Flest butikktyverier i Japan blir begått av personer over 60 år.  (Foto: Radu Razvan / Shutterstock / NTB scanpix)
Flest butikktyverier i Japan blir begått av personer over 60 år. (Foto: Radu Razvan / Shutterstock / NTB scanpix)

I Japan begår eldre flere forbrytelser enn unge

Landet har verdens eldste befolkning. Overraskende mange stjeler og begår andre forbrytelser på sine eldre dager.

For et par år siden kom en japansk forsker til Norge. Flere norske eksperter på kriminalitet som forskning.no har snakket med, minnes japaneren og hvilket ærend han kom i.

Men ingen kunne hjelpe ham.

Forskeren var på rundreise for å samle informasjon om hvordan vi her i Europa løser problemet med at flere eldre må settes i fengsel. Et da nesten ukjent problem i Norge.

Hver fjerde er pensjonist

Det var for to år siden at Japans nasjonale politimyndighet for første gang kunne rapportere om flere siktelser mot eldre over 65 år enn mot unge under 20 år. Det skrev blant annet BBC om.

Japan er et land med lite kriminalitet. Antallet forbrytelser har i flere år gått nedover. Men ikke blant eldre.

Det totale antallet forbrytelser blant eldre i Japan er seksdoblet på 20 år.

Fyller opp fengsler

Hver fjerde person blant Japans om lag 125 millioner innbyggere er nå en pensjonist. Fortsetter den demografiske utviklingen, vil 40 prosent av landets innbyggere være over 60 år gamle i år 2060.

En av fem innsatte i japanske fengsler er nå over 60 år. Enkelte japanske fengsler ligner på pleiehjem, skriver Washington Post.

Selv om mye av eldre-kriminaliteten handler om simple butikktyverier, så ser japansk politi en økning også i voldskriminalitet og drap blant eldre.

Det er mulig å peke på flere årsaker. Økonomi forklarer antakelig en del. Mye av kriminaliteten er fattige eldre som stjeler i butikker.

I Japan kan selv små forbrytelser som butikktyveri bringe deg i fengsel.

Ensomme eldre

For japansk politi og rettsvesen er eldre kriminelle blitt et stadig større problem.

Mange advarer om at problemet kan bli enda en god del større, i takt med at Japans eldrebefolkning fortsetter å øke.

Om lag 40 prosent av alle eldre er aleneboere – og den typiske japanske eldre-forbryteren er en ensom person, skriver amerikanske NPR.

I Japan har familien tradisjonelt spilt en viktig rolle i omsorgen for eldre. Med stadig flere eldre, og stadig færre unge og middelaldrende som kan være til hjelp, har det japanske samfunnet fått et problem.

Japans økonomiske utfordringer

Japan har i mange år slitt økonomisk. Statsgjelden har økt dramatisk.

Statsminister Shinzō Abe er valgt på et program med kutt i velferden og ikke minst reduserte pensjoner. Mange eldre i Japan har finansiert mye av pensjonsalderen med egen sparing. Uten sparepenger opplever et økende antall eldre å bli fattige.

Lederen for et sikkerhetsselskap som nettavisen Bloomberg har snakket med, tror at eldre som stjeler i butikker er et enda større problem enn statistikken forteller om. En god del eldre som putter hermetikk, ris eller søtsaker i vesker og lommer, blir trolig ikke anmeldt fordi butikkansatte har sympati med dem.

Eldre stjeler nok også uten å være sultne og heller fordi de er ensomme og isolerte, sier en ansatt i det japanske justisdepartementet til Bloomberg.

Han peker på at flere eldre i Japan lever på siden av et samfunn hvor folk flest tradisjonelt har vært godt integrerte.

Inntil videre møter Japan problemet gjennom å bygge flere fengsler.

De utstyres med rullestolheiser, rekkverk til håndstøtte og sykehjemsfasiliteter.

 

Kilder:

The Japan Times, The Washington Post og BBC

Naomi F. Sugie: «When the Elderly Turn to Petty Crime: Increasing Elderly Arrest Rates in an Aging Population», International Criminal Justice Review, 2016. Sammendrag

Enoki Hiroaki: «Statistical relationship between elderly crime and the social welfare system in Japan», Niigata journal of health and welfare, 2014

 

Powered by Labrador CMS