Oksygen hemmer kreft

Kombinasjonen av ren oksygen og høyt trykk får kreftsvulster i brystet til å krympe.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dyreforsøk med rotter viste at brystkreftceller krympet ved hjelp av ren oksygen og økt trykk. Svulster krympet etter fire behandlinger. Behandlingen foregikk i 90 minutter hver tredje dag.

Forskning fra Universitetet i Bergen viser at kreftceller som blir tilført ren oksygen under høyt trykk hemmer veksten av kreftsvulster.

– I noen tilfeller så vi at kreftsvulstene krympet da vi tilførte oksygen under trykk, sier forsker Ingrid Moen.

Kveler med oksygen

Kreftsvulster har ofte et mindre funksjonelt blodkarsystem i forhold til normalt vev. Det svekkede blodkarsystemet gir lave oksygennivå i svulsten og har vist seg å føre til mer agressive kreftsvulster.

I sitt doktorgradsarbeid undersøkte Moen hva som skjedde dersom hun tilførte økt menge oksygen. En måte å øke oksygenmengden i vevet er å bruke høyt trykk og rent oksygen.

– Ved hjelp av en trykktank, kan mengden oksygen som ledes i blodet øke og dermed føre til økt oksygentilførsel i vevet. Blant annet behandles dykkersyke på denne måten, men vi ønsket å undersøke effekten av oksygen på kreftutvikling, sier Moen.

Dyremodellene som Moen brukte ble behandlet med rent oksygen og et trykk på 2 bar.

Oksygenforsøkene viser at veksten av svulstene blir hemmet, og hele grupper av gener som er viktig for kreftutviklingen endres slik at kreftcellene blir mindre aggressive.

Krympet kreft

Moen utførte oksygenforsøkene ved to ulike dyremodeller for brystkreft. Den ene typen var fremprovosert ved hjelp av kjemikalier og den andre med innførte kreftceller.

– I begge krefttypene ble veksten hemmet av oksygen. I den som ble fremprovosert av kjemikalier krympet svulsten etter fire behandlinger, sier Moen.

Oksygenbehandling

Ingrid Moen.

Moens studier viste også at oksygenbehandling øker effekten av cellegift ved at opptaket av cellegift øker i svulsten. Tidligere forskning har også vist at pasienter har hatt god effekt av strålebehandling i kombinasjon med oksygenbehandling.

– Oksygen under trykk blir nok aldri en behandlingsform alene. Kanskje kan oksygenbehandling kombineres med behandlinger som allerede er i bruk, sier Moen.

Moen påpeker at hun kun har testet noen få brystkrefttyper og vet ikke om oksygenbehandling vil fungere på alle former for brystkreft.

Bakgrunn:

Ingrid Moen disputerte nylig ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Tumor oxygenation – influence on mammary tumor growth, progression and response to chemotherapy.”

Powered by Labrador CMS