Brokkoli viser sin sunne side

Med ny superbrokkoli gir forskere oss innsikt i hvorfor det lønner seg å knaske denne grønnsaken flere ganger i uken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto: Colourbox.com

At brokkoli er sunt er hevet over tvil. Å spise en eller flere porsjoner av denne svært så grønne grønnsaken hver uke, kan for eksempel redusere risikoen for prostatakreft.

Dessuten kan brokkoli minke faren for at allerede påvist kreft blir mer aggressiv, ifølge Institute of Food Research i Norwich, England. 

Tidligere har forskning pekt mot at brokkoli eksempelvis virker forebyggende mot betennelse og kreft i magen.

Nylig rapporterte amerikanske forskere om at forsøk på laboratoriemus viser en foryngende effekt på immunforsvaret.

Viktige nedbrytningsprodukter

Nå gir forskergruppen fra Institute of Food Research oss en forklaring på hvorfor brokkolispising kan redusere risikoen for prostatakreft.

Endringer i genuttrykk er et stikkord i studien, som publiseres i tidsskriftet PLoS ONE i dag, 2. juli.

Forskerne fant frem til frivillige menn som hadde risiko for å utvikle prostatakreft. Over en periode på 12 måneder spiste en andel av mennene 400 gram av superbrokkolien ukentlig.

Denne brokkolitypen som forskerne utvikler, er mye rikere på en viss type glukosinolater (svovelholdige forbindelser) enn standardvarianten av grønnsaken i butikken.

Les mer om glukosinolater hos Bioforsk (s. 92-93).

De senere år har det vist seg at nedbrytningsprodukter av glukosinolater spiller en viktig rolle i å hindre at kreft utvikler seg. Superbrokkolien er krysset med andre arter for å øke innholdet av riktige glukosinolater, og den er utviklet ved John Innes Centre i Norwich.

Resten av mennene som deltok i studien, inntok 400 gram erter i tillegg til det de vanligvis hadde på menyen.

Endringer i genuttrykk

Vevsprøver viser at prostatakjertelen ble tatt før forsøket startet, så etter seks måneder og endelig etter ett år. Så ble endringer i mennenes genuttrykk studert.

Forskerne fant at det var større endringer hos mannfolkene som gikk på superbrokkoli-dietten, enn de som hadde fått beskjed om å spise erter.

Nettopp disse endringene i genuttrykkene kan assosieres med den reduserte kreftrisikoen som tidligere er rapportert i epidemiologiske studier, ifølge et presseskriv fra instituttet.

Tidligere studier har antydet at den halvparten av befolkningen som har et gen kalt GSTM1 har større nytte av å spise brokkoli en de som ikke har dette genet.

Det nye forskningsarbeidet viser at tilstedeværelsen av GSTM1-genet har en dyptgående effekt på endringene i genuttrykket som forårsakes av brokkolispisingen.

Små mengder - store effekter?

Den nye studien tetter gapet mellom observasjonsstudier og studier med celle- og dyremodeller.

Mens de førstnevnte har vist at dietter rike på Brassica-grønnsaker (eksempelvis hodekål og brokkoli) kan redusere risikoen for prostatakreft og annen kronisk sykdom, så gir de ingen forklaring på hvordan.

Studier med utgangspunkt i dyre- og cellemodeller har også prøvd å finne en forklaring. Men; disse studiene er som oftest basert på så høye doseringer at de normalt sett ikke ville være en del av et kosthold, heter det videre i presseskrivet.

Den nye studien antyder at relativt små mengder av Brassica-grønnsaker, altså noen prosjoner i uken, kan ha store effekter på genuttrykket - ved at cellenes signalveier endres.

Nå planlegger Norwich-forskerne en studie med menn som har fått påvist prostatakreft, der de ønsker å sammenligne effekten av standard-brokkoli med den som er rikere på glukosinolater.

Vanligste kreftform blant menn i Norge

Prostatakreft er den vanligste formen for kreft som rammer norske menn, og 3815 menn fikk diagnosen her i landet i 2006. Også i andre vestlige land er denne kreftformen utbredt.

- Andre typer frukt og grønnsaker har også vist seg å redusere risikoen for prostatakreft, og det er sannsynlig at de virker gjennom andre mekanismer.

- Nå vi forstår disse mekanismene, kan vi gi langt bedre kostholdsråd om hvilke spesifikke kombinasjoner av frukt og grønnsaker som vil være spesielt fordelaktige.

- Inntil det skjer, bør folk oppmuntres til å spise to eller tre prosjoner i uken med grønnsaker fra korsblomstfamilien (deriblant hodekål og brokkoli, red. anm.), sier professor Richard F. Mithen i presseskrivet fra Institute of Food Research.

Referanser:

Maria Traka, Amy V. Gasper, Antonietta Melchini, James R. Bacon, Paul W. Needs, Victoria Frost, Andrew Chantry, Alexandra M.E. Jones, Catharine A. Ortori, David A. Barrett, Richard Y. Ball, Robert D. Mills & Richard F. Mithen. Broccoli Consumption Interacts with GSTM1 to Perturb Oncogenic Signalling Pathways in the Prostate. PLoS ONE doi/pone.0002568

Magnor Hansen. Glukosinolater i kålvekster, Bioforsk FOKUS, Vol. 1, Nr. 3 2006, side 92-93. (pdf-fil)

Verhoeven, D.T.H., R.A. Goldbohm, G.Van Poppel, H. Verhagen & P.A. Van der Brandt. 1996. Epidemilogical studies on Brassica vegetables and cancer risk. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 5: 733-748.

Les mer:

Institute of Food Research

BBC News: Cancer team make ‘super-broccoli’
 

Powered by Labrador CMS