Målestasjonen på Birkenes i Agder og gassutslippet fra Østersjøen.
Målestasjonen på Birkenes i Agder og gassutslippet fra Østersjøen.

Gasslekkasjen i Østersjøen:
Målestasjon på Sørlandet har registrert ekstrem økning i mengden metan i lufta

– Vi har aldri sett noe lignende, sier NILU-forsker.

Etter eksplosjonene i gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersjøen har norske forskere målt store mengder metan i lufta.

– Noen foreløpige beregninger vi har gjort viser at det dreier seg om mange tusen tonn med metan som er sluppet ut, sier klimaforsker Stephen Matthew Platt hos klima- og miljøinstituttet NILU til forskning.no.

Økning på 400 ppb

Metan utgjør i gjennomsnitt 1800 ppb (deler per milliard) av lufta i den nedre delen av jordas atmosfære.

NILUs målestasjon på Birkenes i Agder målte tirsdag 27. september en økning i konsentrasjonen på 400 ppb.

– Dette er virkelig et kjempeutslipp, konkluderer klimaforskeren.

– Og det skjer i et relativt grunt havområde, slik at mye av metanet når opp i atmosfæren.

Firedobbelte av utslippet fra norsk olje og gass

Metan er en betydelig kraftigere klimagass enn CO2 (karbondioksid).

Etter CO2 så er klimagassen metan de menneskeskapte utslippene som bidrar mest til global oppvarming.

Utslippet av metan fra gassrørledningene i Østersjøen kan tilsvare hele fire ganger de totale årlige metanutslippene fra all norsk olje- og gassproduksjon i ett år, viser beregninger NILU har gjort.

– Og dette skjer i løpet av bare noen døgn! sier forskeren ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Metanutslippet fra Østersjøen er så høyt at det kan føre til en målbar økning av det samlede metanutslippet fra hele Norden i 2022, varsler Stephen Matthew Platt.

Ikke farlig for mennesker

Platt understreker at den økte mengden metan i lufta over mye av det sørlige Skandinavia nå, ikke er farlig for mennesker eller dyr.

Metan er en fargeløs og luktfri gass.

Den er lite giftig.

– Gasskyen som nå sprer seg utover hele Norden, vil etter hvert fortynnes kraftig.

– Vi har ikke gjort noen beregninger som viser i hvilken retning den vil bevege seg de neste dagene. Men vi tror at den snart vil bli målbar på den andre målestasjonen NILU har på Svalbard.

Sabotasjeaksjon

De to Nord Stream-gassrørledningene var ikke i bruk da de ble utsatt for det som høyst sannsynlig er en sabotasjeaksjon i svensk og dansk farvann utenfor øya Bornholm i Østersjøen.

Likevel inneholdt ledningene enorme mengder naturgass. Det vil hovedsakelig si metangass.

Ifølge Det danske energibyrået var mer enn halvparten av gassen lekket ut onsdag. Men lekkasjen vil fortsatt kunne vare i flere dager.

Mål om å kutte metanutslipp med 30 prosent

Målt over et tidsrom på 20 år har metan et potensial for global oppvarming som er 80 ganger høyere enn samme mengde CO2.

En reduksjon i utslippene av metan anses av klimaforskere som helt avgjørende om vi skal klare å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen.

Under FNs klimakonferanse i fjor undertegnet flere enn hundre land på et løfte, etter initiativ fra USA og EU. Her forpliktet landene seg til å kutte metanutslippene i verden med 30 prosent fra 2020 til 2030.

NILU sine målestasjoner på Birkenes i Agder og på Svalbard er del av det europeiske samarbeidet ICOS (Integrated Carbon Observation System). ICOS arbeider med å måle mengden klimagasser i atmosfæren i Europa og tilstøtende regioner.

Endring: Saken ble fredag 30. september 13.40 oppdatert med at NILU mener utslippene kan tilsvare fire ganger de samlede utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon i ett år. Dette er dobbelt så mye som i den første versjonen av denne artikkelen.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS