Doping fører ikke til vold

Det finnes ingen årsakssammenheng mellom vold og doping, konkluderer tre norske forskere. De har gått gjennom tilgjengelig litteratur på temaet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Men selv om de ikke har funnet en årsakssammenheng, utelukker ikke forskerne at bruk av androgene anabole steroider (AAS), som særlig kroppsbyggere bruker for å pumpe opp musklene, kan være forbundet med sinne, aggresjon og vold.

Justis- og politidepartementet, som er oppdragsgivere for rapporten, sender den nå ut på høring. Spørsmålet er om doping i form av anabole steroider skal kriminaliseres i Norge.

Forslag om kriminalisering

Lovrådgiver Knut Erik Sæther i Justis- og politidepartementet (JD) forteller at forslaget om å kriminalisere bruk, besittelse og kjøp av androgene anabole steroider kom på bordet allerede i 2001.

- Etter å ha sendt ut forslaget på høring, som vi alltid gjør med lovforslag før de fremmes for Stortinget, fikk vi delte synspunkter tilbake og vi fant ut at vi ville vite mer om temaet før vi tok stilling, sier Sæther.

Det var, og er, særlig aktuelt å gjøre AAS straffbart, dersom bruk av stoffene går ut over andre enn brukerne selv, det vil si dersom brukerne blir mer voldelige og aggressive på steroider.

Dermed satte JD bort forskningsbiten på dette til professor Jørg Mørland på Nasjonalt folkehelseinstitutt, professor Egil Haug på Aker Sykehus og professor Bjørnar Olaisen, som er formann i Rettsmedisinsk kommisjon.

25 studier

Professor Jørg Mørland på Folkehelseinstituttet forteller at forskerne har konsentrert seg om å se på studier som er gjort på dette feltet.

De fant ingen holdepunkter for at bruk av doping eksplisitt fører til vold og aggressiv oppførsel, men de skriver i rapporten at de heller ikke kan utelukke at det finnes en slik årsakssammenheng.

Noe av problemet med studiene forskerne har sett på, er at dosene forsøkspersonene har gått på er små til middels, mens brukerdoser i kroppsbyggermiljøene er langt høyere.

Testosteron

Etter å ha startet opp med omtrent 1 700 artikler, satt forskerne igjen med 25 som de vurderte som særlig relevante i forhold til om inntak av AAS gjør mennesker voldelige.

Man har brukt eksperimentelle studier, der forskerne kartlegger effektene hos mennesker som har fått testosteron, og observasjonsstudier, hvor man har studert voldelige og kriminelle miljøer.

Mye som er gjort på dette feltet er dyreforsøk, men disse studiene så forskerne helt bort fra.

- Det har vist seg at overføringsverdien på adferd som vold og aggresjon er liten fra dyr til mennesker, sier Mørland.

Forskerne endte opp med å gå særlig gjennom studier på testosteron, som er en type AAS.

Testosteron er det viktigste mannlige kjønnshormonet. Det styrer utviklingen av testiklene, samt mannlige sekundære kjønnskarakteristikker. En mann produserer omtrent fire til ni milligram per dag av testosteron.

Hva som er eksakte brukerdoser i kroppsbyggermiljøet er ikke lett å anslå, men det kan ligge på mellom 50 til 200 milligram testosteron per dag.

Media- og forskningstrend?

Mørland synes ikke det er overraskende at doping assosieres med vold hos hvermansen.

- Særlig i Sverige er det gjort en del studier på kriminelle og voldelige personer, og det er vist at disse ofte bruker AAS. Media har slått opp en del på disse studiene, sier Mørland.

Imidlertid er dette feil måte å forske på årsakssammenhenger; her ser man nemlig på en gruppe av mennesker som er langt fra tverrsnittet av befolkningen.

- Det ser mer ut som om AAS kan være en markør for vold. Observasjonsstudier av ungdomsgrupper i Norge så vel som i utlandet, viser at AAS er assosiert med bruk av narkotika, uvøren adferd og vold, sier Mørland.

I en studie ble det vist at brukere av AAS ikke nødvendigvis utøver mer vold, men like ofte er ofre for vold.

Ny høringsrunde

Rapporten skal nå sendes ut på høring i løpet av februar, opplyser Sæther i Justis- og politidepartementet.

- Resultatene av høringsrunden, som får en frist på omtrent tre måneder, vil ha stor betydning for om androgene anabole steroider vil bli kriminalisert i Norge, sier Sæther.

Kilde:

Rapporten

Powered by Labrador CMS