(Foto: Diego Cervo / Shutterstock / NTB scanpix)

Høyt nivå av vitamin B12 øker risikoen for lungekreft

Høyt nivå av B12 i blodet gir en 15 prosent økt risiko for lungekreft, viser en stor, internasjonal studie. – Generelt er det fornuftig å begrense vitamintilskudd og heller spise variert mat, sier lege.

Arnulf Langhammer er professor ved NTNU og jobber ved HUNT Forskningssenter (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag).

Han er en av forskerne bak den nye studien på B12 og lungekreft, som er publisert i tidsskriftet International Journal of Cancer.

– HUNT er en av 20 befolkningsstudier som inngår i denne studien. Det er nødvendig å ha med mange personer i studier av hva som kan gi slik kreftsykdom, sier Langhammer.

15 prosent økt risiko

I den nye studien er 5183 pasienter som har fått lungekreft sammenlignet med samme antall som ikke har fått lungekreft.

Forskerne har studert personer med og uten lungekreft, og så gått tilbake og sett på nedfrossede blodprøver som ble tatt av disse pasientene for noen år siden. Fra HUNT gjelder dette prøver fra HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-2008).

– Vi undersøkte nivåene av B12 og mange andre vitaminer for å se om dette påvirket risikoen for senere å få lungekreft, forteller Langhammer.

Forskerne inkluderte flest mulig pasienter som fikk fått lungekreft uten å ha vært dagligrøykere. Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft, men nå som færre røyker er det viktig også å finne andre faktorer som kan gi slik kreft.

– Vi så at et høyt B12-nivå økte risikoen for lungekreft. Jo høyere nivå, jo høyere risiko for å utvikle lungekreft i etterkant. Resultatene er viktige uavhengig av om folk røyker eller ikke, forteller Langhammer.

For hver dobling av B12-nivået, økte risikoen med 15 prosent, ifølge studien.

Mendelsk randomisering

For å bli mer sikker på at høyt B12-nivå faktisk var en årsak til kreften, og ikke for eksempel at lungekreft i en tidlig fase gir høyere B12-nivå, gjorde forskerne en såkalt Mendelsk randomisering.

Dette innebærer at man ser om det er en sammenheng mellom en genvariasjon som påvirker nivået av en risikofaktor, og den sykdommen man vil undersøke.

– En del pasienter har genetisk høyt B12-nivå. Vi gikk gjennom 8 genvarianter som gir høyere nivå av B12, og fant at det var en økt forekomst av lungekreft i denne gruppen. Det at vi fant sammenheng både mellom nivået av B12 i tidligere blodprøver og mellom genvarianter som gir høyt vitamin B, og lungekreft, styrker konklusjonen vår, sier Langhammer.

Jo mer, jo bedre?

Målet med forskningen har vært å studere om det finnes faktorer som tidlig kan indikere økt risiko for kreft.

Det har også før vært diskutert om B12 og andre B-vitaminer kan påvirke risikoen for kreft.

Tidligere forskning har vist et sammensatt bilde.

Det er en del mennesker som trenger B12-tilskudd fordi de har en lidelse – pernisiøs anemi - som gjør at kroppen ikke greier å ta opp nok fra vanlig kosthold.

– I Norge har de ofte fått sprøyter med B-12, noe som gir et svært høyt nivå av B12 i kroppen. Dette faser vi nå mer og mer ut, og går heller over til B12-tabletter, som ikke gir så høye nivåer, sier Langhammer.

Unødvendig med tilskudd

Langhammer sier det er en tendens til at folk tror at jo mer vitaminer, jo bedre.

– Men kroppen er et fint balansert system. Det er ikke hensiktsmessig å innta mer vitaminer eller mineraler enn det kroppen faktisk trenger, og det kan se ut til at B-vitaminer er en type vitamin der det er spesielt viktig å ikke ta for mye, sier Langhammer.

Folk som ikke har påvist B12-mangel, bør ikke ta B12-tabletter, mener Langhammer.

– Alt man spiser av ekstra vitamintilskudd, utover det man trenger for å ha normale nivåer, er unødvendig, og det kan være skadelig. Folk som spiser variert og vanlig mat og lever moderat, har det som oftest bra, sier Langhammer.

Vet ikke årsaken

Forskerne vet ikke nøyaktig hvorfor høye nivåer av vitamin B12 i blodet øker risikoen for lungekreft.

– B12 skal vanligvis bidra til reparasjonsprosesser i kroppen. Vi vet ikke hvorfor dette slår uheldig ut på lungekreft. Men studier som dette gir et godt grunnlag for å studere hvilke mekanismer som ligger bak, sier han.

Samarbeidet mellom de 20 befolkningsstudiene har eksistert i flere år og har publisert flere studier der de har sett på sammenhenger mellom mange ulike markører og vitaminer, og kreft.

– Internasjonalt samarbeid som dette er viktig for å kunne avdekke hvordan ulike faktorer påvirker risiko for kreftsykdom, sier Langhammer.

– Interessant studie

Odd Terje Brustugun, leder av Norsk lungekreftgruppe og overlege ved onkologisk seksjon, Drammen sykehus, sier dette er en interessant og for noen kanskje en overraskende studie.

– Den bekrefter noe også tidligere forskning har pekt på, at et høyt nivå av B12-vitamin i blodet kan gi en liten økning i risiko for å få lungekreft, uavhengig om man røyker eller ikke, kommenterer Brustugun.

Han sier at generelt kan vitamin-tilskudd kun anbefales om man har fått påvist en spesifikk mangel på vitaminer, noe som er svært sjelden.

– Det er lite som tyder på at man får generelt bedre helse av å innta vitamin-piller. Som denne studien viser kan slikt tilskudd faktisk gi en økt, og ikke redusert, risiko for sykdom – spesielt for kreft. Det samme er vist for andre vitaminer, blant annet har tilskudd av vitamin A og E blitt satt i sammenheng med økt lungekreft-risiko, sier Brustugun.

Han mener det er mye bedre å spise fisk, frukt og grønt, enn å ta tilskudd i pilleform.

Referanse:

A. Fanidi m.fl: Is high vitamin B12 status a cause of lung cancer?, International Journal of Cancer, november 2018

Powered by Labrador CMS