Brystkreft og hjernesvulst ikke forårsaket av virus

Rundt 15 prosent av alle kreft-tilfeller skyldes virusinfeksjon, men brystkreft og hjernesvulsten glioblastom er ikke blant dem.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Forskning har til nå avdekket at sju typer virus er opphavet til 10-15 prosent av alle tilfeller av ondartet kreft hos mennesker.

Livmorhalskreft er nesten utelukkende forårsaket av infeksjon fra humant papillomavirus (HPV), og hepatitt C og V virus er en utbredt årsak til leverkreft.

Mange forskere mener at virusinfeksjoner forårsaker enda flere krefttyper enn vi kjenner til.

Og siden genstudier og kraftige datamaskiner har kommet på banen er det blitt mulig å kjøre høyhastighets sekvensering av genmateriale - med nye muligheter i jakten på virus.

Men med nye metoder viser forskere at det ikke finnes noen tegn på at brystkreft og hjernesvulsten glioblastom skyldes virus.

Analyserte 19 krefttyper og 4433 svulster

Forsker Erik Larsson. (Foto: Sahlgrenska akademin)

I et omfattende prosjekt ved Sahlgrenska akademin ved Göteborgs universitet brukte forskerne datamaskiner til å dyp-analysere over 700 milliarder gensekvenser fra 19 krefttyper og 4433 svulster for tegn på virus.

Hensikten var å utvikle et stort viruskart for de ulike kreftformene.

- Analysen har overbevisende bekreftet de koblingene mellom virus og kreft som vi allerede kjenner til, noe som på en effektiv måte bekrefter at vår metode er korrekt, sier Erik Larsson, forsker ved Sahlgrenska akademin.

Ikke tegn på virus

Det var likevel noen overraskelser. En del forskere har argumentert at Epstein-Barr-viruset kan være en mulig årsak til brystkreft, og at cytomegalovirus forårsaker den ondartede hjernesvulsten glioblastom.

Men resultatene fra analysen fant ikke noe tegn på virus for disse tilfellene.

- Det kan være litt kontroversielt at vi ikke fant virus i disse krefttypene, men om virus spilte en viktig rolle i brystkreft og glioblastom er det sannsynlig at vi ville ha funnet spor av dette, tilføyer Larsson.

Amerikanske gendata

Et par usikkerhetsmomenter er fortsatt til stede, påpeker han. Siden genmaterialet som ble analysert er amerikansk - hentet fra gen-databasen The Cancer Genome Atlas - er det potensielt mulig at det kan være regionale genforskjeller.

Analysen var også basert på RNA (ribonukleinsyre), og teoretisk kan det tenkes at tause virus i viktige DNA-regioner ikke ble registrert.

- Men tatt i betraktning at vi analyserte nesten 1000 bryst- og hjernesvulster, er det lite sannsynlig at virus skulle ha en utbredt rolle, sier Larsson til forskning.no.

- Ble dere selv overrasket over at dere ikke fant virus i brystkreft og glioblastom?

- Nei, dette var ikke et viktig spørsmål for oss da vi startet undersøkelsen. Med tanke på at vi analyserte RNA-sekvensene fra over 4400 svulster var vi heller litt overrasket av at vi ikke fant flere uventede forbindelser og nye virus – siden det tross alt handler om en ufattelig mengde med data: mer enn 30 000 milliarder nukleotider.

Verdifullt genkart

Genkartet fra det omfattende analyseprosjektet vil være en verdifull ressurs for videre forskning, og baner vei for framtidig uhildet kartlegging av svulst-assosierte virus i storskala datasett, konkluderer forskerne i rapporten.

- Ettersom vi har anvendt et standardisert materiale fra The Cancer Genome Atlas, finnes det en stor mengde ytterligere informasjon om disse svulstene. Derfor kan vårt kart for eksempel brukes til å undersøke sammenhengen mellom virusforekomst og kliniske parametre eller molekylære forandringer, påpeker Larsson.

- De krefttypene vi analyserte i denne studien er velkjente og godt undersøkt allerede. Det er sannsynligvis større sjanser for å finne nye virus og nye sammenhenger i mer uvanlige krefttyper. Derfor tror jeg at metoden vi bruker på sikt vil føre til nye oppdagelser.

Referanse:

Erik Larsson m.fl: The landscape of viral expression and host gene fusion and adaptation in human cancer, Nature Communications, oktober 2013

Powered by Labrador CMS