Dårlige solvaner gir stadig mer kreft

I dag rammes åtte ganger så mange nordmenn av føflekkreft som i 1953. I Sverige rapporteres ny kraftig økning av melanom-tilfeller.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Intens soling i ferien øker kreftfaren, ifølge forskning. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Dødelighet ved melanom:

Både antall tilfeller av føflekkreft personer som dør av sykdommen øker.

Antall tilfeller øker betydelig mer enn dødeligheten. Dødeligheten blant menn har økt mer enn for kvinner.

For kvinner har den økt fra cirka 0.7 per 00 000 til ca 3 per 100 000.

For menn er økningen fra ca 1 til 4.2 per 100 000, altså cirka en firedobling.

Samme tendens ses i Sverige, men ratene er lavere.

(kilde: Kreftregisteret, ved Trude Eid Robsahm)

Føflekkreft i Norge:

De nyeste tallene viser at 338 personer døde av melanom, mens 743 menn og 775 kvinner fikk en melanom-diagnose i 2010.

Rogaland topper melanom-statistikken med 22,5 tilfeller per 100 000 innbyggere i 2010.

- Buskerud følger hakk i hæl med 22,3 og Østfold deretter med 22,2 tilfeller per 100 000.  Like bak disse igjen følger Akershus og Vestfold, opplyser Robsahm.

I Hordaland er det 19 tilfeller per 100 000 innbyggere. Lengre nord , i Sogn og Fjordane er man nede i 12 tilfeller, mens agderfylkene har 20 og Trøndelag 17 tilfeller per 100 000.

I Nordland, Troms og Finnmark er snittet cirka 12 krefttilfeller per 100 000.

- Selv om dette er mye lavere enn for fylkene i Sør-Norge med kystlinje, er dette er en kraftig økning siden 1952, da raten var helt nede i under 2.

- For 60 år siden var tilsvarende tall for Sør-Norge 4 i snitt, så forholdet er noenlunde det samme som den gangen, men bare mye høyere begge steder, sier hun.

(kilde: Kreftregisteret, ved Trude Eid Robsahm)

Innbyggerne i Västra Götaland, som blant annet rommer Bohuslän med sine mange kystperler, har fått alvorligere ting å tenke på enn brautende nordmenn på semester.

I dette fylket forekommer nemlig melanom opptil 35 prosent oftere hos de som bor i kystkommunene, og i Göteborg, enn hos folk som bor i innlandskommunene.

Økningen er kraftigere enn i resten av Sverige. Det viser ny forskning fra Sahlgrenska akademin. Melanom er den alvorligste formen for hudkreft.

- Brenner seg kraftig i ferien

Faktisk er antall melanomtilfeller i Västra Götaland firedoblet blant menn, og tredoblet blant kvinner, siden 1970.

Forskerne forklarer økningen med eksponering for flere soltimer, men ikke bare det. Økningen handler i stor grad også om solvanene våre.

- Den nyeste forskningen viser nettopp at melanom forårsakes av ujevn soleksponering.

- Det vil si at man tilbringer mye tid innendørs i løpet av et år, og så brenner seg kraftig i for eksempel sommerferien, sier forsker Magdalena Claeson ved Sahlgrenska akademin.

- Situasjonen verre i Norge

Situasjonen er ikke noe lysere i Norge. Vi er helt i verdenstoppen på forekomst av melanom. 

- Egentlig er situasjonen verre her når vi ser på melanomstatistikken totalt sett. vi har høyere forekomst enn Sverige, sier forsker Trude Eid Robsahm i Kreftregisteret til forskning.no.

Forskjellen i melanom-forekomst mellom kyst og innland er ikke så tydelig i Norge som i den svenske studien, påpeker hun.

-  Vi har et tydeligere skille mellom nord og sør, selv om det også er forskjeller mellom kyst og innland i Norge.

- Når vi ligger høyere på den totale melanom-statistikken enn Sverige, så kan det blant annet skyldes at Sverige har en betydelig høyere andel av ikke-vestlige innvandrere i befolkningen enn det Norge har. Denne gruppen får sjelden melanom, sier Robsahm.

Melanom kobles til levestandarden

Til tross for at de fleste etter hvert vet at solbrenthet og mye soling kan gi hudkreft, fortsetter vi å steke oss intenst time etter time. Særlig når vi har ferie skal solen gjerne nytes til fulle.

- Føflekkreft er en sykdom som assosieres med høy levestandard, og såkalt høy sosioøkonomisk status, sier Robsahm.

Nettopp velstanden mange nordmenn nyter godt av gjør at flere kan kjøpe hytte ved sjøen, ta lange ferier, og dra til syden oftere.

Det betyr mer sol, mer enn vi har godt av, tydeligvis.

De nyeste tallene viser at 338 personer døde av melanom, mens 743 menn og 775 kvinner fikk en melanom-diagnose i 2010.

Flytte nordover?

Hvis du vil redusere faren for å bli rammet av denne alvorligste formen for hudkreft, bør du begrense soltiden, bruke høy faktor – eller kanskje vurdere å flytte nordover, for å sette det litt på spissen.

Nå er det ikke slik at flytting i seg selv gir noen kreftbeskyttelse. Statistisk sett er imidlertid risikoen for å få føflekkreft betydelig større i Sør-Norge, sammenlignet med våre tre nordligste fylker - faktisk nesten dobbelt så stor. 

- I Norge haster vi ut når sola kikker fra og blir utendørs ekstra lenge. Vi tenker at det ikke gjør noe om vi blir litt brent, ut fra tanken om at vi blir brune etter hvert. Men det er egentlig helt sprøtt å tenke sånn, sier Robsahm.

- Det er fint at vi får litt sol på kroppen, og at vi vil reise til varmere strøk, men intens soling er uansett risikofylt. Vi må tenke over måten vi eksponerer oss på, og vi må beskytte oss bedre med solkrem og klær og ta pauser fra solen, fortsetter Kreftregisteret-forskeren.

Flere reiser, hytte og lengre ferier

Flere soldager og høyere temperatur forklarer langt på vei forskjellen i melanom-forekomst mellom nord og sør. 

- Vi påvirkes mest av været der vi bor og oppholder oss i det daglige. Likevel er flere andre faktorer også med på å forklare forskjeller mellom landsdeler og fylker, som nettopp sosioøkomomisk status og solvaner.

At det er flest tilfeller per 100 000 innbyggere i oljefylket Rogaland, kommer ikke som noen overraskelse.

- Rogaland er blant fylkene der mange har god råd, og personer med høy levestandard har gjerne i høyere reiseaktivitet til utlandet og sydligere strøk, sier Robsahm.

Oslo lavere enn resten av østlandsområdet

Oslo har samlet en lavere rate sammenlignet med resten av østlandsområdet, med 17 hudkrefttilfeller per 100 000 innbyggere. 

- Det kan forklares med at det i en del bydeler bor en høy andel av ikke-vestlige innvandrere, sier Robsahm.

Det er i all hovedsak personer med lys hud som rammes av føflekkreft.

- Om jeg ellers skulle peke på noe spesifikt så er det forekomsten hos aldersgruppen over 50 år øker mest, særlig hos menn.

- Det kan også se ut til at forekomsten i Midt-Norge øker mest. Også her kan velstandsutviklingen være med på å forklare økningen, vi har bedre råd og kan reise mer for å oppsøke mer sol, sier forskeren.

Referanser:

Claeson, Magdalena m.fl.: Incidence of cutaneous melanoma in Western Sweden 1970-2007. Melanoma Res. 2012 Oct; 22(5):392-8 Les sammendrag

Cancer in Norway 2010 - Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. Cancer Registry of Norway, 2012. (PDF)

Powered by Labrador CMS