Seks av ti norske fedre benytter seg av hele fedrekvoten, som nå er 15 uker hjemme med barn.

SSB: Seks av ti fedre tar hele pappapermen

Litt flere fedre enn før tok full pappaperm i 2020 og 2021, enda fedrekvoten økte i denne perioden, fra 10 til 15 uker. Det er store ulikheter mellom fylkene.

En oppsummering fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fylkene der lavest andel fedre tar ut full fedrekvote, er Agder (54 prosent), Vestfold og Telemark (58 prosent) og Innlandet (59 prosent).

Vestland ligger på topp med 65 prosent som tar ut hele fedrekvoten eller mer, mens Oslo, Trøndelag og Møre og Romsdal ligger rett bak med 64 prosent. Tidligere toppfylke Akershus inngår nå i Viken fylke, der tidligere fylker Østfold og Buskerud trekker ned andelen til 62 prosent fedre med full kvote.

Fedrene har tilpasset seg

– Særlig Agder- og Telemarks-fylkene har en historikk hvor det har vært mindre vanlig å ta ut pappapermisjon, også før fylkessammenslåingen, opplyser likestillingskoordinator i SSB Karin H. Gram i oppsummeringen.

Hun noterer seg også at selv om fedrekvoten er økt fra 10 til 15 uker, ser det ut til at fedrene har tilpasset seg umiddelbart.

– Det er faktisk en liten økning i andelen som tar ut full permisjon, på 2 prosentpoeng, sammenlignet med fødselskohorten før.

Fedrekvoten i foreldrepermisjonen ble etablert i 1993, en rett til fire ukers lønnet permisjon forbeholdt far. For å fremme en jevnere kjønnsfordeling av familie- og yrkesarbeid, er fedrekvoten utvidet. De fleste fedre har de siste tiårene tatt ut minstekravet av foreldrepermisjonen, men ikke mer.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS