Forskningsrådet - en viktig partner

Norges forskningsråd skal stimulere næringslivets egen forskning og forskning som er viktig for næringslivet. På den måten er Forskningsrådet en viktig partner for norsk næringsliv.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Knut Haaneæs. (Foto:Eva Brænd)"

- Innovasjon handler om samspill mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige instanser, sier innovasjonsdirektør Knut B. Haanæs i Forskningsrådet.

Han legger til at utfordringene er mange, og at Forskningsrådet er i god gang med å møte dem.

Innovasjonsdivisjonen er organisert med en portefølje av virkemidler som skal møte næringslivets behov. I tillegg har Forskningsrådet fått på plass regionale representanter som gjør at bedriftene kan ta kontakt i sitt eget “nærmiljø”.

- Hovedmålet med virkemidlene er å stimulere til utvikling av innovasjonskapasiteten i norsk næringsliv, og å bidra til å omsette forskningsresultater til kommersiell forretningsvirksomhet, sier Haanæs.

SkatteFUNN

Det viktigste virkemiddelet for bredden i norsk næringsliv er SkatteFUNN, mener Haanæs.

SkatteFUNN-ordningen handler kort fortalt om at bedrifter har muligheten til skattefradrag for utgifter til forskning og utvikling.

- Dersom en bedrift ønsker å innlemme forskning i virksomheten sin, kan dette være den første innfallsporten. Dette er en rett alle norske bedrifter har - både store og små.

Innovasjonsprosjekter

Et annet virkemiddel er det som kalles brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP). Dette er prosjekter hvor bedriftene er i førersetet, men hvor også samarbeid med FoU-miljøer står sentralt.

Innovasjonsprosjektene skal utløse større, gjerne mer ambisiøse FoU-prosjekter enn rammene for SkatteFUNN tillater. Midler til brukerstyrte innovasjonsprosjekter finnes i en rekke av programmene i Forskningsrådet, og det er en klar ambisjon å styrke dette.

- Det er et mål at forskningsprogrammene, særlig det vi kaller Store programmer, rommer både grunnforskning og anvendt forsking. Derfor har vi egne utlysninger rettet mot næringslivet.

- I tillegg har vi enkelte tiltak som skal hjelpe til med å kommersialisere gode produkter og prosesser. Det er vedtatt å sette i gang tiltak for å gjøre det mer attraktivt for de tyngste lokomotivbedriftene i norsk næringsliv å gjennomføre ambisiøse FoU-prosjekter i Norge.

- Et sentralt tiltak er opprettelsen av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Ordningen skal bringe de tyngste bedriftene og kunnkapsmiljøene sammen, og vil utløse betydelig og langsiktige midler med næringslivets behov i sentrum, sier Haanæs.

Flere hovedveier

Hvis man er en bedrift som står overfor en teknologisk utfordring, som man mener det vil være viktig å overvinne for å skape økt konkurransedyktighet og potensial for vekst - hva gjør man da?

- I slike tilfeller vil det i første omgang som regel være behov for veiledning, mener Haanæs.

- Da er det i hovedsak tre veier å gå. Den ene er å ta direkte kontakt med Forskningsrådet, gjerne våre regionale representanter.

- En annen måte er å bruke Forskningsrådets internettsider og identifisere de støttemulighetene som er aktuelle for bedriften.

- En tredje måte er å ta kontakt med bedrifter i eget nettverk som har erfaringer med forskning.

- Ytterligere en mulighet er å ta kontakt med det øvrige offentlige virkemiddelapparatet for å sjekke ut de mulighetene som finnes.

Prioriteringer

Hva vil Forskningsrådet prioritere fremover?

- Vi vil prioritere å få fram gode prosjekter uavhengig av bransjer. Prosjekter som er drevet fram av næringslivet i samarbeid med forskningsinstitusjoner. Men Forskningsrådet har i sin strategi prioritert enkelte fagområder og temaer, som det kan være nyttig å ha i mente.

Hvor går grensen mellom dere og for eksempel Innovasjon Norge?

- Forskningsrådet arbeider med forskningsdrevet innovasjon, mens Innovasjon Norge støtter innovasjon på en langt bredere front. Men i blant er det tette koblinger.

- Derfor har vi etablert en samarbeidsavtale med Innovasjon Norge som definerer de ulike rollene og sørger for at brukerne får den støtten som passeres best til deres behov.

Hva vil divisjonen for innovasjon jobbe med fremover?

- Vi må utvikle en bedre forståelse av de ulike kundegruppenes behov og muligheter. Vi må bli tydeligere på hvilke virkemidler vi har og hvem de passer for. Vi må få et bedre definert samarbeid med Innovasjon Norge.

- Dessuten vil vi sørge for en bedre utveksling av data og informasjon, slik at brukerne bedre kan utnytte den kunnskapen om forskning og innovasjon vi kontinuerlig bygger opp Forskningsrådet, avslutter Haanæs.

Powered by Labrador CMS