Kanskje timevis på sosiale medier gir unge voksne mindre tid til å være sammen med venner ansikt til ansikt, tror forskerne bak en ny amerikansk studie. Men det er ikke nødvendigvis enten eller. Norske 9-16-åringer er fortsatt mye sammen med venner, selv om de også bruker mye tid på nettet, melder Medietilsynet. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Ensomme og mye på sosiale medier

Unge voksne som bruker mye tid på sosiale medier, føler seg oftere ensomme.

Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr, Vine, Snapchat og Reddit.

Det er bare noen av de sosiale mediene som finnes på nettet.

Amerikanske forskere har spurt hvor mye tid nærmere 1800 amerikanere mellom 19 og 32 år bruker i disse elleve kanalene.

Det vanligste er en time om dagen, oppgir de unge voksne selv.

Men det er ikke sikkert at tallene stemmer helt ettersom det er opp til dem å huske tidsbruken.

«Jeg føler at folk knapt kjenner meg»

Sosiale medier skal være et sted der du kan komme i kontakt med andre mennesker.

Ironisk nok føler de unge voksne seg mer sosialt isolert jo mer tid de bruker på nettet.

De som bruker sosiale medier mer enn to timer om dagen, har dobbelt så høy risiko for å føle seg isolert som de som bruker mindre enn en halvtime.

De svarer i større grad ja på spørsmål som «Jeg føler at folk knapt kjenner meg» eller «Jeg føler at folk er rundt meg, men ikke sammen med meg».

Også de som logger seg inn veldig mange ganger i uka, er oftere ensomme enn de som sjelden er innom.

Forskjellene er ikke så store mellom de gjennomsnittlige brukerne og de som bruker sosiale medier aller mest.

Deltakerne er et representativt utvalg av unge voksne i USA, det vil si at de speiler sammensetningen av befolkningen når det gjelder for eksempel kjønn, etnisitet, bosted, inntekt og utdanning.

– Kan ikke fylle tomrommet

Det er uklart om storbrukerne føler seg isolert fordi de er mye på sosiale medier eller om de tyr til sosiale medier fordi de føler seg ensomme. Det kan ikke denne studien si noe om.

Uansett ser ikke nettet ut til å hjelpe dem.

– Selv om det kan virke som om sosiale medier gir muligheter til å fylle et sosialt tomrom, mener jeg denne studien antyder at det ikke er den løsningen folk håpet på, sier forsker Brian A. Primack ved University of Pittsburgh i en pressemelding.

Han og de andre forskerne bak studien tror folk kan føle seg ensomme i sosiale medier når de ser bilder fra en fest de ikke ble invitert til eller glansbildet av andres liv som får dem til å tenke at alle andre har det så mye bedre enn dem.

Kanskje de også får mindre tid til å være sammen med venner fordi de bruker så mye tid foran skjermen. Samtidig er unge ofte på sosiale medier samtidig som de er sammen med venner, og en undersøkelse fra Medietilsynet viser at norske 9-16-åringer er mye sammen med venner selv om de også bruker mye tid på nettet.

De mulige ulempene ved å bruke mye tid på sosiale medier kommer også fram i en kanadisk studie. Den tyder på at ungdom som daglig tilbringer mer enn to timer på sosiale medier, oftere er psykisk syke. Heller ikke denne studien kan imidlertid si noe om hva som kom først – intensiv mediebruk eller psykiske problemer.

Og mennesker med dårlig selvtillit kan oppleve Facebook negativt, tyder en annen kanadisk studie på. De sosialt usikre klarer ikke helt å utnytte muligheten til å komme i kontakt med andre der.

Ikke mer ensomhet likevel?

Andre studier viser mer positive sider ved sosiale medier.

Seniorforsker Petter Bae Brandtzæg ved Sintef spurte nordmenn i alle aldre om nettopp ensomhet og bruk av sosiale medier i 2008, 2009 og 2010. Studien varte altså i flere år.

På den tida var langt fra de fleste i befolkningen på sosiale medier, slik de er i dag, men mange var det. I 2008 var det 1,4 millioner Facebook-brukere i Norge. I dag er det mer enn dobbelt så mange, 3,2 millioner.

Brandtzæg kom til en annen konklusjon enn den amerikanske undersøkelsen.

Petter Bae Brandtzæg, forsker ved Sintef. (Foto: privat)

– Flesteparten av brukerne følte seg ikke ensomme – tvert imot opplevde de at sosiale medier gjorde det lettere å holde kontakten med folk de allerede hadde kontakt med, som nære venner og familie. Sosiale medier er en lavterskel form for kommunikasjon mellom mennesker, sier han til forskning.no.

Kvinner som ikke var på sosiale medier, var derimot ganske ensomme – kanskje fordi de rett og slett ikke deltok på en viktig sosial arena.

Mannlige debattanter mer ensomme

Det var likevel noen typer brukere som følte seg ensomme.

Kvinner bruker mer tid på kontakt med venner og familie på sosiale medier enn menn. Det kan kanskje forklare hvorfor særlig menn som først og fremst brukte sosiale medier til å debattere, følte seg ensomme.

De kommuniserte sannsynligvis ikke med dem som sto dem nær, men med folk de ikke kjente så godt eller fremmede.

– Det er ikke det sosiale, men diskusjonen, som er i fokus, sier Brandtzæg.

De sosiale brukerne var derimot mindre ensomme. De var på sosiale medier for å holde kontakten med venner og familie.

Forskeren mener det er en svakhet ved den nye studien at den ikke undersøker hvilke måter de unge voksne bruker sosiale medier på. De amerikanske forskerne peker selv på at det er viktig å skille mellom ulike typer bruk, for eksempel er noen passive mottakere av innhold mens andre kommuniserer.

Brandtzæg mistenker at storbrukerne er lite sosiale på sosiale medier. Kanskje de heller bruker tida på spill, stalking, diskusjon og tidtrøyte.

– Det er alltid noen grupper som overdriver bruken og bruker sosiale medier på en måte som kan være dårlig for dem, sier han.

Eksklusive grupper

Norske ungdommer mellom 13 og 19 år bruker også mye tid på nettet.

Tre av ti ungdomsskoleelever og fire av ti elever i videregående skole oppgir at de bruker mer enn to timer på sosiale medier hver dag, viser undersøkelsen Ungdata. Det er jentene som bruker mest tid.

Etter hvert har norske ungdommer begynt å bruke andre kanaler, fant Petter Bae Brandtzæg i en annen studie for noen år siden. De deler sjeldnere noe åpent på Facebook-siden sin, og kommuniserer heller med mindre grupper i kanaler som Snapchat. Nå foregår samtalene oftere i lukkede rom.

Kanskje det kan være noe av forklaringen på hvorfor storbrukerne i den nye amerikanske studien føler seg ensomme, tror Sintef-forskeren.

– Eksklusive grupper som ikke alle får være med på kan muligens føre til mer ensomhet.

 

Referanse:

Brian A. Primack: Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S. American Journal of Preventive Medicine, 6. mars 2017. Doi: 10.1016/j.amepre.2017.01.010.

Powered by Labrador CMS