Lungekreft er en mer dødelig kreftform enn brystkreft for kvinner. Røyking er en viktig årsak til lungekreft. (Foto: Colourbox)

Lungekreft mer dødelig enn brystkreft for kvinner

For første gang er det farligere for europeiske kvinner å få lungekreft enn brystkreft.

Rundt 90 000 kvinner kommer antakelig til å dø av brystkreft i EU-landene i 2015. Flere enn 87 000 vil dø som følge av lungekreft.

Det viser beregninger forskere i Italia og Sveits har gjort.

Det vil fortsatt vil være flere som dør av brystkreft. Men det er altså en høyere andel av dem som får lungekreft som vil dø, enn blant dem som har brystkreft.

Blant norske kvinner har det vært slik i noen år allerede. Siden år 2000 har det vært høyere risiko for å dø av lungekreft enn av brystkreft, ifølge Folkehelseinstituttet.

Lungekreft er den kreftformen som tar livet av flest mennesker i Norge. I 2012 stod lungekreft for i underkant av 20 prosent av dødsfallene, ifølge Kreftregisteret. Lungekreft, brystkreft og tykktarmkreft tar flest liv blant norske kvinner med kreft.

Kreften blir oppdaget

Færre av kreftpasientene dør i Europa, nedgangen har vært stor de siste tiårene.

Den samlede statistikken over dødsfall er ikke klar før noen år seinere. Forskerne beregner derfor dødeligheten i år basert på tall fra 2009. Beregningene er dermed usikre.

Det er femte året på rad at forskerne beregner dødelighet knyttet til kreft i Europa. I fjor fant de blant annet at kreft i bukspyttkjertelen er mest dødelig, og uttalte allerede da at lungekreft kommer til å ta over for brystkreft som hovedårsaken til at kvinner med kreft dør i Europa.

De ser på alle typer kreft, hos både menn og kvinner.

Sammenlignet med 2009 vil det i år være 6-7 prosent færre av dem som får kreft som dør av det, og hele 20-25 prosent færre siden 1988.

Forskerne fant blant annet at færre dør blant kvinner med brystkreft og tarmkreft.

– Det skyldes i stor grad at kreften blir oppdaget, og bedre behandling av disse vanlige krefttypene, sier Carlo La Vecchia, en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Seinskader etter røyking

Men selv om det store bildet viser at en lavere andel dør av kreft, er det unntak for noen kreftformer, som lungekreft hos kvinner og bukspyttkjertelkreft hos begge kjønn.

Lungekreft henger tett sammen med røyking. Færre røyker nå enn før, men det er skadevirkningene av røyking før i tida som viser seg.

– Røyking er fortsatt den viktigste årsaken til kreft i EU. For eksempel sørger røyking antakelig for 15-25 prosent av kreft i bukspyttkjertelen, og 85-90 prosent av lungekreft, sier en annen av forskerne bak studien, Fabio Levi.

Kvinnene begynte å røyke seinere

I EU-landene er det særlig britiske og polske kvinner som dør av lungekreft. 21 av 100 000 kvinner dør av lungekreft i Storbritannia.

Det kan skyldes at kvinner der begynte å røyke allerede under andre verdenskrig, mens det ble vanlig seinere i en del andre land, tror forskerne.

I Norge har kvinnene halt innpå mennene de siste årene. Over 90 prosent av dem som får sykdommen er folk som har røyket i mange år, melder Folkehelseinstituttet ifølge NTB.

I 2012 var det 23 per 100 000 kvinner som døde av lungekreft i Norge, mens 14 av 100 000 døde av brystkreft. Den høye dødsprosenten skyldes i stor grad at lungekreften blir oppdaget seint.

Radonstråling utgjør en tilleggsrisiko for å utvikle lungekreft, radon i boligen kan øke den skadelige effekten av røyking. Det samme kan luftforurensning.

Referanse:

M. Malvezzi, m.fl.: European cancer mortality predictions for the year 2015: does lung cancer have the highest death rate in EU women?. Annals of Oncology 27. januar 2015. doi:10.1093/annonc/mdv001

Powered by Labrador CMS