Kvinner går lenger med blærekreft før det oppdages. Det kan skyldes at legen regner med at smerter og blod i urinen skyldes blærekatarr. Her ser du blærekreftceller. (Foto: Science Photo Library, NTB scanpix)

Derfor kan blærekreft være mer dødelig for kvinner

Kvinner får diagnosen senere og har oftere spredning, viser norsk studie.

Symptomer på blærekreft

Blod i urinen, hyppig vannlatingstrang, lett smerte/svie ved vannlating, trykk/lett smerte er de vanligste symtomene. Blod i urinen er det vanligste funnet i tidlige stadier av blærekreft. Som regel kan blodet ses med det blotte øye, andre ganger kan det kun ses i mikroskop.

Tre av fire som får blærekreft er menn. Overlevelsen har steget de siste årene, særlig blant menn. Mens 67 prosent av kvinnene overlevde i fem år etter diagnosen i 2012, steg dette til 69,3 prosent i 2016.

Tilsvarende overlevde 73 prosent av menn med blærekreft i fem år i 2012, mot 76,7 prosent i 2016.

Det er kjønnsforskjeller når det gjelder sjansen for å overleve kreft. Ved de fleste kreftformer går dette i kvinnenes favør. Men ved blærekreft er det omvendt. Tre av fire som får diagnosen er menn. 

Mens nesten åtte av ti av mennene overlever blærekreft etter fem år, overlever bare syv av ti kvinner med sykdommen like lenge, viser tall fra Kreftregisteret for 2016. Tall for 2017 er ennå ikke klare.

Forsker Bettina Kulle Andreassen ved Kreftregisteret ville undersøke denne forskjellen nærmere, og fant tankevekkende resultater. Studien er publisert i tidsskriftet European Journal of Cancer.

Gjelder bare de to første årene

– Det er viktig å understreke at kvinner har like gode utsikter som menn to år etter diagnosen, sier Bettina Kulle Andreassen ved Kreftregisteret.
(Foto: Kreftregisteret)

Hun og hennes kolleger tok utgangspunkt i pasienter som hadde fått en blærekreft-diagnose over en 15-årsperiode fra 1997. I alt er informasjon om over 15 000 pasienter fra det norske Kreftregisteret med i studien.

Så sjekket hun hvordan det gikk med pasientene fra de fikk diagnosen, og frem til de eventuelt døde.

– Kvinner med blærekreft har langt dårligere utsikter til å overleve enn menn, men vi fant at dette bare gjelder de to første årene etter diagnosen, sier Andreassen til forskning.no.

Deretter er kvinnene tilbake på normalt spor, og har litt bedre utsikter enn menn.

– Det er fordi de fleste av kvinnene med lengst kommet blærekreft da er døde, og de som er i tidligere stadium av sykdommen er igjen, forklarer forskeren.

Det er første gang at forskere har funnet at risikoforholdet mellom menn og kvinner endrer seg over tid.

Kvinner har oftere spredning

Forskerne fant også ut at kvinner oftere var i et senere stadium av kreften da de fikk diagnosen. Med andre ord hadde flere kvinner spredning da de fikk påvist blærekreft.

– Dette senker selvsagt sjansene til å overleve, forklarer Andreassen.

Det er kjent at kvinner ofte får påvist sykdommen på et senere tidspunkt, men ikke hvor mye det egentlig utgjør. Forskerne kommer nå med et svar på dette. 

Senere diagnose utgjør halvparten av forklaringen på hvorfor kvinner har dårligere utsikter enn menn de første to årene etter diagnosen, har hun og hennes kolleger har regnet ut.  

Ingen vet hvorfor det er slik at kvinner får påvist sykdommen på et senere tidspunkt, men forskerne har noen teorier rundt årsaken.

Generelt er jo kvinner kjent for å gå raskere til legen om de oppdager symptomer på at noe ikke er som det pleier. Så hvorfor er det slik at blærekreft oppdages senere hos kvinner enn hos menn?

Blærekatarr kan maskere

Blod i urinen er et typisk symptom på blærekreft. Men det er ikke så uvanlig at kvinner finner blod i urinen. Gjennomsnittsalderen for å få påvist blærekreft er 73 år for menn, og noe høyere for kvinner.

Da er menstruasjonen riktignok for lengst et tilbakelagt kapittel. Men kvinner er oftere utsatt for blærekatarr eller urinveisinfeksjon. Da er blod i urinen slett ikke uvanlig.

– Noen studier har vist at kvinner i større grad får antibiotikakur mot blærekatarr når de oppsøker legen med smerter i blæren og blod i urinen, sier forskeren.

En svensk studie har vist at det tar lengre tid før kvinner blir henvist til spesialist for blæreproblemer enn menn.

– Kvinner blir ikke fanget opp på samme måten, sier Andreassen.

Blod i urinen er mer uvanlig blant menn, og varsellampene lyser derfor kraftigere for enten mennene eller deres leger. Menn sendes tidligere videre til spesialist, viser utenlandske studier. 

Leger bør være på vakt

Det er avgjørende for et godt utfall at blærekreften oppdages tidlig. De tre fjerdelene som får diagnosen tidlig, har mye bedre utsikter enn de som får diagnosen sent.

– Bør leger i større grad sende kvinner med symptomer som kan være tegn på blærekreft, videre til nærmere undersøkelser?

– Dette er et vanskelig spørsmål, fordi det er inngripende å få undersøkt blæren gjennom urinrøret, som er neste skritt etter urinprøve, sier Andreassen.

Hun mener derfor ikke man bør sende flere kvinner til urolog i første omgang.

Røykere mer utsatt

Istedet må fastlegene sørge for at urinveisinfeksjoner dokumenteres og være på vakt dersom symptomene ikke blir borte etter behandling. 

Dette er også tatt med i den nye versjonen av handlingsprogrammet som publiseres i løpet av sommeren.

Alder er en risikofaktor, og røyking øker risikoen.

– Kanskje leger i større grad kan tenke i de baner at det kan være blærekreft, særlig når symptomer opptrer hos eldre kvinner som røyker eller har røkt, sier Andreassen.

Aller helst burde vi ha en pålitelig test, basert på en blodprøve eller aller helst en urinprøve, som kan påvise blærekreft på en skånsom måte og tidlig i forløpet, mener forskeren. Men det finnes ikke ennå.

Kan ha blod i urinen uten at det synes

En mikroskopisk mengde blod i urinen kan være første tegn til å påvise urinblærekreft, ifølge Bjørn Brennhovd ved Oslo Universitetssykehus, som er ekspert på blærekreft. 

– En strimmeltest hos fastlegen kan vise at det er mikroskopisk blod i urinen uten at pasienten selv har sett blod. Fastlegene anbefales å henvise alle pasienter over 55 år videre til urolog dersom dette blir påvist. Det skal også være lav terskel for viderehenvisning hos pasienter under 55 år, uttalte han til forskning.no i 2014. 

– Heldigvis finner vi ikke noe galt hos de fleste som har denne tilstanden. Metoden har dessverre derfor for lav verdi til å forutsi risikoen for kreft, sier han. 

Det er årsaken til at ikke noe land i verden har gått inn for såkalt massescreening i offentlig regi, ifølge Brennhovd. 

Antall blærekrefttilfeller øker

Blærekreft er langt mer utbredt blant menn enn kvinner. Mens 1271 menn fikk diagnosen i 2016, var det bare 488 kvinner som fikk påvist blærekreft dette året.

Men kreftformen øker, spesielt blant kvinner i Norge.

Forskerne tror dette delvis kan komme av at kvinner i stor grad har tatt etter menns røykevaner, samtidig som yrkesbaserte risikoforskjeller har jevnet seg ut over tid. 

Referanse:

B. K. Andreassen, T. K. Grimsrud, E. S. Haug: Bladder cancer survival: Women better off in the long run. Sammendrag. European Journal of Cancer. Mai, 2018. doi.org/10.1016/j.ejca.2018.03.001

Powered by Labrador CMS