En notis fra KS FoU - les mer.

Ordningen med plantid for pedagogisk ansatte i barnehager fungerer godt, viser en fersk undersøkelse fra KS.
Ordningen med plantid for pedagogisk ansatte i barnehager fungerer godt, viser en fersk undersøkelse fra KS.

Plantiden i barnehager fungerer godt

Alle pedagogisk ansatte i barnehager har minst fire timer i uken satt av til planarbeid. Denne ordningen med planarbeid fungerer godt slik den virker i dag, viser en ny FoU-rapport.

Plantid er tid som pedagogisk ansatte i barnehager bruker til planlegging og for- og etterarbeid.

Nå har Rambøll på oppdrag fra KS undersøkt hvordan ordningen med plantid fungerer i praksis. Og undersøkelsen viser at ordningen fungerer godt slik den er i dag.

Hovedmålsettingene med kartleggingen har vært å undersøke hvordan plantiden i kommunale barnehager organiseres og hva den brukes til, og hvilke resultater og konsekvenser plantiden har for barna, pedagogisk personale og øvrige ansatte i barnehagen.

Prosjektet viser at de fleste barnehageeierne har god kjennskap til særavtalen SFS 2201, som også omfatter plantid for pedagoger i barnehage. Tilnærmet samtlige av barnehagestyrerne har tillit til at det pedagogiske personalet selv organiserer og benytter plantiden godt. Samtidig har omtrent halvparten av styrerne i kartleggingen jevnlig dialog om plantid med det pedagogiske personalet. Halvparten av styrerne mener at bestemmelsen om plantid gir tilstrekkelig rom for lokale løsninger.

Les mer om rapporten på hjemmesidene til KS

Powered by Labrador CMS