700 nye arter

Funnet av 700 nye arter utenfor Antarktis overrasker forskerne. Det de trodde var dyphavets ødemark, viste seg å romme et yrende dyreliv.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjøttetende svamper, frittsvømmende mark, krepsdyr og bløtdyr. Mer enn 700 arter hittil ukjent for vitenskapen dukket opp da forskerne fra det internasjonale Andeep-prosjektet (Antarctic benthic deep-sea biodiversity) i perioden 2002 til 2005 gjorde innsamlinger på mellom 774 og 6348 meters dyp i Weddelhavet utenfor Antarktis.

"Cylindrarcturus, en ny art i slekten. Foto: Wiebke Brökeland, Det tyske senter for marin biodiversitet."


 

Funnene ble gjort i et område og på dyp der forskerne ikke forventet å finne stort. Likevel dukket det opp mer enn 1000 arter, hvorav altså en meget stor andel var nye for vitenskapen. De fleste av de 674 forskjellige isopodene (en type krepsdyr) var nye, 81 av de 200 polychaete ormene (mangebørstemark, kjent fra norske fjæresteiner) var også ukjente, samt 17 av de 76 ulike svampene som ble dratt opp fra dypet.

Overfor BBC gir forskerne uttrykk for overraskelse over å finne et slikt mangfold.

"Kråkebolla Ctenocidaris. Foto: Armin Rose, Det tyske senter for marin biodiversitet."


 

- Det vi trodde var en dyphavets ødemark, viser seg å være et dynamisk, variabelt og biologisk rikholdig miljø, sier dr. Katrin Linse, en av de deltakende marinbiologene, til BBC.

- Funnet av denne fantastiske skattekisten av marint liv er første skritt på veien til forståelse av den komplekse sammenhengen mellom dyphavet og distribusjonen av marine organismer.

"Denne isopodelarven, altså et krepsdyr, tilhører slekten Ceratoserolis. Foto: Wiebke Brökeland, Det tyske senter for marin biodiversitet."


 

Powered by Labrador CMS