Under halvparten så mange flyktninger og migranter la ut på den farlige ferden over Middelhavet i juli i år, sammenlignet med i fjor, viser nye tall. (Foto: AP, NTB scanpix)

Færre tar sjøveien til Europa

Antall mennesker som tok seg over Middelhavet fra Libya til Italia i juli, er mer enn halvert sammenlignet med samme måned i fjor. 

Fakta om flyktningstrømmen til Italia

Siden nyttår har 96 800 personer kommet sjøveien til Italia, viste tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i begynnelsen av august.

I juli kom 11 461 personer. I juli 2016 var tallet 23 552.

I hele fjor tok 181 436 personer sjøveien til Italia.

Nigerianere er den største gruppen så langt i år med 17,8 prosent. De tre neste gruppene på lista er fra Bangladesh (10,4 prosent), Guinea (9,8 prosent) og Elfenbenskysten (9,3 prosent).

Nesten 15 prosent av flyktningene er barn, 11 prosent er kvinner.

Så langt i 2017 har 2409 personer omkommet eller er savnet. Tallet for samme periode i 2016 var 3127.

Italia, andre europeiske land og hjelpeorganisasjoner har alle sendt skip til det sentrale Middelhavet for å redde flyktninger og migranter fra å drukne på vei fra Libya til Italia.

Det norske skipet Olympic Commander har siden juni inngått i flåten til EUs grensebyrå Frontex.

(Kilder: UNHCR, NTB)

I alt tok 11 461 personer seg til kysten av Italia i juli, viser nye tall fra UNHCR. I fjorårets julimåned kom i alt 23 552 personer sjøveien fra Libya.

Årsakene til den dramatiske nedgangen er trolig sammensatte, mener PRIO-forsker Jørgen Carling, som samtidig advarer mot å trekke bastante konklusjoner.

– Om man ser første halvår under ett, har det kommet nesten like mange i år som i fjor. Det er store svingninger i tallene, påpeker han.

Så langt i år har 96 800 migranter og flyktninger tatt sjøveien til Italia, mens nesten 12 000 har kommet til Hellas og 8700 til Spania.

Av disse har minst 2400 mistet livet eller er savnet på havet, ifølge UNHCRs statistikk.

Vil bremse strømmen

I juli vedtok den italienske regjeringen å yte praktisk og materiell støtte til den libyske kystvakten for å stanse menneskesmuglerne som opererer fra libysk område. Målet var å fange opp flere migranter før de satte kursen over Middelhavet og slik demme opp for strømmen av migranter.

– Dette kan nok virke ganske avskrekkende, tror Carling.

I tillegg har Italia vedtatt omstridte retningslinjer for hvordan de frivillige organisasjonen som plukker opp flyktninger på havet, skal operere og har samtidig iverksatt tiltak for å minske tilgangen til båter for menneskesmuglerne.

– Det har skjedd mange ting den siste måneden som kan ha økt usikkerheten. Men det er vanskelig å si om det er tilbudet eller etterspørselen som har minsket, sier PRIO-forskeren, men peker på at nedgangen gjelder migranter fra mange ulike land.

– Dermed handler det ikke om at det er én gruppe som ikke lenger krysser havet, sier han.

Kritikk

Å hindre flyktninger i å ta seg over Middelhavet, blokkerer samtidig deres mulighet til å søke asyl, påpeker Carling.

– Mange av dem har et reelt beskyttelsesbehov, sier han og viser til at én av to afrikanere som greide å komme seg til Europa i fjor, fikk asyl eller opphold på humanitært grunnlag.

Den siste tida har over tusen migranter blitt plukket opp av libysk kystvakt og returnert til Libya. Hva som skjer med disse, er uvisst, ifølge Carling.

– Men jeg tviler på at disse får adgang til å søke asyl noe sted, sier han.

Også UNHCR og Human Rights Watch har skarpt kritisert tiltakene til italienske myndigheter. De viser blant annet til en rekke rapporter som viser at flyktninger i Libya hyppig blir utsatt for overgrep som drap, voldtekt og tortur.

– Vil det noen gang være mulig å stoppe strømmen av flyktninger over Middelhavet?

– Det er vanskelig å tenke seg så lenge det er så mange mennesker på den andre siden som har mulighet til å få beskyttelse i Europa bare de kommer seg hit og kan søke, sier Carling.

Dilemma

I slutten av august skal statslederne fra Tyskland, Frankrike, Spania og Italia møtes i Versailles for å diskutere flyktning- og migrasjonspolitikk. Et av temaene som har vært på dagsordenen den siste tida, er å opprette egne asylsentre i Libya for å hindre at folk tar den farlige ferden over havet.

Men det vil samtidig kunne føre til at antallet asylsøkere vil stige kraftig, mener Carling og peker på at det allerede befinner seg flere hundre tusen flyktninger og migranter i Libya.

– Når flere få innpass til selve søknadsprosessen, kan det også tenkes at flere vil få asyl, sier han.

Powered by Labrador CMS