Nordmenn går sjeldnere til lege

Nordmenn går sjeldnere til lege enn hva som er vanlig ellers i Europa.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Om rapporten

Den europeiske Health at a Glance-rapporten inneholder sammenlignbare data fra 35 europeiske OECD-land.

Foruten de 27 EU-landene er det åtte andre land som har levert data til rapporten.

Noen av sammenlikningene i rapporten gjelder alle EU-land, noen gjelder 22 av EU-landene, mens andre sammenlikninger gjelder alle de 35 europeiske OECD-landene.

Dette avhenger av hvilke indikatorer de enkelte landene har rapportert på.

Nordmenn går i gjennomsnitt 5,2 ganger til legen per år. Snittet er 6,3 konsultasjoner per person i de andre europeiske landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

- Sverige og Finland har riktignok færre konsultasjoner enn oss, men det skyldes sannsynligvis at sykepleiere i disse landene tar seg av flere av konsultasjoner i primærhelsetjenesten enn det som er vanlig i de andre europeiske OECD-landene, sier Anne Karin Lindahl.

Hun er avdelingsdirektør ved Kunnskapssenteret, som i en kommentarrapport til OECD Health at a Glance: Europe 2012, belyser trekk ved helse og helsetjenester i Norge sett i forhold til de øvrige europeiske OECD-landene.

OECD-rapporten inneholder sammenliknbare data fra 35 europeiske land.

Bedre enn sitt rykte?

Norge gjør det bedre på alle indikatorer om befolkningens helsetilstand. Det gjelder forventet levealder, selvoppfattet helsetilstand, forekomst av diabetes og aids og dødelighet på grunn av hjertesykdom, hjerneslag, kreft og trafikkulykker.

I tillegg har Norge størst nedgang i antall pasienter som dør på sykehus på grunn av hjerneslag.

Også overlevelse etter fem år ved brystkreft, livmorhalskreft, tykktarmskreft og endetarmskreft er Norge godt over det europeiske OECD-gjennomsnittet.

Når det gjelder fødselsskader, skårer Norge litt dårligere enn gjennomsnittet av alle europeiske OECD-land for normalfødsler, men bedre enn snittet for kvinner som har kompliserte fødsler.

Norske foreldres oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet er lik det europeiske gjennomsnittet, men dårligere enn i Sverige og Finland.

Mest penger, middels prioritert og liten vekst

Norge og Sveits er de to europeiske OECD-landene som bruker mest penger på helsetjenester når man justerer for kjøpekraft. Norge plasserer seg litt over gjennomsnittet for helsetjenestenes prosentvise andel av totalt brutto nasjonalprodukt med sine 9,4 prosent mot 9,0 prosent for EU-landene i OECD.

I perioden 2000-2009 har norske helseutgifter hatt lavere årlig vekst enn gjennomsnittet for alle europeiske OECD-land. Veksten har vært på henholdsvis 2,9 og 4,6 prosent.

Når helseutgiftene fordeles mellom ulike typer tjenester, skiller Norge seg ut fra andre europeiske OECD-land på to områder: Norge har høyest andel av helseutgifter til langtidsbehandling, og den laveste andelen til legemidler og medisinsktekniske hjelpemidler.

Norge, Sverige og Danmark har få sengeplasser, og klart færre enn det europeiske OECD-gjennomsnittet. Liggetiden i de skandinaviske landene er også blant de korteste i Europa.

Bakgrunn:

Health at a Glance er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år for samtlige OECD- land. Rapporten fra 2012 sammenlikner helsetilstand, helsevaner og helsesystemenes struktur, prosesser og resultater i de europeiske OECD-landene.

Hensikten er å gi de ulike landenes beslutningstakere kunnskap om resultatene av helsesystemet i deres land sammenliknet med resultatene for andre land. Ved å synliggjøre virkningen av helsepolitikken som er ført, gir det mulighet for å gjøre justeringer for å forbedre resultatene.

Referanser:

Saunes m.fl.: Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2012 (pdf), Notat fra Kunnskapssenteret, januar 2013.

Health at a Glance Europe 2012 (pdf), OECD (2012).

Powered by Labrador CMS