En tur til Mars kan skade hjernen. Den kosmiske strålingen er så kraftig at den ødelegger hjernecellenes evne til å kommunisere, viser ny forskning. (Foto: Microstock)

En tur til Mars kan ødelegge hjernen

Den kosmiske strålingen i verdensrommet er så voldsom at den antagelig vil ødelegge cellene i astronautenes hjerner på veien til Mars.

Fakta

Mars er mellom 54,5 og 401,3 millioner kilometer fra jorden. Temperaturen svinger mellom 14 grader om dagen til minus 67 grader om natten. 

Et år på Mars varer 687 dager, og et døgn varer 24 timer og 37 minutter. Mars har to måner. 

Kilde: Universetoday.com 

Den private romorganisasjonen Mars One har planlagt å sende den første gruppen mennesker mot planeten Mars i år 2026. Formålet er å starte en koloni. Det vil være en enveisreise med mange utfordringer. 

Nå viser en ny undersøkelse på mus at den mengden ioniserende stråling som astronautene vil oppleve i de syv månedene det vil ta å fly til Mars, ødelegger betydelige mengder hjerneceller. Forskerne mener at det også vil gjelde mennesker. 

Forskerne tror hukommelse og evne til å ta komplekse beslutninger vil bli svekket. De vil få permanente symptomer som minner om Alzheimers. 

– Det er uklart om astronautene vil kunne utføre sine oppgaver, advarer Charles Limoli, professor ved University of California, i en e-post. Han er en av forskerne bak den nye studien, som nettopp er publisert i tidsskriftet Science Advances

Får ikke hjelp fra jorden 

Også Mogens Tangø, som er overlege ved Rigshospitalet, mener det er grunn til bekymring. 

– Det er en stor risiko for astronautene og dermed hele prosjektet, sier Tangø.

– Man har tidligere vært bekymret for kreft, men denne forskningen viser at astronautenes mentale ferdigheter også kan svekkes.  

Hjerneceller isoleres fra hverandre 

Forskergruppen fra University of California utsatte en gruppe mus for ioniserende stråling som skulle simulere kosmisk stråling. Strålingsmengden svarte om lag til det astronautene vil få etter 10–30 dager i rommet. 

Etter seks uker testet forskerne musenes evne til å lære, huske og løse et problem. 

Antallet dendritter, som er strukturer som kobler hjernecellene sammen, var nesten halvert i musene som hadde mottatt stråling. De var nesten ni ganger så dårlige til å lære, huske og løse utfordringer som kontrollgruppen. 

Mennesker vil trolig rammes på en lignende måte, mener Mogens Tangø. 

– Celler i mus og mennesker ligner ganske mye. Da vil evnen til å ta komplekse beslutninger rammes. Det kan kanskje sammenlignes med en datamaskin som blir satt ti år tilbake, sier Tangø. 

Ingen beskyttelse 

Dessverre finnes det ikke noen beskyttelse mot denne strålingen, forteller Jørgen Gomme. 

– Det er vanskelig å beskytte seg mot den enorme mengden stråling i rommet. Et skjold vil bli altfor tungt. Det finnes ikke noen løsning på problemet i dag, sier Gomme, som er førsteamanuensis emeritus ved Biologisk Institut ved Københavns Universitet. Han har selv forsket på strålingens virkning på kroppen. 

Astronautene mottar om lag 1000 millisievert ioniserende stråling på en tur til Mars. Det er 50 ganger mer enn myndigheter aksepterer for personer som arbeider med slik stråling. Det vil ikke bare påvirke astronautenes hjerner, men også resten av kroppen, forteller Jørgen Gomme. 

– Strålingen vil antagelig ødelegge øyelinser, tarmceller og det bloddannende veven i beinmargen. Det har voldsomme konsekvenser for hele kroppen, sier Gomme. 

Ikke noe liv på Mars 

Mars har for lite atmosfære til å beskytte mot ytterligere stråling når man først har kommet fram. 

– Her på jorden har vi en tykk atmosfære. Nesten alle tunge partikler blir stoppet før de treffer oss nede på overflaten. Den beskyttelsen eksisterer nesten ikke på Mars, sier Gomme. 

Mars One-prosjektet vil bygge underjordiske hus på Mars som beskytter mot strålingen. De vil imidlertid få andre problemer, for tyngdekraften er bare omkring 62 prosent av det vi har på jorden. 

Hvis du veier 100 kilo på jorden, vil du veie 38 kilo på Mars. Det får musklene til å svinne inn, blodkarene vil utvide seg, og du vil etter hvert utvikle en rekke dødelige sykdommer. Det er altså ikke enkelt å planlegge en tur til Mars. 

– Selv om det kunne være spennende, er jeg personlig lite fristet, avslutter Gomme. 

Referanse:

Vipan K. Parihar mfl.: What happens to your brain on the way to Mars, DOI: 10.1126/sciadv.1400256

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS