Ifølge en amerikansk studie har tilfellene av menn som ejakulerer blod økt de siste årene.

Hvorfor ejakulerer noen menn blod?

Det kan være et sjokk å oppleve blod i sæden, men er det egentlig farlig?

Folk flest er lykkelig uvitende om at noen menn kan få blod i sædvæsken.

Blod i sæden oppleves alarmerende. Menn kan bli veldig stresset og bekymret om de oppdager at sædvæsken er rød eller brunlig.

Er det kreft? Eller en annen alvorlig sykdom? Og bør man unngå sex?

Amerikanske forskere har undersøkt fenomenet nærmere i flere studier.

Gladnyheten er at alvorlig sykdom svært sjelden er årsaken. Under en av tusen har kreft.

Men tilstanden ser ut til å være mer utbredt enn før, ifølge en av studiene.

Det verste er kanskje at fenomenet kan legge en alvorlig demper på sexutfoldelsen.

Får jevnlig inn pasienter med tilstanden

– Min erfaring er at menn som lever i faste parforhold, opplever hematospermi som ubehagelig, bekrefter urolog Truls E. Bjerklund Johansen.

Han understreker at tilstanden bør utredes hos urolog.

Det er slett ingen uvanlig tilstand for urologer å støte på.

– De fleste urologer får jevnlig henvist pasienter til utredning av hematospermi, anslagsvis skjer det en gang i måneden, skriver han i en e-post til forskning.no.

Hematospermi er det latinske navnet på tilstanden.

Skjer med en av 2.000 menn

Blod i sædvæsken er en sjelden tilstand. Men det er ukjent nøyaktig hvor utbredt det er.

Forskere i USA har kartlagt forekomsten nærmere ved å bruke data fra amerikanske helseforsikringer.

Studien viser at 0,5 promille av den mannlige befolkningen ble rammet av blod i sæden i 2010.

Blant 2.000 menn hadde altså bare én blod i sædvæsken.

Studien omfattet menn mellom 18 og 64 år og ble publisert i Andrology i 2022.

Oppstår spontant

Blod i sæden skjer vanligvis helt ut av det blå, ifølge Johansen. Eller spontant, som det heter på legespråket.

Enten skjer det bare én gang, eller det kan pågå i månedsvis. Eller til og med over flere år.

Økende problem?

Blod i sæden ser ut til å være mer utbredt nå enn for ti år siden. I 2010 var forekomsten 0,56 promille.

I 2018 var forekomsten økt til 0,7 promille. Det viser en studie i Andrology fra 2022.

Om økningen fortsetter, kan én av tusen lide av dette om få år. Forskerne vet ikke hvorfor det ser ut til å øke.

(Kilde: Hematospermia is rarely associated with urologic malignancy: Analysis of United States claims data, Andrology, 5. mai 2022)

Fargen på sæden som inneholder blod, kan være rød, men den er vanligvis brun.

Johansen har aldri opplevd at unge gutter har hatt tilstanden fra de første gangene de ejakulerte.

Og han har praktisert som urolog i 40 år.

Å få blod i sæden etter sex oppleves verre enn det som regel er. Som oftest er det ingen farlig sykdom som er årsaken. Bildet viser blodblandet sæd i kondom.

Finner som oftest ingen sikker årsak

En urolog tar prøver for å finne ut av årsaken til mysteriet.

– Det er viktig å avklare om det kun er blod i sæden eller også blod i urinen, understrekerS Johansen.

Hvis det ikke blir funnet blod i urinen, bør leger berolige pasienter under 40 år med hematospermi om at det neppe er grunn til bekymring.

I de fleste tilfeller finner man ingen sikker årsak til blod i sædvæsken, forklarer Johansen.

En amerikansk studie bekrefter dette.

Pasientskader eller infeksjoner

I de tilfellene man finner årsaken, skyldes tilstanden som regel infeksjoner eller behandlingsskader, forklarer Johansen.

En studie fra 2022 i Sexual Medicine Reviews viser det samme. Det kan for eksempel være klamydiainfeksjon som er årsaken.

Når det er utilsiktede medisinske skader etter pasientundersøkelser som er grunnen, har det vanligvis oppstått etter ultralyd-assistert prostata-biopsi gjennom endetarmen.

Hvis pasienten har en infeksjon med virus eller bakterier, blir han behandlet med medikamenter.

Som antibiotika, eller andre betennelsesdempende medisiner.

– Hvis både kreft og infeksjoner har blitt utelukket, kan det være aktuelt å forsøke hormonbehandling, forteller urolog Johansen.

Skillet går ved om du er 40 år eller yngre

Om blod i sæden ansees for å være tegn på kreft, er veldig avhengig av alder.

Derfor slås det sjelden alarm i helsevesenet om du er under 40 år og oppdager blod i sædvæsken.

Urologene legger i tillegg vekt på om blødningen fortsetter og om du har andre symptomer eller ikke.

Hos eldre menn må ondartede tilstander alltid utelukkes.

Veldig få har kreft

For hematospermi kan skyldes svulster i prostata eller sædveiene, forklarer professoren.

Blod i sæden kan altså være tegn på kreft. Men det er veldig sjelden tilstanden skyldes kreft, viser studien fra 2022 i Sexual Medicine Reviews.

Også studien i Andology fra 2022, hvor forskere samlet all relevant forskning på feltet, viser at prostata- eller testikkelkreft sjelden er årsaken til hematospermi.

Under én promille av mennene med blod i sædvæsken som ble undersøkt videre, fikk konstatert kreft i enten prostata, testikler eller blære.

Median alder for kreft var 56 år

Menn som har blod i sæden de ejakulerer, får svært sjelden kreftdiagnose.

Av 56.000 pasienter fikk bare 47 pasienter diagnosen urologisk kreft. Det utgjør bare 0,8 promille.

Av disse hadde 28 prostatakreft. Ni hadde testikkelkreft, seks hadde forstadium til prostatakreft. Og fire hadde blærekreft.

Blant 15.000 pasienter under 40 år, ble det bare funnet kreft hos én mann under 40 år. Det var testikkelkreft. Det utgjorde 0,06 promille.

De resterende 46 som hadde kreft, var alle over 40 år. Her var totalt 40.000 pasienter med. Forekomsten utgjør én promille.

Median alder på dem som fikk kreft-diagnose, var 56 år.

(Kilde: Hematospermia is rarely associated with urologic malignancy: Analysis of United States claims data. Andrology, 2022)

57 prosent ble fulgt opp med minst en prøve av urinen.

12 prosent ble PSA-testet. Testen sjekker om de hadde forhøyet nivå av prostataspesifikt antigen (PSA). Det siste kan tyde på prostatakreft.

Menn som tidligere hadde fått en alvorlig urologisk diagnose, ble utelatt fra studien.

Påvirker seksuell helse

En av de største effektene av å ha blod i sæden, er at det påvirker seksuallivet.

Det kan føre til angst, som kan dempe sexlysten.

Noen opplever negative reaksjoner fra seksualpartnere, som igjen kan påvirke ereksjonsevnen.

Særlig når blødningen vedvarer over lengre tid, kan seksuallivet bli alvorlig påvirket av angst.

Det fremkommer i en studie der forskerne gikk gjennom 38 studier på temaet.

Smerter og impotens

Halvparten av deltakerne oppga redusert seksuell aktivitet på grunn av hematospermi i to av studiene.

Noen oppga også smerter etter utløsning.

Menn med prostatabetennelse og hematospermi hadde fire ganger økt risiko for potensproblemer.

Kjenner ikke til om det er økning i Norden

En amerikansk studie tyder på at tilstanden hematospermi er økende i USA.

Johansen kjenner ikke til at det er konstatert økt forekomst i Norden i senere år.

– Det er ingen grunn til å tro at sykelighet i mannens underliv er annerledes i USA enn i Norge. Men seksualvanene er annerledes. Dette kan føre til at man er mer opptatt av hvordan sæden ser ut, skriver han i en e-post.

Ingen grunn til ikke å ha samleie

– Men dersom infeksjon kan utelukkes som årsak, er det ingen grunn til å avstå fra samleie, understreker Johansen til forskning.no.

Mange kan også bli bekymret for om tilstanden kan gå ut over fruktbarheten eller om det er fare for å overføre kjønnssykdommer.

Menn som har hematospermi når forhold innledes, ønsker å få vite hva som er galt før de informerer sin partner, forteller Johansen.

Referanser:

N. Hakam mf: Hematospermia is rarely associated with urologic malignancy: Analysis of United States claims data. Andrology, 5. mai 2022.

R. Drury mf: Hematospermia and Its Sexual Ramifications: A Systematic Review. The Journal of Sexual Medicine, 1. april 2022.

R. Drury mf: Hematorspermia Etiology, Diagnosis, Treatment and Sexual Ramifications: A Narrative Review. Secual Medicine Reviews, 16. september 2021.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS