Bønder ønsker lønnsomt samarbeid

Samhandling og bedriftsøkonomi er landbrukets utviklingsbehov framover. Men de «grønne næringene» er et villnis.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bønder vil lære mer om økonomi og lønnsomhet. (Foto: Morten Stene)

VRI

Programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er Forskningsrådets særskilte satsing på forskning og innovasjon i norske regioner.

VRI skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom regional forskning.

VRI er et nasjonalt program som i første omgang skal vare i 10 år (2007-2017).

I Trøndelag er mat et satsingsområde. Her skal det skje forskning som styrker næringenes konkurranseevne.

Moderne landbruk – grønn næringer – preges av et stort antall småbedrifter, og mange av dem ønsker ikke å bli store.

Virksomhetene representerer et stort mangfold. Mange av bedriftene arbeider mye alene, og etterspør samarbeid og nettverkskomeptanse i ulike former.

Det andre tydelige utviklingsbehovet er økonomiske kunnskap, i form av kostnads- og inntektsanalyser (lønnsomhet), produktutvikling og markedstenking.

Små og tradisjonsbundne

Landbruksnæringen er preget av små og tradisjonsbundne virksomheter som har vært flinke til å ta i bruk tekniske innovasjoner. Men næringa har i liten grad drevet eget utviklingsarbeid.

- Det er noen strukturelle og kulturelle føringer som man drar med seg etter mange generasjoner med tradisjonell gårdsdrift, sier, sier forsker Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).

Attpåtil strever bransjen med rekrutteringsproblemer og er en politisk næring som i stadig større grad må forholde seg til et marked.

- På mange måter er det oppsiktsvekkede at så mange «grønne» næringsutøvere etterlyser samarbeid og samhandling, sier Haugum.

- Det er spennende at man ikke bare snakker om samarbeid mellom likesinnede, men at man er i ferd med å bryte opp tradisjonelle verdikjeder.

Mange utfordringer

Det er stor spennvidde i hva som oppleves som utfordringer fra de grønne bedriftene. Noen eksempler på utsagn er:

  • Det er vi småbedriften som må være innovative.
  • Økologisk landbruk må gjøres enklere.
  • Næringslivsfolk må inn i styrene.
  • Hva tjener man mest på – lønnsomhetsanalyser.
  • Større forutsigbarhet i næringene.
  • Profesjonalisering av markedstenkingen.
  • Vi trenger å dele kunnskapen.
  • Rådgivere er for dårlige til å formidle forskning.
  • Forskningsmiljøene lite interessert i praktiske og matnyttige prosjekter.

På næringens premisser

Forsker Margrete Haugum, Trøndelag forskning og utvikling AS, mener potetbransjen må lytte mer til forbrukerne.

Mer forskning på næringens premisser er målet for prosjektet VRI-mat i Trøndelag. Det skal skapes mer samarbeid mellom næringene og forskningsinstitusjonene.

- Forskningen skal være innrettet mot de behovene som næringene har, og at det skal være mer brukermedvirkning, sier Haugum

Den gjennomførte kartleggingen er et ledd i å gjøre midtnorske grønne bedrifter bedre i stand til bruke forskning i sin verdiskaping.

Utviklingsønskene er resultat av en kartlegging foretatt av Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS i samarbeid med forskningsprogrammet Virkemidler i regional forskning, utvikling og innovasjon (VRI) Trøndelag.

155 bedrifter er med i undersøkelsen. Disse er omtrent likt fordelt mellom virksomheter i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Referanse:

Haugum, Margrete (2008). Oppsummering av kartlegging av grønne bedrifter i Midt-Norge, Trøndelag Forskning og utvikling.

Powered by Labrador CMS