på data fra en tidligere studie der forskerne hadde analysert hvordan forskjeller i menneskers kosthold avspeiler seg i tarmbakteriene til forsøkspersoner. Denne studien så opprinnelig ikke på forskjeller etter kjønn. Forskerne bak den nye undersøkelsen tok disse dataene og så etter slike forskjeller, og det fant de.

Referanse:

Daniel I. Bolnick m. fl.: Individual diet has sex-dependent effects on vertebrate gut microbiota, Nature (2014), DOI: 10.1038/ncomms5500

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS