Har du en idé?

Har du en potensiell forretningsidé basert på forskningsresultater? Ønsker du å få den vurdert med tanke på å få faglig hjelp og støtte til videreutvikling og kommersialisering? FORNY-midler som gis til kommersialiseringsmiljøene kan gi deg økonomisk mulighet og fagkompetanse til å videreutvikle idéen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

FORNY-programmet til Norges forskningsråd, som kommersialiseringsmiljøene er med i, gir deg muligheten til å finansiere deler av videreutvikling av gode forskningsidéer.

FORNY-midlene kan for eksempel dekke finansiering av en erfaren og profesjonell forretningsutvikler, delfinansiering av patenteringskostnader, utvikling av en komplett forretningsplan, og en plan for finansiering fram til lisensiering eller full operativ drift av ditt nyetablerte selskap.

Avtale med idéhaver

For den innsatsen som et kommersialiseringsmiljø eventuelt legger ned i ditt prosjekt er det vanlig at det inngås en avtale med deg som idéhaver om å få en mindre eierandel/royalty i prosjektet. Denne andelen avtales individuelt med hver idéhaver og beregnes etter hvor stor innsats hver av partene legger ned i utviklingen av prosjektet.

Dersom kommersialiseringen lykkes, vil dette komme alle parter til gode. Ved etableringen av et selskap opphører bruk av FORNY-midler fra Norges forskningsråd, men andre virkemidler vil da kunne tre i kraft.

Om det i løpet av kommersialiseringsfasen viser seg at idéen ikke har livets rett, hviler det ingen heftelser på deg som idéhaver. Ønsker du likevel å gå videre med idéen, står du fritt til å ta idéen videre til eventuelt andre instanser når kommersialiseringsmiljøet har konkludert med at de ikke kan prioritere å ta prosjektet videre.

Hva trenger vi å vite?

En taushetserklæring signeres først slik at videre diskusjoner skjer under full konfidensialitet. Din kontakt vil be deg om nøkkelinformasjon om idéen, dens opprinnelse og rettighetsforhold. Er du ansatt i en FoU-institusjon hvor idéer vanligvis tilhører organisasjonen, er det nødvendig med en klarering fra din ledelse.

Det er fritt opp til deg som idéhaver å samarbeide med hvilket som helst kommersialiseringsmiljø, og det er ingen søknadsfrister. Hvert miljø vurderer også hvilke prosjekter de har muligheter til å bistå, eventuelt henviser til andre miljø som kan tenkes å være mer spesialisert for nettopp ditt prosjekt.

Vi håper dette kan være en inspirasjon til å utnytte de mulighetene som akkurat din gode idé har.

Har du spørsmål - send en e-post til forny@forskningsradet.no eller kontakt ditt nærmeste kommersialiseringsmiljø som du finner nedenfor.

Kommersialiseringsmiljøene tilknyttet FORNY i Norge:

Powered by Labrador CMS