Muskelhunder har oftere kriminelle eiere

Unge eiere av muskelhunder er oftere voldelige og mer tilbøyelige til å begå kriminalitet enn andre ungdomsgrupper, antyder amerikansk undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Pitbull. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Hundeproblem eller eierproblem?

Ikke alle støtter et forbud mot visse hunderaser.

Enkelte eksperter henviser til at problemet med farlige hunder ikke er raserelatert, men menneskeskapt, og at alle hunder kan oppdras til å bli farlige.

At hunder blir aggressive kan ha flere ulike årsaker. Ved dårlig eller feil behandling kan alle hunder, uansett rase, bli aggressive.

Se for eksempel Norsk Kennel Klubs artikkel “Farlige hunder” (pdf).

Norsk forbud mot farlige hunder

Forskrift om hunder:

§ 1. Forbud mot farlige hunder

Det er forbudt å holde, avle eller innføre farlige hunder, eller å innføre sæd eller embryo fra farlige hunder.

Hunder av følgende typer, og blandinger der en eller flere av disse er med, anses som farlige hunder, uansett blandingsforhold:

a) Pitbullterrier,
b) amerikansk staffordshire terrier,
c) fila brasileiro,
d) toso inu,
e) dogo argentino.

Som farlige hunder anses også hunder og hundetyper som er en blanding av hund og ulv, uansett blandingsforhold.

For hunderaser med opprinnelig blanding av ulv som er registrert i Norge av Norsk Kennel Klub 1. januar 2003, gjelder første punktum bare for tsjekkoslovakisk ulvehund.

Hvis ulv er iblandet rasen etter den internasjonale raseetableringen, gjelder første punktum for hunder som kan være etterkommere etter denne ulven.

Lenker:

Lov om hundehold (hundeloven)

Forskrift om hunder

Undersøkelsen

Hundene i den amerikanske internettundersøkelsen ble delt inn i grupper etter vekt. De viste seg å ha typiske navn:

Voldsomme hunder (66 stk.): Hannhund, vekt over 30 kilo, navn: Bear, Dude, Fatboy, Harley.

Store hunder (303 stk.): Vekt over 18 kilo, navn: Bailey, Duke, Molly, Max.

Små hunder (194 stk.): Tispe, vekt under 18 kilo, navn: Ewok, Gizmo, Trixie, Yogi.

I tillegg medvirket en kontrollgruppe på 181 personer uten hund.

I alt 758 amerikanere deltok i undersøkelsen, fordelt på 193 menn og 565 kvinner. De fleste var hvite og omkring 20 år gamle.
 

Hvorfor kan det være interessant å alliere seg med en muskelhund, og hvem kan finne på å kjøpe en?

Mens vitenskapen fortsatt ikke kan gi svar på hvorfor muskelhunder tiltrekker, har amerikanske forskere forsøkt å finne en forklaring på hvem som blir tiltrukket.

758 studenter med og uten hund er blitt spurt om blant annet sine kriminelle erfaringer, sin personlighet og synet sitt på dyremishandling.

Undersøkelsen sier ikke noe om hundenes medfødte aggresjonsnivå, men tyder på at noen mennesker er mer tilbøyelige til å skaffe seg en hund med et bestemt rykte.

Flere psykopatiske trekk

Resultatet av internettundersøkelsen viser tydelig at unge eiere av muskelhunder – litt misvisende kalt kamphunder – er mer voldelige og har vært med på flere typer kriminalitet enn andre ungdommer.

– Når man ser på psykopatiske trekk, utviser eiere av høyrisikohunder dessuten betydelig flere kjennetegn på primær psykopati, det vil si uforsiktighet, egoisme og tendenser til å manipulere, enn eiere av små hunder, skriver forskerne fra West Virginia University i en artikkel i tidsskriftet Journal of Forensic Science.

Rottweiler var også kategorisert som en voldsom type hund i undersøkelsen. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Forskerne delte personene i undersøkelsen inn i fire grupper: eiere av voldsomme hunder (“vicious dogs”), eiere av store hunder, eiere av små hunder, og kontrollgruppen.

Tegn på kriminell adferd

Undersøkelsen viser at 15 prosent av eierne av de såkalt voldsomme hundene, herunder muskelhundene pitbull og rottweiler, kunne svare ja på spørsmål som “Har du noensinne vært innblandet i et bandeslagsmål?” og “Har du noensinne stjålet noe som var verdt mer enn 25 dollar?”.

Tallet for de andre gruppene lå nede på 5-8 prosent.

Bare én av de 66 eierne av voldsomme hunder viste ingen tegn på kriminell atferd. Det svarer til litt over én prosent.

I de tre andre gruppene var tallet oppe omkring ti prosent. Dette er altså de som utelukkende holder seg på den rene sti, og aldri har overtrådt moralske forbud ved for eksempel å rømme hjemmefra i mer enn et døgn.

Hannhunder eies av menn

Ifølge psykologene bak undersøkelsen er det helt som forventet at de voldsomme hundene typisk er hannhunder, som også er eid av menn.

De store hundene, som er utenfor gruppen av voldsomme hunder, er noenlunde likt fordelt i kjønn hos både hund og eier, mens de små hundene i undersøkelsen typisk er tisper som er eid av kvinner.

Til gjengjeld overrasker det forskerne at eierne av muskelhunder i utgangspunktet ikke er mer aggressive eller selvdestruktive enn andre, og at muskelhundeeierne er like mye mot dyremishandling som alle andre.

Antagelig det samme i Danmark

Forskerne har bare spurt unge amerikanere på omkring 20 år. Spørsmålet er hvor mye det sier om forholdene i andre land.

– Det kommer an på hvor hardt man fortolker, mener Björn Forkman, biolog og førsteamanuensis ved Det Biovidenskabelige Fakultet (Life) på Københavns Universitet, som blant forsker på husdyr.

Chow chow. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons, se lisens her)

Folkman peker på at det selvfølgelig er stor forskjell på en amerikansk student og en dansk student, og at sikker kunnskap krever spesifikk dansk forskning.

– Men jeg liker å tenke på vitenskapelig kunnskap som den beste gjetningen vi har, og dette her er det beste vi har for øyeblikket.

- Jeg tror absolutt at undersøkelsen også sier noe om forholdene i Danmark, for det er en korrelasjon mellom hvem du er og det å velge en hunderase med et visst rykte, forklarer Forkman.

Raser overrasker forsker

Han undrer seg imidlertid over hunderasene i forskernes kategori voldsomme, eller “vicious”.

Det dreier seg om akita, chow-chow, dobermann, pitbull, rottweiler og wolf mix, en krysning mellom hund og ulv.

Rasene er valgt ut fordi de blir betegnet som voldsomme av den amerikanske kennelklubben, men ifølge Forkman kunne man godt ha skiftet ut halvparten av feltet med andre raser.

– I denne sammenhengen snakker man selvfølgelig typisk om dobermann, pitbull og rottweiler.

–  Men hvis man vil undersøke hunder som er tilbøyelige til å angripe, bør man helt sikkert også ha med små hunder, fra dachser til chihuahua.

– Og vil man undersøke hunder som kan gjøre store skader, bør schäferhunden helt sikkert også med, konstaterer Forkman.

Muskelhunder som peilemerker

Undersøkelsen bekrefter resultatet av en annen amerikansk undersøkelse, som i 2006 viste at eiere av muskelhunder hadde ti ganger flere fengselsdommer enn andre hundeeiere.

Muskelhundeiere hadde også syv ganger større risiko for å bli dømt for en aggressiv forbrytelse og fem ganger større risiko for å få en dom i forbindelse med alkohol.

Forskerne fra West Virginia University anbefaler på bakgrunn av de to undersøkelsene å lage flere studier som kan avsløre om en muskelhund kan sees som en enkel markør for at eieren er “sosialt avvikende”.

______________________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard og redigert av forskning.no.

Referanse:

«Vicious Dogs: The Antisocial Behaviors and Psychological Characteristics of Owners»; doi: 10.1111/j. 1556-4029.2009.01001. x (Pub-Med, mer enn abstrakt krever betaling)

Lenker:

Björn Forkmans profil (KU)

Norsk Kennel Klub: Farlige hunder (PDF)

Powered by Labrador CMS