Lav utdanning gir vondt i hodet

Myten sier at høyt blodtrykk gir hodepine. Overlege Knut Hagen hevder det motsatte. I sin doktorgradsavhandling presenterer han også funn som viser at mye hodepine henger sammen med lav sosial status.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Mange, både doktorer og pasienter, tror høyt blodtrykk er forbundet med hodepine, sier Hagen. Denne oppfatninga går på tvers av hodepineforskernes oppfatning. Nå presenterer Hagen for første gang forskning som viser en motsatt sammenheng: Høyt blodtrykk gjør sjansene mindre for at du skal få vondt i hodet.

Høyere smerteterskel?

Funnene kan henge sammen med nedsatt smertefølsomhet ved høyt blodtrykk.

- Dette er et fenomen som er kjent fra tidligere, både fra forsøk med dyr og forsøk med frivillige forsøkspersoner. Høyt blodtrykk kan på en eller annen måte gi en nedsatt smertefølsomhet, sier Hagen. Men fenomenet er aldri tidligere knytta til hodepine som smerte.

Psykososialt stress?

Sjansene for hodeverk øker derimot for de som har lite utdanning, lav sosial status eller lav inntekt, viser analysen av helsa til mange tusen nordtrøndere. Datamaterialet er samla inn gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - HUNT, og har gitt forskerne muligheten til å se nærmere på mulige årsaker til hodepine og migrene.

- Lav sosial status er forbundet med økt risiko for den hyppige formen for hodepine - altså mer enn seks dager pr måned, men også med kronisk hodepine, sier Hagen. Han definerer lav sosial status ved hjelp av utdannelsesvarighet, yrke og inntekt.

Selv om studien ikke sier noe om årsakene til denne sammenhengen, forteller Hagen om forskere som har antydet at det psykososiale stressnivået kan være en viktig faktor. Ulike måter å utnytte helsevesenet på kan også være relevant - kanskje med dårligere helseomsorg for mennesker med lav sosial status som konsekvens.

Menn får vondt i hodet av slunken lommebok

Et annet funn er at lite penger øker risikoen for hodepine - men bare hos menn. Kvinner med lav inntekt klarer seg bra.

- Dette kan tyde på at det er husholdningsøkonomien som betyr noe. Kvinner med lav inntekt kan for eksempel ha en mann med høyere inntekt, sier Hagen, og presenterer enda et overraskende funn.

Lavt stoffskifte gir kvinner hodepine

- Vi ser en klar tendens hos kvinner der lavt stoffskifte henger sammen med hodepine. Sammenhengen kan være den samme hos menn, men den statistiske styrken var sterkest hos kvinner, fordi begge er kvinnedominerte sykdommer, sier Hagen.

Dette er litt uventa i forholdt til hva forskerne hadde forventa. Man har nemlig trodd at høyt stoffskifte henger sammen med hodepine.

Ellers har Hagen funnet tall på forekomsten av hodepine som passer bra med Vesten for øvrig - ca 12 prosent av den voksne nordtrønderske befolkningen har migrene, mens fire av ti er plaga av hodepine. Over dobbelt så mange kvinner som menn er plaga, og hodepinen rammer oftest de mest yrkesaktive (mennesker i 30-40 års alderen).

Det statistiske materialet

Hagen og hans kollegaer ved St. Olavs Hospital i Trondheim har undersøkt forholdet mellom blodtrykk målt mellom 1984 og 1986 (HUNT-1 med undersøkelse av 77 310 personer), og den etterfølgende risikoen for å utvikle ikke-migrenøs hodepine ved oppfølging 11 år seinere.

I tillegg har de gjennomført en tverrstudie på de som ikke hadde hodepine ved den første undersøkelsen, og som også deltok på den andre undersøkelsen (HUNT-2) i 1995-1997 (22 720 personer). 28 prosent av dem (6 317 personer) rapporterte at de hadde fått hodepineplager i den andre undersøkelsen.

Jobber videre

Hagen og kollegaene er nå i gang med å bygge opp en såkalt autonom lab (det er det autonome nervesystemet som kontrollerer blodtrykket), som skal gjøre det mulig å studere mer nøyaktig hvordan blodtrykket påvirker hodepinen.

Hagen disputerer for sin doktorgrad ved Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet - NTNU den 16. mai.

Funnene om sammenhengen mellom høyt blodtrykk og hodepine har fått noe internasjonal oppmerksomhet, og er publisert i Journal og Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (2002; 72: 463).

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag - HUNT har egne nettsider hvor forskningsresultater blir publisert fortløpende.

Powered by Labrador CMS