Likestillingspris for akademia

Kunnskapsdepartementet har opprettet en ny likestillingspris på to millioner kroner. Vinneren skal ha de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Bedret likestilling i universitets- og høyskolesektoren er fortsatt en utfordring, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

- Denne prisen er et konkret tiltak for å stimulere og aktivisere sektoren i sitt likestillingsarbeid. Vi ønsker å øke andelen kvinner i vitenskaplige stillinger, sier han i en pressemelding.

Alle universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene inviteres til å sende inn søknad med sine handlingsplaner og likestillingstiltak innen 23. november.

Likestillingsprisen skal deles ut på Kontaktkonferansen 22. januar neste år.

Det er Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning (Kif-komiteen) som skal utlyse, vurdere og innstille til den nye likestillingsprisen.

Komiteen er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Den skal både gi råd og bevisstgjøre institusjonene i universitet- og høyskolesektoren samt forskningsinstituttene om likestillingsarbeid.

I 2005 jobbet litt over 7 000 kvinner i vitenskapelige/faglige stillinger ved universitetene og høyskolene. Dette tilsvarer 39 prosent. Den private instituttsektoren hadde en kvinneandel på 34 prosent.

Kvinnene utgjorde bare 17 prosent av professorene i universitets- og høyskolesektoren, viser tall fra NIFU STEP.

Lenke:

Kvinner i forskning

Powered by Labrador CMS