Ammende barn i Sør-Asia er utsatt for B12-mangel

Mange indiske og nepalske barn som ammer får for lite B12-vitaminer fordi mødrene ikke spiser kjøtt. Dette kan bremse utviklingen av barnas hjerne.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Barn som ammes av mødre som er vegetarianere, kan få i seg for lite av det livsviktige vitaminet B12. (Foto: Colourbox)

Om studien

  • Studien ble utført i Nepal og India mellom 1998 og 2000
  • 835 barn mellom 6 og 35 måneder ble undersøkt
  • Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Plos One
  • Forskningsprosjektet til Tor A. Strand inngår i Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health, som er et av UiBs sentre for fremragende forskning.
  • I et nytt prosjekt skal Strand og forskere fra Det psykologiske fakultet og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, forske på B12s betydning for kognitiv utvikling hos barn i Nepal.

Vitamin B12

  • Også kalt kobalamin, siden det inneholder grunnstoffet kobolt.
  • Viktig for normal nervefunksjon, hjerneutvikling og dannelse av blodceller
  • Vitaminet kan ikke lages i kroppen og må derfor tilføres gjennom kosten
  • Folat og B12-vitamin virker sammen. Mens folat finnes i grønnsaker, får man B12 fra dyreprodukter som egg, kjøtt og melk

Barn i Nepal og India får i seg for lite vitamin B12.

Barn som ammer er mest utsatt, viser ny forskning fra Universitetet i Bergen.

B12 er blant annet viktig for celledeling, normal blodprosent og utvikling av hjernen.

– Den viktigste utviklingen av hjernen skjer i løpet av barnas to første leveår, sier Tor A. Strand, professor II ved Senter for internasjonal helse og forsker ved Sykehuset Innlandet.

– Det er derfor spesielt viktig at barna er optimalt ernært og får i seg nok B12-vitaminer i denne perioden.

Grønnsaksspisere med vitaminmangel

Grunnen til at barn som ammer har lave B12-verdier er blant annet at mange av mødrene har vitaminmangel.

I India og Nepal er folk flest vegetarianere av religiøse, kulturelle eller økonomiske grunner. Befolkningen i denne regionen har derfor generelt lavt nivå av B12-vitamin, som man får i seg via egg, kjøtt og melk.

Strand mener at Verdens helseorganisasjon (WHO) bør revurdere sine ammeråd som følge av flere nye forskningsfunn.

WHO anbefaler at barn ammer til de er seks måneder gamle, noe som norsk helsevesen følger.

Men Strand peker på at brystmelk kanskje ikke inneholder nok næringsstoffer, inkludert vitamin B12, etter de første tre til fire månedene.

– Barna burde kanskje heller få viktige næringsstoff fra kumelk eller fast føde tidligere. Vi kan ikke anbefale noe bestemt, men det må være lov å tenke nytt og kanskje revurdere hvor lenge man bør gi bare brystmelk, sier Strand og fortsetter.

Tor A. Strand. (Foto: UiB)

– I dag blir gravide i mange utviklingsland anbefalt å ta tilskudd med jern og folsyre. Men kanskje burde helsevesenet anbefale og sørge for at mødrene også får i seg nok vitamin B12.

Norske vegetarianere

For å bedre situasjonen kan man også å gi vitamintilskudd til utsatte populasjoner.

For eksempel så blir vitamin A i store doser gitt regelmessig til mange barn i utviklingsland. Høydose B12-tilskudd blir som regel gitt i sprøyteform og er dermed mer komplisert å iverksette i praksis.

– B12 er likevel ikke dyrt og kan føre til at barna kanskje blir kvikkere og gjør det bedre på skolen, sier Strand.

Men det er ikke bare i India og Nepal at man bør revurdere ammerådene.

Vegetarianere, også i Norge og resten av verden, kan også ha nytte av andre anbefalinger enn det WHO i dag tilrår.

– I tillegg til jern og folat, bør kanskje vegetarianere i Norge få anbefalinger om å innta B12 under svangerskap, påpeker Strand.

Han viser til at tidligere forskning som blant annet sier at B12-tilskudd til norske barn fører til bedre motorisk utvikling.

Referanse:

Manjeswori Ulak m.fl.: Cobalamin and Folate Status in 6 to 35 Months Old Children Presenting with Acute Diarrhea in Bhaktapur, Nepal. PLOS ONE, mars 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0090079

Powered by Labrador CMS