Ungdom vil ha mer skuter-politi

Fyll og villmannskjøring med snøskuter på nattestid er vanlig, sier ungdommer. De mener mer politi i løypa kan hindre ulykker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskerens snøskutervettregler:

1. Dra aldri på tur alene og i ukjent område.

2. Hold deg til løypenettet og reglene - de er ditt sikkerhetsnett.

3. Bruk hjelm og velisolert snøskuterbekledning.

4. Ha med: førstehjelpspakke, tau, verktøy, mobiltelefon, kompass elle GPS, spade, lykt, søkestang, refleksvest og fjell-duk.

5. Kjør aldri når du har drukket alkohol eller er ruset.

6. Demp farten over bakkekammer og snøhyller.

7. Unngå elveleier, uvær, trær, stein, gjerder, nattkjøring og testing.

8. Vis aktsomhet overfor alle du møter.

9. Si fra hvor du drar og når du er tilbake.

Ordforklaring:

Fjellduk er en pose du kryper inn i hvis du blir kald.

Med testing mener forskeren det å teste skuteren, for eksempel å prøve hvor høyt opp i fjellet du kan kjøre, hvor en av farene er at du kan rulle bakover.

I studien svarte jentene at de fokuserer på sikkerhet, mens guttene var mer fokusert på triks, som å steile med skuteren. (Video: kr1s111/Youtube)

I gjennomsnitt mister mellom en og to personer hvert år livet i snøskuterulykker her i landet, og det registreres rundt 40 skader.

Snøskutersesongen varer fra desember til mai i de nordligste delene av landet vårt, og kjøringen er strengt regulert med egne løyper.

Fjellpolitiet patruljerer disse løypene, men i følge en ny studie om ungdom og snøskutersikkerhet er politiet fraværende på nattestid.

Ettersom de ser mer villmannskjøring og kjøring med promille om natten etterlyser ungdommene mer politi, men både forsker og politi mener at ungdommene også må ta ansvar selv.

Fyllekjører om natten

- Det har aldri blitt gjort noen studie her i landet på hvor ofte sjåføren har promille ved snøskuterulykker, sier stipendiat Grete Mehus fra høgskolen i Finnmark.

Hun forteller at en undersøkelse av snøskuterdødsulykkene gjennom 25 år i Sverige viste at mange av de som mistet livet var påvirket av alkohol.

Til sin doktorgradsstudie har Mehus snakket med 81 ungdommer mellom 16 og 23 år fra Finnmark, Nord Troms og Svalbard.

Hun har blant annet spurt hva de mener skal til for å gjøre løypene trygge.

Mange av ungdommene svarte at de ønsker seg mer synlig politi.

- Ungdommene rapporterer at det er en del promillekjøring og kjøring utenfor de trygge løypene om natten, sier forskeren.

Hun forteller at ungdommene mener mer politi på nattestid kan dempe antall ulykker, både ved tilstedeværelse og ved å gjennomføre promillekontroller.

Mehus presiserer at det bare er et fåtall av de unge skuterkjørerne som kjører ulovlig.

Studien hennes viser at de fleste ungdommene kjører pent, og at de ønsker at politiet skal gjøre noe med det de ser som en fare i løypa.

- Villmannskjøring gjør løypa utrygg for alle, og ungdommene sier at de er redde for å kræsje med uvettige sjåfører.

Stipendiat Grete Mehus (bakerst i bildet) forteller at størstedelen av de unge snøskuterkjørerne tar sikkerheten på alvor. For eksempel fant hun at 81 prosent alltid bruker hjelm. (Foto: privat)

Satser på forebygging

Torbjørn Aas er politimester i Vestfinnmark politidistrikt.

Han synes ungdommenes perspektiver er nyttige.

- De vil være en av flere kilder til kunnskap for politiets prioriteringer.

Han kommer ikke med noen konkrete planer om å ha mer politi i løypene.

Politimesteren nevner imidlertid at politiet økte sin innsats i skuterløypene i helgene i deler av politidistriktet våren 2012.

- Men vi må også prioritere snøskuterkjøringen opp mot andre politioppdrag, legger han til.

Politimester Aas mener ellers at forebygging er viktig.

- Den beste strategien for trygghet i trafikken, også på snøskuter, er å forebygge at uønskede hendelser oppstår. 

Han presiserer at politiet ikke kan være overalt til enhver tid.

- Det stiller også krav til de som kjører snøskuter, i tillegg til de som er med på å forme kultur og holdninger, for eksempel foreldre  og venner, sier han.

Grillkos og soling

Forsker Grete Mehus forteller at kjøringen betyr mye i hverdagen til ungdommene.

- Finnmark er jo mye vinter og øde landskap, og mange av ungdommene svarte at skuterlivet er en av grunnene til at de vil bo her oppe.

Mehus forteller at ungdommene sammenligner snøskuterlivet med båtlivet på Sørlandet.

- Man drar ut med venner, kjører, koser seg, griller på bål, fisker og soler seg, fortsetter hun.

Solingen for skuterungdommene blir imidlertid avbrutt av mørketiden som varer fra november til januar.

Enten man cruiser på land, vann eller snø er sikkerhet viktig. Mehus fant at én gruppe tar sikkerheten litt mer på alvor enn de andre.

Den fine risiko

I studien intervjuet Mehus ungdommene delt inn i jentegrupper og guttegrupper.

Hun fant at den ene gruppen er mer forsiktige sjåfører.

- Jentene svarer både at de kjører pent, og at de er opptatt av risiko, sier forskeren.

I en av artiklene i doktorgradsarbeidet skriver Mehus at gutter i alderen 15–24 år er de som er mest representert i skaderegistret for snøskuterulykker i Vest-Finnmark.

Og når hun i gruppeintervjuene ba ungdommene fortelle hva de gjør når de kjører, kom det tydelig frem at gutta er mer opptatt av triks og å prøve ut nye ting, for eksempel å steile med skuteren eller å kjøre på én ski.

- Jeg vet ikke om dette er et resultat av gruppeintervjuets problem i forskningen, altså at gutter i guttegrupper ikke vil tilstå at de er risko-orienterte når de blir spurt, legger hun til.

Mehus tror imidlertid ikke at slik risikoadferd bare er negativt:

- Når ungdommene tester og prøver så lærer de jo, slik at de vet mer hva de skal gjøre hvis de kommer i en situasjon. For eksempel hvis de må rette opp scooteren raskt.

- Dermed kan dette også forhindre ulykker.

Skutervettreglene

I likhet med politimesteren tror Mehus at mer politi ikke er det eneste som trengs for å gjøre løypene tryggere.

- Ungdommene kan ikke fristille seg selv fra sitt eget ansvar med å legge inn politikontroller, sier forskeren.

Hun mener det er viktig med diskusjon om sikker kjøring internt i ungdomsmiljøene og i snøskuterforeningen.

Derfor har hun laget et lite plastkort i lommeformat med løypekart og forsiktighetsregler for snøskuterkjøring. Disse deler hun nå ut til ungdommer, i håp om å skape tanker og debatt.

Reglene hun har laget ligner på fjellvettreglene, og Mehus har basert dem på sin forskning samt ulykkesforskning fra for eksempel USA.

Du finner reglene i faktaboksen her på høyre side.

- Det er mer virksomt om ungdommene selv tar grep og ansvar for å være sikkerhetsorientert, enn at de skal bli overvåket av politi og andre som skal korrigere dem.

- Endringer må skapes innenfra, sier Mehus.

Artikkelen er oppdatert 10/12-12 kl 09:50

Referanser:

Mehus, Grete & Henriksen, Nils: Nye tall om ungdom: Ungdom og snøscooterkjøring;kjørevaner,risikovurdering og ulykker, Tidsskrift for ungdomsforskning, nr. 1, 2011

Grete Mehus: Ungdom, risiko og snøscooterkjøring: En studie av ungdoms forhold til snøscooterkjøring, risikotaking, ulykker og uhell med foreslåtte forebyggingsstrategier, doktorgradsavhandling, ved Høgskolen i Finnmark, 2012

Mehus disputerer 11. desember 2012.

Powered by Labrador CMS