Færre sliter kirkebenkene. Den norske kirke mistet 129.000 medlemmer i fjor.

Færre enn før er medlem i et tros- eller livssyns­samfunn

Flere nordmenn er med i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Samtidig mistet Kirken rekordmange medlemmer i fjor.

Den norske kirke hadde på slutten av fjoråret 3.526.000 medlemmer. Det tilsvarer 65 prosent av befolkningen. Det var 129.000 færre enn året før.

– Dette er den største nedgangen i medlemmer hos Den norske kirke i løpet av ett år vi har målt i denne statistikken som går tilbake til 2005, sier førstekonsulent Andreas Østhus i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bakgrunnen for fallet er at Den norske kirke fjernet barn som ikke er døpt fra medlemsregisteret fra nyttår. Barn som ikke var døpt, er blitt oppført som «tilhørige» i Den norske kirke hvis en av de foresatte var medlem. Dermed forsvant 117.000 tilhørige barn fra medlemsregisteret.

Rundt 13 prosent av befolkningen i Norge, vel 700.000 personer, er medlem i et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Det er 20.000 flere enn året før.

Flest er medlemmer i kristne samfunn, vel 374.000 personer. Deretter kommer muslimske samfunn med 176.000 medlemmer. Nesten 107.000 er medlem i et livssynssamfunn, dette tallet omfatter stort sett medlemmer i Human Etisk Forbund.

Totalt er en stadig lavere andel av befolkningen tilknyttet et tros- eller livssynssamfunn.

– Tross oppgangen i antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, er medlemsfallet hos Den norske kirke stor nok til at andelen av befolkningen som tilhører et tros- eller livssynssamfunn totalt sett faller. Denne andelen tilsvarer nå 78 prosent, sier Østhus.

Andelen døpte i Den norske kirke lå på 48 prosent av dem som ble født i 2021. Dette er en økning fra 2020 da tilsvarende andel var 45 prosent.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS