Svulster vokser raskere hos 50-årige

Brystkreftsvulster vokser raskere hos kvinner i alderen 50-59 år, enn hos kvinner som er 60-69 år. Noen svulster dobler diameteren på kun én måned, hos andre kvinner tar det over seks år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

" "

Mammografi – et hett diskusjonstema

Samtlige norske kvinner i alderen 50-69 år får tilbud om mammografi hvert annet år.

Disse masseundersøkelsene har tidvis vært gjenstand for heftig debatt med steile fronter. Uenigheter har dreid seg om hvor nyttig det offentlige screeningprotgrammet er, hvem som bør undersøkes og hvor ofte. 

Et annet diskusjonstema er omfanget av overdiagnostisering (at svulster som ikke ville gitt symptomer i kvinnens levetid påvises) og hva dette innebærer for dem det gjelder.

Det er publisert studier som dokumenterer at mammografiscreening reduserer dødeligheten av brystkreft for kvinner på 50-69 år, opplyser Kreftregisteret.

Men; det er altså uenighet knyttet til hvor stor reduksjonen i dødelighet er.

Det har vært snakk om å utvide ordningen. For 40-49 årige kvinner tyder funn fra studier, metaanalyser og evalueringer på at dødeligheten reduseres, skriver Kreftregisteret i en rappport.

Brystkreft

2 673 fikk brystkreft i Norge i 2006. Brystkreft arter seg i første rekke som en svulst bestående av kreftceller i det ene, eller begge brystene.

Helbredelsesmulighetene er generelt gode. Utsiktene er bedre jo tidligere diagnose stilles.

De fleste svulstene oppdages ved selvundersøkelse eller mammografi av brystet. Det er viktig å gjøre seg kjent med egne bryst, og å undersøke dem selv regelmessig.

Kilder: Kreftsykdommer - Rolf Kåresen og Erik Wist (red), Kreftregisteret, Kreftforeningen.

Det viser ny studie, som er publisert i tidsskriftet Breast Cancer Research. For å komme frem til resultatene, har statistiker Harald Weedon-Fekjær i Kreftregisteret og kolleger utviklet en ny beregningsmodell.

Denne baserer seg på screeningresultater fra nær 400 000 kvinner i alderen 50-69 år, som har deltatt i det norske mammografiprogrammet.

Ved å bruke en avansert matematisk modell, som det tok flere uker å kjøre dataene gjennom, fant forskerne ut hvordan svulstene vokste hos et stort antall pasienter.

- Hele prinsippet med en screening er å kunne finne svulsten på et tidligere tidspunkt, for å kunne starte behandling så raskt som mulig. Derfor er det viktig å ha en idé om hvor fort svulster kan utvikle seg videre, sier Weedon-Fekjær.

- Mye sikrere estimater

Forskerne har påvist at én av 20 svulster (5 prosent) dobler diameteren sin, fra 10 til 20 millimeter, på bare én måned. For andre tar det atskillig lengre tid.

Blant nesten like mange andre av kvinnene i utvalget, tok det mer enn seks år før svulsten hadde nådd 20 millimeters størrelse.

I gjennomsnitt brukte en kreftsvulst i brystet 1,7 år på å doble diameteren fra 10 til 20 millimeter, ifølge forskernes beregninger.

- Våre funn er ikke veldig avvikende fra tidligere funn. Det nye er at vi har brukt et stort populasjonsbasert, representativt utvalg, og slik sett fått mye sikrere estimater på hvor fort svulster utvikler seg. Noen utvikler seg veldig raskt, mens andre utvikler seg veldig sakte, sier Weedon Fekjær.

Statistikeren har ikke sett på hvilke grupper kvinner som har hurtigvoksende svulster, og hva som kan være risikofaktorene. Foreløpig kan han konstatere at svulstene til kvinnene i alderen 50-59 år vokste fortere enn hos kvinnene i 60-69-gruppen.

- Men jeg ønsker å gå videre for å se nærmere på risikofaktorer for hurtigvoksende svulster, sier Weedon-Fekjær.

Når blir svulster synlige

Samtidig som forskernes modell beregner hvor fort svulster vokser, kan modellen  også estimere hvor mye brystkreft som kan oppdages ved mammografiundersøkelser.

- De aller fleste svulstene blir trolig synlige på screening når de er mellom 5-10 millimeter, sier forskeren.

Når de er mindre enn dette, får mammografien langt større vansker med å avdekke svulster. Påvisningsraten var bare 26 prosent for svulster som var 5 millimeter, mens raten økte til 91 prosent hvis svulsten hadde en størrelse på 10 millimeter.

Kunnskap om hvordan og hvor fort svulster vokser, er viktig for planlegging og evaluering av screeningprogrammer, samt kliniske forsøk og epidemiologiske studier, mener forskerne bak studien.

Screeningprogrammer

- Det arbeidet vi har gjort kan sees på som epidemilogisk grunnforskning.

- Den kan blant annet brukes i forbindelse med forbedringer av designet på screeningprogrammer, men vi har til nå ikke gått videre og sett på hvor ofte screening bør foretaes, sier Weedon-Fekjær.

Inntil nå har studier av svulstvekst i menneskekroppen i hovedsak vært basert på små utvalg, opplyser han videre.

Weedon-Fekjær har for øvrig fått støtte fra Kreftforeningen til å gjennomføre forskningsprosjektet.

Referanse:

Harald Weedon-Fekjær, et al. Breast cancer tumor growth estimated through mammography screening data. Breast Cancer Research, 2008. doi:10.1186/bcr2092

Lenker:

Kreftregisteret: Mammografiprogrammet
 
Folkehelseinstituttet: Mammografi og mammografiprogrammet

 

Powered by Labrador CMS