Har vi en boligboble i Norge?

Boligprisene er nesten seksdoblet i løpet av de siste 20 årene og fortsetter å stige. Er boligkrakket rett rundt hjørnet? Se video.

En økonom forklarer

En økonom forklarer er en spalte der forskere fra Norges Handelshøyskole svarer på hverdagslige, interessante og viktige spørsmål om økonomi.

Økonomene er uenige i om Norge har en boligboble eller ikke. Noen mener at prisveksten ikke gir grunn til bekymring og at de høye prisene kan forklares med høy etterspørsel og få boliger til salgs. Det bygges nemlig for få nye boliger samtidig som det er høy arbeidsinnvandring, høy innflytting til byene, lav arbeidsledighet, høy inntektsvekst og lav rente.

- Men hva hvis en eller flere av disse faktorene skulle svikte, spør professor i samfunnsøkonomi ved NHH Ola H. Grytten.

Se og hør ham forklare hva konsekvensene kan bli, i videospalten En økonom forklarer.

Powered by Labrador CMS