Dette bildet ble hevdet å være en original fra 1866, malt i såkalt naiv stil. Bildet er egentlig fra 1980-tallet, og malt av en forfalsker. (Bilde: James Hamm (Buffalo State College, The State University of New York, Buffalo, NY).

Slik kan falsk kunst avsløres av karbon-14-datering

En forskergruppe hevder at det kan være en svært god metode for å avsløre visse falske malerier.

Forfalskede malerier finnes i de mest eksklusive kunsthandel-krester. For eksempel ble maleriet Venus av Lucas Cranach beslaglagt av det franske politiet i 2015, ifølge The Guardian.

Bildet, som skal være fra 1500-tallet, ble solgt på auksjon i 2013 for over 60 millioner kroner ifølge avisen. Det er fortsatt uklart, men eksperter mistenker at bildet er en moderne forfalskning, ifølge nettavisen Artnet.

Dette er bare ett eksempel på hvordan mulige forfalskninger sniker seg inn i kunstverdenen, og en sveitsisk og tysk forskergruppe foreslår nå å bruke karbon-14-datering for å avdekke moderne forfalskninger som hevdes å være eldre kunstverk.

Karbon-14 har blitt brukt til å datere arkeologiske funn siden midten av 1900-tallet, men teknikken har blitt videreutviklet og raffinert.

forskning.no har tidligere gått gjennom hvorfor karbon-14 har blitt en så sentral teknikk i moderne arkeologi.

Du trenger en prøve av det som skal dateres, slik at du må skrape vekk litt maling eller ta en bit av lerretet for å gjøre en datering. I gamle dager måtte du kanskje ha flere titalls gram for å få et godt resultat, ifølge forskerne, som beskriver metoden i en ny artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS.

Men nå kan det holde med bare noen få hundre milliondeler av et gram, noe som gjør metoden mer anvendelig når det kommer til kunstforfalskninger.

Forskerne har prøvd metoden til å datere en kjent forfalskning som ble hevet å være et maleri fra 1866.

Primitiv stil

Maleriet ble laget av den kjente forfalskeren Robert Trotter, som innrømte å ha forfalsket mange malerier på 1980-tallet, ifølge New York Times.

Trotter kopierte stilen til andre malere, og fikk bildene sine til å framstå som gamle originaler. Bildet forskerne har undersøkt er undertegnet Sarah Honn, og signaturen er fulgt av en dato i 1866. Bildet imiterer såkalt primitiv eller naiv stil.

Forskerne beskriver en forfalskningsmetode som går ut på å kjøpe gamle lerreter, for så å skrape vekk malingen og male et nytt maleri på det gamle lerretet.

De daterte både lerretet og prøver av maling fra maleriet. Karbon-14-datering går ut på at levende vesener, for eksempel mennesker, planter eller dyr tar til seg litt radioaktiv karbon fra atmosfæren. Når organismen dør, slutter det også å ta til seg karbon.

Det radioaktive karbonet forsvinner litt etter litt, og ved å analysere karboninnholdet i en prøve, kan forskerne komme fram til en omtrentlig tid som prøven stammer fra.

Både i malingen og i lerretet finnes det rester av plante-produkter som kan brukes til datering. Lerretet ga et relativt bredt resultat, og prøvene indikerer at det stammer fra perioden mellom slutten av 1600-tallet og 1940-tallet. Dette betyr sannsynligvis at Trotter malte på et gammelt lerret.

Men malingen hadde en spesiell og ganske avgrenset signatur, som viste at den enten stammer fra rundt 1960, eller på 1980-tallet. Dette henger sammen med økt karbon-14 i atmosfæren på grunn av atomprøvesprengninger i siste halvdel av 1900-tallet.

Dette passer overens med Trotters historie om dette maleriet, som skal ha blitt laget i 1985, ifølge han.

Problemer med metoden

Selv om forskerne mener de har demonstrert at radiokarbondatering kan brukes til å avsløre moderne elementer i et maleri, er det også mange utfordringer med å bruke en sånn metode.

Mange malerier har blitt reparert eller konservert i forskjellige perioder, de har flere lag med maling, eller de har vært i kontakt med andre, moderne kjemiske stoffer. Dermed er det viktig å finne et egnet sted å hente en malingprøve.

Å separere de forskjellige elementene i malingen kan dermed bli vanskelig. Bildet forskerne brukte hadde et lag med lakk som måtte fjernes. Dette kunne ha forurenset malingsprøven, men forskerne mener de kom seg rundt det.

Referanse:

Hendriks mfl: Uncovering modern paint forgeries by radiocarbon dating. PNAS, 2019. DOI: 10.1073/pnas.1901540116 . Sammendrag

Powered by Labrador CMS