Hjertegod kaffe

Kaffedrikking knyttes til redusert dødelighet. Effekten slår først og fremst ut i forhold til hjertesykdommer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Kaffedrikking har vært knyttet til diverse positive og negative helseeffekter, men det har manglet data om sammenhengen med dødelighet, sier Esther Lopez-Garcia ved Universidad Autonoma de Madrid, som ledet undersøkelsen.

24 års oppfølgingsperiode

For a rette på dette analyserte forskerne data fra 84 214 kvinner i Nurses’ Health Study og 41 736 menn fra Health Professionals Follow-up Study - begge amerikanske undersøkelser.

Statistikken viste at kvinner som drakk to til tre kopper kaffe om dagen hadde 25 prosent lavere risiko for å dø av hjertesykdom i løpet av en 24 års oppfølgingsperiode (fra 1980 til 2004), sammenlignet med ikke-kaffedrikkere.

De hadde også 18 prosent lavere risiko for å dø av andre årsaker enn hjertesykdom eller kreft. For menn hadde moderat kaffedrikking ingen effekt den ene eller andre veien.

Redusert dødsrisiko

For større forbruk av kaffe, opptil seks kopper per dag, fant heller ikke forskerne høyere dødelighet - hverken hos menn eller kvinner.

Både vanlig kaffe og koffeinfri kaffe var assosiert med noe redusert dødsrisiko fra hjertesykdom.

- Muligheten for at kaffeforbruket har en beskjeden nytteeffekt på hjertesykdommer, kreft og andre dødsårsaker, trenger å bli undersøkt videre, sier Lopez-Garcia.

Drikkevaner, spisevaner og røyking

For å delta i undersøkelsen måtte forsøkspersonene være friske uten kreft eller hjertesykdommer fra starten av.

Hvert andre til fjerde år besvarte de et spørreskjema om hvor ofte de drakk kaffe, hva de ellers spiste og drakk, røykevaner og helsetilstand.

Opplysningene ble deretter sammenholdt med hyppigheten av dødsfall totalt, dødsfall grunnet hjertesykdom og grunnet kreft, blant personer med forskjellige kaffevaner.

Samme effekt med koffeinfri

Når andre risikofaktorer var tatt hensyn til, som kroppsstørrelse, spisevaner, røyking og spesielle sykdommer, oppdaget forskerne at personer som drakk mer kaffe var mindre i faresonen for å dø i løpet av oppfølgingsperioden, på grunn av redusert risiko fra hjertesykdommer.

Denne sammenhengen var ikke knyttet til koffein, siden de som drakk koffeinfri kaffe også hadde lavere dødsrisiko.

Omdiskutert helseeffekt

Kaffe kan også ha negativ virkning på kroppen. Tidligere forskning har blant annet vist at kaffe kan doble risikoen for spontanabort for gravide, redusere blodstrømmen og øke hjertebelastningen i kombinasjon med røyking, og bidra til inntak av det kreftfremkallende stoffet akrylamid.

På den positive siden kan kaffe og trening beskytte mot hudkreft, forsyne oss med helsebringende antioksidanter og hjelpe på korttidsminnet.

Ikke bare et spørsmål om svart eller hvitt, med andre ord.

Referanse:

E Lopez-Garcia, R M van Dam, T Y Li, F Rodriguez-Artalejo og F B Hu: The Relationship of Coffee Consumption with Mortality (Annals of Internal Medicine 17/6/2008)

Lenke:

American College of Physicians: New Study: Coffee Drinkers Have Slightly Lower Death Rates Than People Who Do Not Drink Coffee

Powered by Labrador CMS