Amazonas' mystiske mørke jord

Klodens rikeste jordsmonn er menneskapt. Teknologien som indianerne brukte for tusener av år siden til å skape Amazonas' mørke jord, terra preta, skal nå forvandle skrinn jord til fruktbare marker også andre steder på jorda.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har trodd at jordsmonnet i regnskogen på paradoksalt vis er skrint og uegnet for jordbruk. Og vi har trodd at Amazonas har vært urørt, jomfruelig mark for oss mennesker.

Begge deler er feil.

forskning.no har tidligere meldt om at forskere har funnet arkeologiske spor etter uventet stor førhistorisk menneskelig aktivitet i Amazonas (se i margen til høyre), i områder man trodde ikke ville være i stand til å brødfø såvidt store populasjoner.

Nå har geografer påvist at disse funnstedene sammenfaller med forekomsten av et merkverdig fenomen - det ekstremt fruktbare jordsmonnet terra preta.

Enorme områder, kanskje så mye som ti prosent av Amazonas er dekket av denne Amazonas’ mørke jord.

Menneskeskapt

Det er nå klart at dette jordsmonnet er menneskeskapt. Blandet i det, finner arkeologene mer enn 2000 år gamle potteskår, og de mener jordsmonnet ble skapt som et resultat av det de kaller cool burning - lavtemperatur forbrenning av fersk plantemateriale.

"Eduardo Gões Neves"

Og hva kan man slutte av det? Jo, at det før i tiden må ha levd horder av mennesker i det vi trodde var natur urørt fra tidenes morgen.

Terra pretas moderne historie startet i 1870, da en ekspedisjon med geologer fra Cornell university droppet innom amerikanske settlere i Amazonas.

Etter å ha spist middag, kom praten inn på dyrkningsforholdene, som viste seg å være adskillig bedre enn forskerne ville ha trodd. Og se på denne feite, sorte jorden, da!

Har fødd mange mennesker

Det tok likevel noen tiår før en tysk forsker kom på implikasjonene: Dette jordsmonnet muliggjør jo en langt større befolkning enn den som lever der i dag.

Og nærmere arkeologiske undersøkelser bekreftet mistanken. Ikke bare fant man rester etter mennesker, i form av potteskår, man begynte etter hvert å tro at jorda selv var skapt av mennesker.

- Vi snakker om et ekstremt fruktbart og robust jordsmonn som har oppstått som resultat av en kombinasjon av menneskelige og naturlige prosesser, sier Eduardo Gòes Neves, arkeolog ved Universidade de São Paulo i Brasil.

- Men jeg tror ikke menneskene skapte terra preta bevisst.

Ikke skapt bevisst

- Vi finner terra preta særlig rundt hus og bosetninger, steder folk har bodd. Min magefølelse sier meg at folk har begynt å behandle husholdningssavfall på en ny måte, og at det forbedrete jordsmonnet kom som et resultat av denne typen kompostering.

"William Woods"

- Det nye husholdet må i så fall ha oppstått for et par tusen år siden. Det har levd folk i dette området i mer enn 11 000 år, mens den mørke jorden er cirka 2 000 år gammel og yngre.

- Det må altså ha skjedd en eller annen kulturell endring på den tiden, det må ha oppstått en annen form for landbruk enn det primtive og energisløsende “slash and burn” vi ser i dag.

William Woods ved University of Kansas er uenig.

- Det er riktig at ekte terra preta assosieres tett med boområder, men det finnes en annen type mørk jord - vi kaller den terra mulata, sier han spøkefullt.

- Denne er noe magrere enn den sorte jorden - og finnes spredt utover store områder som må ha vært jorder eller plantefelt.

- Jeg tror derfor folk var bevisst på jordsmonnets egenskaper og produserte og spredte den med vilje.

Uansett, har terra preta så oppsiktsvekkende egenskaper at forskerne nå forsøker å lage den også andre steder.

"Johannes Lehmann."

- Terra preta er holdbar. Den utarmes ikke, selv etter hundrevis, kanskje tusenvis av år med intens dyrking, sier Johannes Lehmann ved Cornell University.

En landbruksrevolusjon?

- Verdens økende behov for mat kan ikke tilfredsstilles uten at det fører til alvorlig tæring på naturresssursene og tap av biologisk mangfold, fortsetter han.

- Her kan terra preta bety en løsning, i form av et nytt konsept for hvordan vi skal behandle jordsmonnet - vi kan få høyere produksjon i kombinasjon med redusert behov for gjødsling, og med mindre forurensning.

Eldorado…

Historien om Amazonas’ mørke jord har vært kjent i noen år nå. Enkelte har ikke klart å motstå fristelsen til å trekke den spanske conquistador Francisco de Orellana frem fra skapet.

de Orellana reiste i Amazonas og kom hjem med fortellingene om Eldorado, de legendariske byene av gull.

Ingen var senere i stand til å finne gull. De var knapt i stand til å finne et menneske. Amazonas var øde!

Men hva betyr forekomstene av terra preta? Jo, det må ha vært temmelig mange mennesker der ute i jungelen, en gang i tiden. Var det denne kulturen conqiustadoren fant?

Powered by Labrador CMS