Ingen tiltak for likestilling

Små- og mellomstore bedrifter skriver om likestilling, arbeidsmiljø og ytre miljø i sine årsberetninger. Men de færreste rapporterer om konkrete tiltak, viser BI-studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no) (Foto: (Illustrasjon: www.colourbox.no))

Det er særlig de store selskapene som har vært i søkelyset når vi undersøker hvordan bedrifter forholder seg til og rapporterer om sitt samfunnsansvar. Det har gitt en formidabel vekst i egne samfunnsansvarsrapporter fra storbedriftene.

Det er også eksempler på virksomheter som gjør samfunnsansvar til en integrert del av sin forretningsstrategi, og bruker det for å skille seg ut i konkurransen om kundenes gunst.

Samfunnsansvar brukes også som et element for å tiltrekke seg dyktige medarbeidere.

Små og mellomstore bedrifter har fått langt mindre oppmerksomhet for sin innsats for samfunnsansvar. Det til tross for at det alle fleste norske aksjeselskaper er små og mellomstore.

Analyse av årsrapporter

Forsker Caroline Dale Ditlev-Simonsen ved Senter for bedriftens samfunnsansvar ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en analyse av årsberetningene til 200 tilfeldig utvalgte små og mellomstore bedrifter for å se hvordan de rapporterer om utvalgte temaer relatert til samfunnsansvar.

De undersøkte bedriftene har ulike størrelse. 50 av dem har 1–4 ansatte, 50 har mellom 5 og 9 ansatte, 50 har mellom 10 og 19 ansatte og de resterende 50 bedriftene har mellom 20 og 40 ansatte.

De er valgt ut som representanter for den aller største delen av den norske aksjeselskapsjungelen. 98 prosent av norske aksjeselskaper har færre enn 50 ansatte.

Regsnskapsloven (paragraf 3-3) pålegger små foretak å gi opplysninger om forhold relatert til arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø i sine årsberetninger. De blir også pålagt å rapportere om iverksatte og planlagte tiltak på disse områdene.

Tomme fraser?

De undersøkte bedriftene skriver pliktskyldigst om både arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø i sine årsberetninger.

”Abeidsmiljøet betraktes som godt”, ”Det er lagt velt på miljømessige faktorer ved utforming av arbeidsplassene”, ”…bedrifter arbeider bevisst for å fremme likestilling” og ”Bedrifter forurenser ikke det ytre miljø”, er eksempler på formuleringer i de undersøkte årsberetningene.

Få eller ingen tiltak

Caroline Dale Ditlev-Simonsen ved BI forsker på bedriftenes samfunnsansvar.

– Relativt få bedrifter opplyser om konkrete tiltak knyttet til arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø, konstaterer BI-forskeren nøkternt.

Bare en av fem undersøkte bedrifter (20 prosent) rapporterer om iverksatte eller planlagte konkrete tiltak knyttet til ytre miljø.

Enda færre, bare en av ti undersøkte virksomheter, rapporterer om konkrete tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i virksomheten.

Ikke en eneste en av de undersøkte bedriftene rapporterte om konkrete tiltak for å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling mellom kjønn i bedriften.

Ditlev-Simonsen ser ikke noe som tyder på at de mellomstore virksomhetene (20–49 ansatte) har en mer omfattende rapportering av samfunnsansvar enn de små bedriftene (med færre enn 20 ansatte).

Søkelys fremmer rapportering

– Det er interessant i seg selv å avdekke hvor lite mange av de undersøkte bedriftene skriver om samfunnsansvar i sine årsberetninger, sier hun.

Ditlev-Simonsen understreker at det er godt mulig at de små- og mellomstore bedriftene i utvalget har gjennomført tiltak som de ikke har rapportert om.

Kanskje vil økt oppmerkomhet bidra til større åpenhet og økt rapportering av pågående tiltak slik tilfellet har vært for de store bedriftene.

Referanse:

Caroline Dale Ditlev-Simonsen (2011): ”Ikke-finansiell rapportering knyttet til samfunnsansvar i mindre bedrifter”. Rapport fra Senter for bedriftens samfunnsansvar ved Handelshøyskolen BI.

Powered by Labrador CMS