Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - les mer.

Planter med begynnende skade av tomatbrunflekkvirus.

Et nytt virus truer norske tomater

Tomatbrunflekkviruset kan bryte ut i norske gartnerier.

Tomatdyrkere i flere land har de siste årene fått problemer med dette nye tomatviruset som først ble funnet i Israel i 2014.

– Viruset heter Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), men vi velger å kalle det tomatbrunflekkvirus på norsk, forteller virolog Dag-Ragnar Blystad i NIBIO.

Viruset er nå spredt både til USA og flere europeiske land. Det er svært stabilt og smittsomt, og når det først har kommet inn i et tomatgartneri er det vanskelig å bli kvitt.

Viruset gir skader på tomatfruktene, det kan drepe hele planter og kan følgelig gi store inntektstap for tomatgartnerier.

Tomat med skade av tomatbrunflekkvirus.

Har satt i gang et overvåkingsprogram

Forskere ved NIBIO har vurdert at sannsynligheten for utbrudd er svært høy. Derfor har Mattilsynet innvilget et overvåkings- og kartleggingsprogram for tomatbrunflekkvirus i Norge i 2021.

Mattilsynet skal ta ut prøver av tomatplanter, og forskere ved NIBIO skal analysere dem.

Fra januar til mars skal det samles minst 250 prøver fra produksjon av småplanter til tomatproduksjon. I august skal det samles inn 150 prøver fra veksthus der det produseres tomater.

Stoppes ikke av resistens mot andre virus

– Det nye viruset hører til slekten Tobamovirus, forteller Blystad.

Tobamovirusene angriper bare planter, men noen av dem er så vanlige at de for eksempel finnes i nesten all røyketobakk. De vanligste tobamovirusene i tomat er tobakkmosaikkvirus (TMV), og tomatmosaikkvirus (ToMV).

Dagens tomatsorter er foredlet for å være resistente mot disse to virusene. Derfor har vi ikke sett angrep av disse i norske tomatveksthus siden tidlig på 1980-tallet.

Det nye viruset derimot, stoppes ikke av resistensen mot TMV og ToMV.

Svært smittsomt

Som andre tobamovirus spres tomatbrunflekkvirus lett med kontaktsmitte fra plante til plante. Dette gjør at veksthustomater, som stadig håndteres ved oppbinding, beskjæring og høsting, er særlig utsatt for smittespredning.

Viruset er svært stabilt og kan overleve på klær, kniver og annet verktøy, og på andre overflater i svært lang tid. Viruset er også smittsomt etter lang tid i jord.

Overføring av smitte på frø er også sannsynlig. Viruspartikler i frøskallet er nok til at frøplanter smittes under spiring.

Én smittet tomatplante er nok til å være smittekilde for et helt veksthus.

Kjent utbredelse av tomatbrunflekkvirus.

Mulige skader

Norsk tomatproduksjon er en næring i vekst. I 2020 ble det produsert over 12 000 tonn tomater, verd over 400 millioner kroner ifølge GrøntProdusentenes Samarbeidsråd.

Beregninger fra NIBIO viser også at det er mer miljøvennlig å produsere tomatene i Norge enn å produsere dem lenger sør i Europa og transportere dem hit.

Det nye viruset representerer derfor et stort skadepotensial. Skaden består i at tomatfruktene får gule og brune flekker når planten er smittet. Dette gjør at de ikke er salgbare.

Bladsymptomene er varierende med mosaikk, gule mønstre og bladkrølling. Selv planter med lite symptomer kan miste vitalitet. Dermed må de skiftes ut tidligere enn friske planter.

– Dersom det blir utbrudd i ett eller flere norske gartnerier kan tapene, og dermed erstatningsbeløpene, komme opp mellom 10 og 100 millioner avhengig av omfanget, forteller Blystad.

Konsekvenser for tomatnæringa

– Angrep av tomatbrunflekkvirus i tomatproduksjon er svært alvorlig og kan bety store økonomiske tap for gartneren. Etter angrep vil tomatene høyst sannsynlig ikke lenger være salgbare. Samtidig er symptomfri planter vanlige. Derfor må alle planter destrueres og drivhusanlegget saneres, forteller Emilie Sandell, fagansvarlig for grønnsaker, frukt og bær i Norsk Gartnerforbund.

Hun understreker at fordi tomatbrunflekkvirus er utbredt sørover i Europa er det vesentlig at importert plantemateriale kontrolleres og testes.

– Det er også viktig at norsk småplanteproduksjon prioriteres, og at norske gartnerier som produserer småplanter, mottar økonomisk og politisk støtte, sier hun.

Sandell sier at streng hygiene og forebyggende tiltak er den eneste måten å bekjempe viruset på.

Les mer om tiltak mot angrep av tomatbrunflekkvirus i Plantevernleksikonet.

Powered by Labrador CMS