Arbeiderpartiet i Norge ville være med på å fremme den demokratiske utviklingen i Sør-Sudan. Men borgerkrigen der har både utviklingen og prosjektet stanset opp. (Foto. UN Photo)

Vil ha mer støtte til demokrati i utviklingsland

Forskere mener vi bør gi mer penger til demokratiprosjekter i utviklingsland. Det til tross for at prosjektene så langt har gitt få resultater.

Norsk demokratistøtte er en ordning for norske politiske organisasjoner som ønsker å hjelpe utviklingsland med å bygge opp eget demokrati.

Norad deler ut åtte millioner kroner i året til norske partier som bruker denne ordningen.

I sommer foreslo regjerningen i sitt reviderte budsjett for 2014 å legge ned demokratistøtten, men Stortinget valgte å beholde den. Norad ble da anbefalt å evaluere støtteordningen og hyret inn Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Rapporten ligger nå klar, og viser at det hvert år blir nærmere to millioner kroner stående ubrukt fordi prosjektforslagene ikke er gode nok. Det er også uvisst om gjennomførte prosjekter gir resultater som varer og forskerne mener at prosjektene ikke er særlig kostnadseffektive.

Likevel anbefaler forskerne å opprettholde ordningen.

De unge demokratiene

Pengene som blir delt ut er ment for å hjelpe spesielt unge demokratier, som er i gang med å utvikle politiske partier, stemmeordninger og fagforeningsarbeid.

Det største prosjektet i fjor var Arbeiderpartiets samarbeid med Sudan Peoples Liberation Movement (SPLM) i Sør-Sudan som kostet over en million kroner. Rapporten fra NIBR sier at krisen i SPLM, som startet i mars i fjor, «satte mange planlagte prosjekter på vent og gjorde det vanskelig å notere noen resultater.»

Siden 2011 har Norad gitt samlet tilskudd til fem norske politiske partier og to ungdomspartier. Støtten er på cirka seks millioner kroner årlig.

Forslag til forbedringer

Forskerne bak rapporten, Einar Braathen og Jørn Holm-Hansen kommer med noen forslag til hva som kan gjøre ordningen bedre:

De mener at det bør opprettes et uavhengig ressurssenter, der de norske partiene kan lære mer om situasjonen i samarbeidslandet. Til nå ser de at savner forskerne mer kritisk kunnskap om de landene partiene opererer i.

I tillegg mener de at prosjektene bør begrenens til noen få land og at partiene må bruke mer tid på å skape engasjement rundt prosjektene i partiorganisasjonene. 

​Referanser:

Jørn Holm-Hansen, Einar Braathen: Working with partners: Mid-term evaluation of Norwegian People’s Aid NIBR-rapport 2014:17 Norsk institutt for by- og regionforskning. ISBN: 978-82-8309-034-5

Powered by Labrador CMS