Det er en kombinasjon av flere personlighetstrekk som avgjør om du elsker å kjøpe gaver eller ikke.

Hvem er det egentlig som elsker å kjøpe julegaver?

SPØR EN FORSKER: Hvis vi skal tro forskere, så er den mest entusiastiske julegavekjøperen en kristen, diplomatisk, ekstrovert, selvsikker og menneskevennlig kvinne. Hun er dårlig til å planlegge og ser «den egentlige jula».

Kanskje er du en av dem som fikk maks uttelling av både black week, black friday og cyber monday – og elsket hvert sekund. Hvis det ikke er deg, er det høyst sannsynlig at du kjenner noen som elsker å kjøpe og gi julegaver.

Men hvem er egentlig disse menneskene?

Nesten alle kjøper gaver i jula

Anita Borch er forsker ved forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. Hun har forsket på julegaver og julegavetrender mellom 1992 og 2012. I dette tidsrommet har gavetrendene endret seg lite.

– Våre studier viser at mellom 95 og 98 prosent av befolkningen gir minst én gave til jul, sier hun.

Og det er heller ikke tvil om hvem som kjøper mest gaver.

Kvinner kjøper flest julegaver

– Det er kvinner som kjøper flest gaver, blant annet fordi de har ansvaret for husholdningens julegavegiving, sier Borch.

Dette kan knyttes til kjønnsroller.

– Å gi julegaver kan sees som en type omsorgsoppgave og slektsbevaring, og dette har tradisjonelt vært kvinnenes ansvar, forklarer hun.

Det er vanlig at kvinnene i familien tar seg av julehandelen.

Kvinner og kristne gir mest av glede

Flere kvinner enn menn oppgir også at de gir julegaver av glede, ifølge den siste julegave-rapporten fra 2012.

Mens menn i større grad gir gaver fordi de føler at de må.

Basert på dette er det nærliggende å anta at kvinner også er noen av dem som liker å kjøpe julegaver best, mener Borch.

– Siden gavegiving tradisjonelt har vært kvinnens ansvar, har de opparbeidet seg en bedre gavekompetanse enn menn. Kanskje opplever kvinner mer mestring i julegavehandelen enn menn? spør Borch.

Svenn Torgersen er professor emeritus i psykologi ved Universitetet i Oslo (UiO) og har viet mye av karrieren sin til å forske på personlighet. Han påpeker det samme som Borch.

Han forteller at kvinner generelt liker bedre å gi og dermed også liker bedre å kjøpe julegaver enn det menn gjør.

– Kvinner tar mer vare på nettverket enn menn. Det er nok temmelig vanlig i de fleste familier at det er kvinnene som passer på at gavene blir både kjøpt og levert, sier han.

Ellers viser julegaverapporten fra 2012 at selv om de aller fleste mener det er for mye kommersielt press i jula, gir de aller fleste gaver av glede, ikke av plikt.

– Det er også flere blant kristne enn andre religioner som oppgir at de gir av glede, sier Borch.

Og få mener at jula hadde vært hyggeligere uten gavene.

I det som kalles «klassisk gaveteori», heter det at gaver brukes for å etablere eller bekrefte vennskap og andre relasjoner.

Julegaveelskeren er mest sannsynlig utadvendt

Svenn Torgersen mener det er en kombinasjon av forskjellige personlighetstrekk som avgjør hvor mye glede du får ut av å gi gaver.

Det første på agendaen er hvor utadvendt – eller ekstrovert – du er.

Torgersen forklarer at de utadvendte liker bedre å kjøpe og gi gaver, fordi de er mer sugne på følelsesmessige opplevelser. De liker å gjøre ting for, og med, andre mennesker.

– De ekstroverte kommer med strålende øyne og gir gaven, den introverte setter gaven forsiktig på bordet, sier Torgersen.

Dette påpeker også Jan Ketil Arnulf, som har doktorgrad i psykologi og er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI. Han har forsket blant annet på personlighet og kulturelle forskjeller i lederskap.

Han forklarer at de som er veldig utadvendte og vil ha noe å snakke om, liker å gi gaver. En utadvendt person vil kanskje gi en bok i gave for å kunne diskutere den eller gi en kjole som de synes mottakeren hadde vært fin i.

– De vil få andre til å føle seg sett og forsøke å finne noe å snakke om, sier Arnulf.

Menneskevennlig

Et annet trekk som bestemmer hvor mye glede du får ut av å gi gaver, handler om hvor mye glede du har av andre mennesker – hvor «menneskevennlig» du er.

– De mer menneskevennlige vil også like mer å gi gaver, for de har større glede av å glede andre, sier Torgersen.

Men hvis du er introvert, frykt ikke. Du kan fortsatt være menneskevennlig.

– Du kan være introvert og menneskevennlig. Da vil du gjerne at noen skal få noe, men du ber kona om å levere gaven, sier han.

Det er også en fordel ikke å være nevrotisk dersom du skal maksimere gave-gleden.

Bekymrer seg ikke for om gaven er feil

Torgersen trekker også frem at man må stole litt på seg selv dersom man skal få mest mulig glede ut av å kjøpe og gi gaver. Man må altså ikke være nevrotisk.

– De nevrotiske vil lett engste seg for at gaven ikke blir godt mottatt eller at gaven ikke er riktig, sier han.

Men de ikke-nevrotiske vil være mer sikre i sitt valg, ifølge Torgersen.

– De ikke-nevrotiske er sikre på at deres valg er det beste. De har høy selvtillit, og de er mer glad i å kjøpe gaver fordi de ikke er like betenkte og engstelige for å gjøre feil, sier Torgersen.

Har ikke nødvendigvis planlagt godt

De som har planlagt hele julehandelen i oktober, gjør det ikke nødvendigvis fordi de er noe mer glad i å kjøpe julegaver, mener Torgersen.

– Du kan si at hvis personligheten din skårer høyt på planlegging, så gjør du det som du bør gjøre. Du passer på at alle som skal ha, får, sier han.

Men de har ikke så mye glede av det, ifølge Torgersen. De får ikke glede av gavene i seg selv, men de får glede av å oppfylle plikten.

– Du ser ikke glitter i øynene på en planlegger, hvis han ikke er ekstrovert, sier Torgersen.

Et utadvendt kjærlighetsspråk

Å gi gaver er et av de såkalte «kjærlighetsspråkene». Kan dette forklare hvorfor noen ser ut til å være langt mer glade i å kjøpe julegaver enn andre?

– De ekstroverte har gaver som kjærlighetsspråk, sier Torgersen.

I motsetning til de introverte, som må tvinge seg til å gi gaver for de blir så sjenerte og flaue, ifølge Torgersen.

– De ekstroverte liker jo å være i en tilstand av sterke følelser og hvor de som de er sammen med, har sterke følelser. Og den introverte blir uvel av sterke følelser. Ekstroverter gjør mye ut av det, mens introverter vil komme over det, sier han.

Diplomatisk

Jan Ketil Arnulf ved BI forteller at å gi gaver i vårt samfunn er knyttet til viljen til å gi noe for å skape og pleie relasjoner.

Hvor glad du er i å gi gaver, kan avhenge både av hvor gjerrig du er og av hvor diplomatisk du er som person.

– Hvis du skårer høyt på behagelighet og har et ønske om å løse konflikter på en behagelig måte, vil du oftere hengi deg til å gi gaver, sier han.

– Og de som er velvillige og generøse for å opprettholde forhold og løse konflikter, har det vi kaller en diplomatisk personlighetstype, sier han.

Det kan trolig gi mer glede å kjøpe og gi gaver dersom man husker hvorfor vi egentlig feirer jul.

De ser «den egentlige jula»

Som nevnt tidligere, mener de fleste at det er for stort kommersielt press i jula. Anita Borch forklarer at julen er todelt.

– «Den egentlige jula» handler om de varige verdiene som familie, barn, nostalgi og tradisjon, og den «kommersielle jula» handler om kjøpehysteri og fråtseri, sier hun.

Derfor tror hun at de som ser «den egentlige jula» bedre enn den kommersielle, muligens også har mer glede av gavehandelen.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS