Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, og komiteens sekretær Olav Njølstad (i bakgrunnen), offentliggjør Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN som vinner av årets fredspris på Nobelinstituttet i Oslo fredag. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Nobels fredspris tildeles Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen

– På mange måter en klassisk fredspristildeling, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Nobels fredspris for 2017 går til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

– Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen da hun kunngjorde prisen.

– Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, fortsatte hun.

ICAN ble lansert i 2007 og teller i dag mer enn 270 partnerorganisasjoner i 60 land.

Kampanjen arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overtale og presse sine regjeringer til å støtte forhandlinger om en traktat som forbyr kjernefysiske våpen.

– Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen, sa Reiss-Andersen.

– Atomvåpen utgjør en konstant trussel mot menneskeheten og alt liv på jorden. Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen. Atomvåpen er enda mer ødeleggende, men er så langt ikke blitt gjenstand for et tilsvarende folkerettslig forbud, la hun til.

– En klassisk fredspristildeling

Årets fredspristildeling er en hyllest av det tradisjonelle arbeidet for fred og nedrustning, mener NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

– Fredsprisen til ICAN er på mange måter en klassisk fredspristildeling, sier Sverdrup til NTB.

På forhånd gjettet han på at årets pris kunne være knyttet til arbeidet mot atomvåpen.

– Mange vil glede seg over denne prisen. Samtidig vil jo atommaktene og flere med dem si at atomvåpen er nødvendig for ivareta fred og sikkerhet i verden, framholder han.

– Det er uvirkelig og overveldende

ICAN Norge jubler over Nobels fredspris. Nå ønsker de å få NATO-landene med på nedrustning.

– Det er en anerkjennelse av mennesker over hele verden som har jobbet hardt med få ressurser for at dette skulle skje. Det betyr først og fremst mye for saken og det å sette atomvåpen og forbud på dagsorden. Fredsprisen føles uvirkelig og overveldende, sier Anne Marte Skaland i ICAN Norge til NRK.

Fredag ble Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) tildelt Nobels fredspris.

– Prisen tydeliggjør at våpenet ikke bør være en del av framtiden vår og at vi må jobbe for at flere stater slutter seg til en gjensidig nedrustning og et endelig forbud, sier Skaland.

Powered by Labrador CMS