Kronikk: Klimaforskerens krise

Da vi allerede har hatt både kalde og varme perioder, bør teorien om at ekstremvær er et resultat av klimaendringer kunne etterprøves. Det skriver Nicolay Stang i denne kronikken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

USAs energirelaterte CO2-utslipp har ikke vært så lave på 20 år, som de er i dag. (Foto: Colourbox)

Klimaforsker Hans Olav Hygen stiller spørsmål om klimakrisen eksisterer og konkluderer  med at denne er reell og rammer oss nå i form av mer ekstremt vær.

Hygen lager en analogi med finanskrisen. Det er vanlig å betrakte konkursen i Lehman Brothers som det som utløste denne krisen. Kredittørke oppstod – pengemarkedet frøs til. Hendelsen ble etterfulgt av en krise som vil medføre samfunnsendringer.

Hygens analogi halter fordi  klimaendringer for ham er det primære. Ekstreme hendelser skal være resultatet av klimaendringer selv om ”vi ikke kan si at en enkelt hendelse skyldes klimaendringer”. Klimakrisen skal bestå i at hyppigheten og formen på ekstremvær endrer seg. Dette skal inntreffe når den globale temperaturen øker.

Da vi allerede har hatt både kalde og varme perioder, bør dette kunne etterprøves. Er det slik at det forekommer mer ekstremvær i varme perioder enn i kalde perioder? Hygen, som er forsker ved Meteorologisk institutt, burde være i rette posisjon til å besvare dette. Istedenfor viser han bare til at påstanden er i samsvar med metodene til hans kollega Rasmus Benestad.

Ifølge Hygen er det menneskeskapte bidraget til klimaendringer også ukjent. Han finner det imidlertid ”vitenskapelig verifisert at vi har menneskeskapte klimaendringer”. Dette begrunnes med at ”FNs klimapanel slo fast i 2007 at det er svært sannsynlig at menneskelig påvirkning av klimasystemet er en vesentlig del av de observerte klimaendringene”.

Hygen foretrekker altså å appellere til autoritet fremfor å teste falsifiserbare påstander slik det gjøres i vitenskapen.

 

Powered by Labrador CMS