Kronikk: Fire spørsmål til Harbsmeier

Vil det noensinne være noen nytte i professor Harbsmeiers prosjekt med kinseisk ordbok for andre enn de få som har tilgang til den programvaren professoren har tilpasset sin maskin?, spør Ingar Holst i denne kommentaren.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskning.no intervjuer under tittelen Forstå vesten via klassisk kinesisk professor Christoph Harbsmeier om hans gigantprosjekt Thesaurus Linguae Sericae (TLS). Den unge journalisten lar seg charmere av professoren, og den faglige informasjon som burde fremkommet om prosjektet erstattes av biografisk svada. Jeg stiller her fire konkrete spørsmål til professor Harbsmeier hva angår hvorfor prosjektet nå endelig strander og ikke ser ut til å kunne publiseres.

Da jeg første gang fikk høre om professor Harbsmeiers enorme og unike prosjekt for mange år siden, var det med undring jeg begynte å tenke på hvilket tegnsett han ville bruke for å taste materialet. Før Unicode ble så omfattende at man kunne vurdere å benytte det til prosjekter av Harbsmeiers omfang, gav jeg gjentatte ganger overfor (det daværende) Østasiatisk Institutt uttrykk for at man burde utsette inntastingen av prosjektet til et mer komplett tegnsett var tilgjengelig.

Når TLS nå er så ferdig at det presenteres for journalister fra forskningsmiljøet, er det med bange anelser jeg registrerer at verket ikke ser ut til å bli tilgjengelig hverken i bokform eller på nett.

Jeg vil derfor først spørre Harbsmeier (spørsmål en) om overhodet ikke noen av de millioner kroner prosjektet har fått i støtte er støtte til publisering i en eller annen form eller betinget av eller gitt under forståelse av at verket skal publiseres?

Dernest vil jeg be Harbsmeier redegjøre for hvilket tegnsett som er brukt under inntastingen (spørsmål to), og så vil jeg spørre ham om grunnen til at verket nå ikke kan publiseres er at man har funnet det nødvendig å inkludere allografer som deler kodeplassering i det tegnsettet man har valgt? (Spørsmål tre.)

Harbsmeier skriver videre under overskriften Graphs and Characters (side 41) i sin presentasjon av TLS om det arbeidet hans team planlegger å utføre hva angår kodesammenslåing av allografer. Hvor skiller dette planlagte arbeidet seg fra det samme arbeidet med å slå sammen kodeplasseringer av allografer for kinesiske tegn som The Unicode Consortium utfører? (Spørsmål fire.)

Sistnevnte standardiseringsorgan finansieres av blant annet den indiske regjering (som burde være vel bevandret i tegnsettproblematikk) og industritungvektere som Adobe, IBM, Apple, Oracle, Sun Microsystems og Microsoft, for å nevne noen. Om man setter seg ned for å utvikle enda et tegnsett for kinesisk parallelt med disse gutta med efter det jeg forstår en hel ingeniør til disposisjon (slik Harbsmeier så boldt har gjort), da bør man ha nokså klare forestillinger om hvor og hvorfor man er disse fagmiljøene overlegen. Harbsmeiers prosjekt ser på sin side ut til å bære et visst preg av å oppdage og å forsøke å løse tegnsettproblemer under marsjens gang og å sende de løpende regninger til Forskningsrådet, Universitetet i Oslo og et knippe andre akademiske institusjoner.

Sakens kjerne er denne: Professor Harbsmeier har i andre sammenhenger gitt uttrykk for at de innviede kan få tilgang til hans materiale. Hva kreves for å bli en innviet? At man får tilsendt en font?

Professor Harbsmeier sier videre at prosjektet tar sikte på å ivareta den kinesiske kulturarven, men for at dette skal skje bør jo endel mennesker kunne få tilgang til materialet.

Vil det være mulig for forskere eller sinologer å søke, lese og/eller trykke ut fra basen til TLS over nettet? Om dette ikke er mulig idag, vil det være mulig om 5 år eller 10 år?

Vil det noensinne være noen som helst nytte i dette prosjektet for andre enn de håndfull innviede som har Macintosh med den samme programvaren som professor Harbsmeier har tilpasset og installert på sin maskin?

Harbsmeier samler på visdomsord. La meg derfor bidra til samlingen med følgende ordtak, som selv om det verken er kinesisk eller særlig gammelt på en ypperlig måte oppsummerer problemstillingen: Character sets are cool! Everyone should have one!

Powered by Labrador CMS