Kan alger erstatte soya?

Ja, mener forskere ved Bioforsk. De tester ut hvordan alger kan bli en alternativ proteinkilde til soya, som i dag importeres fra Sør-Amerika.

Alger gir muligheter from Bioforsk on Vimeo.

 

Alger kan i framtida bli en alternativ proteinkilde til soya. I dag importerer vi det meste av råstoffene til kraftfôr for husdyr og fiskeoppdrett.

Genmodifisert

Soya dyrkes hovedsakelig i Sør-Amerika og må følgelig importeres til Norge. En annen grunn til at man ønsker å erstatte soya er at stadig mer av den er genmodifisert, noe vi ikke ønsker her i landet.

Bioforsk i Bodø driver omfattende forskning på alger, og har blant annet undersøkt vekstpotensial og matkvalitet hos 500 individer av lokale rødalger.

– Makroalger er deifinitivt et alternativ man bør se nærmere på, hvis man ønsker å erstatte en del av soyaen som blir importert fra Sør-Amerika.

Det sier forsker og seksjonsleder Margarita Novoa-Garrido ved Bioforsk i Bodø. Sammen med kollegaer har hun bygget opp et forskningsmiljø med spesialister fra flere land i Europa og Asia.

Mat og medisin

Forskningsområdet er makroalgedyrking til næringsformål. Foruten mat til mennesker og fôr til husdyr, gjelder det områder som biodrivstoff, biogass, kosttilskudd og medisin.

- Alger er en ressurs vi ikke har vært så flinke til å utnytte i vesten, sier forsker Margarita Novoa-Garrido ved Bioforsk i Bodø. (Foto: Morten Günther, Bioforsk)

– Alger er en ressurs vi ikke har vært så flinke til å utnytte i vesten. I Asia har de derimot en lang tradisjon for å bruke makroalger til mat og andre sammenhenger.

– Produksjonen i Asia baserer seg på dyrking av disse store algene, mens vi i Vesten driver med høsting av ville bestander. Norge har imidlertid veldig gode forhold for å dyrke alger. Ved siden av å forske på egenskaper og selektering av ulike algetyper, er det også behov for ny teknologi for å drive lønnsom dyrking, høsting og prosessering, mener Novoa-Garrido.

 

Powered by Labrador CMS