Forsker Jan Magne Gjerde ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi på UiT Norges arktiske universitet fant de to nye stedene med bergkunst ved Altafjorden. Her med en figur av en mann, antakelig malt i yngre steinalder med en blanding av oker og fett. (Foto: UiT Norges arktiske universitet)

Fant to nye steder med flere tusen år gammel kunst

– Det at vi nå finner flere felter viser at bergkunsten kanskje er vanligere enn vi tidligere har trodd og at den også er mer knyttet til boplasser, sier Jan Magne Gjerde som oppdaget figurene.

Forskningsprosjektet som skal kartlegge steinaldermenneskenes bosteder og flytting i Vest-Finnmark, var bare en måned gammelt da forsker Jan Magne Gjerde ved Universitetet i Tromsø fant de to figurene.

– Dette er både julaften og bursdag på en gang for meg, for det er såpass sjelden at vi finner nye steder med bergkunst, sier han til forskning.no.

Gjerde var på feltarbeid for å finne mulige forhistoriske boplasser ved Altafjorden, og holdt akkurat på å ta prøver av jordsmonnet.

– Da fikk jeg følelsen av at det var noe bak meg, og jeg snudde meg og så rett på menneskefiguren.

Figuren viser en mann med kjønnsorgan som står med armene og beina spredt.

Mannsfiguren er malt med en blanding av oker og fett. (Foto: UiT Norges arktiske universitet)

– Det er ikke så mye den kan fortelle i seg selv, men det betyr at mennesker har holdt på med aktiviteter foran disse tegningene. Det kan være ritualer eller ofring. De kan selvfølgelig bare ha bodd der og ønsket seg litt dekorasjon på stueveggen, men vi tror at figurene har en dypere mening.

Forskerne tror bergkunsten er laget av mennesker som levde for mellom 4000 og 6000 år siden.

Dyrefigurer

– Det vi nå får belyst er at mennesker har laget bergkunst og hatt aktiviteter i et større område enn vi hadde trodd, og det er interessant.

Det betyr at det finnes andre steder med bergkunst i tillegg til den den sentrale samlingsplassen i området der vi finner 7000 helleristninger, sier han.

Alta er kjent for bergkunst. Her finner vi Nord-Europas største samling av helleristninger laget av jeger-fangstfolk. I 1985 kom den på Unescos Verdensarvliste. Dette omfatter mange tusen helleristninger og 50 hellemalerier fordelt på fem områder ved Altafjorden: Hjemmeluft, Kåfjord, Storsteinen, Amtmannsnes og Transfarelv, ifølge nettstedet norgesverdensarv.no.

I tillegg til menneskefiguren fant Gjerde også en steinblokk med ristninger av rein, bjørn og bjørnespor i løpet av den ene uka på feltarbeid.

Motivene på den nyoppdagede helleristningsteinen: rein, bjørn og øverst bjørnespor. (Foto: UiT Norges arktiske universitet)

– Det har vært tydelig for menneskene den gang hva bergkunsten betydde, og vi har teorier om hva det var, men vi håper vi en gang finner svaret på hvorfor de malte figurene og hvorfor de malte dem akkurat der.

– Kanskje vanligere enn antatt med bergkunst

Fram til 2021 skal forskerne i prosjektet prøve å finne ut mer om hvor og hvordan folk har bodd og flyttet på seg i Nord-Skandinavia og spesielt Vest-Finnmark i steinalderen.

I tillegg til de to bergkunstfunnene har forskerteamet denne sommeren registrert en lang rekke nye boplasser både på Sørøya og i Altafjorden, som skal følges opp med utgravninger til neste år, ifølge en pressemelding fra Universitetet i Tromsø.

– Det at vi nå finner flere bergkunstfelter viser at bergkunsten kanskje er vanligere enn vi tidligere har antatt og at den også er mer knyttet til boplasser. Der vi finner spor  langvarig bosetning eller at mange mennesker har bodd på samme sted, finner vi nå bergkunst. Bergkunsten var nok også mer intergrert i livet i steinalderen, sier Gjerde til forskning.no.

Powered by Labrador CMS