Unge som overlever kreft blir oftere trygdet

Særlig barn og unge som har hatt hjernesvulst, blodkreft eller svulster i bein og bindevev faller ut av utdanning og arbeid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Unge som har overlevd kreft, blir mottakere av trygd og andre typer stønader fire ganger så ofte som den generelle befolkningen.

- Behovet for bedre oppfølging av unge fra 15 år og oppover er stort.

- Denne gruppen kreftoverlevere mangler ofte et godt tilbud i klinikkene. De er rett og slett litt glemt, sier forsker Sara Ghaderi til forskning.no.

I sin doktoravhandling har hun studert utdanningsløp og mottak av trygdeytelser blant kreftoverlevere som er yngre enn 25 år.

Flere overlever

Funnene peker mot at det å fullføre en utdanning, og senere fungere i arbeidslivet er vanskelig etter en kreftsykdom.

Stadig flere barn og unge overlever kreft, noe som både kan tilskrives gjennombrudd innen forskningen, bedre behandling og mer målrettet oppfølgning av pasienten.

Kreftoverleverne fordeler seg ganske jevnt mellom å motta hjelpestønad, grunnstønad, rehabiliteringspenger og uførepensjon.

Barn og unge som overlever kreft har dessuten et større frafall i videregående skole og høyere utdanning enn den øvrige befolkningen, særlig blant de som har hatt hjernesvulst.

Skader og psykiske vansker

Sara Ghaderi. (Foto: Jan Kåre Wilhelmsen)

Etter kreften i seg selv er sykdommer i nervesystemet og skader og forgiftninger de vanligste årsakene til at unge får trygdeytelser etter at de har hatt kreft.

- Psykiske vansker kommer også ganske høyt opp på listen, sier Ghaderi. 

Hun har undersøkt utfall for samtlige personer som er født i Norge i perioden 1965-1985, og fulgt dem til 2009. Av disse fikk 5800 personer under 25 år kreft, mens cirka 4000 overlevde.

- Heldigvis rammes ganske få i denne alderen av kreft, men for de det gjelder er det veldig alvorlig. Kreft er en hovedårsak til at barn dør, sier Ghaderi. 

Hun har hentet dataene til forskningen sin fra Kreftregistret, NAV, Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret og Nasjonal utdanningsdatabase.

- Unngå varig sykdom

I gjennomsnitt overlever stadig flere kreftpasienter de første fem årene etter diagnose, og det har vært en nedgang i dødsrisiko for kreftpasienter når man sammenligner dem med den øvrige befolkningen.

Ghaderi mener det er veldig viktig å styrke oppfølgingstilbudet særlig til de litt eldre barna og unge som overlever kreftsykdom.

- Kan man kartlegge og oppdage helseproblemer tidligere, blir det lettere å unngå at det ender med varig sykdom. For barn på 0-14 år som overlever kreft er oppfølgingstilbudet bra i Norge, sier Ghaderi.

Referanse:

Sara Ghaderi. Impact of cancer in childhood, adolescence, and young adulthood on death, social security benefit uptake and education. Doktoravhandling, Universitetet i Bergen. Disputas 23.01.2014, kl. 12.00, Store Aud., Sentralblokken, Haukeland sykehus.

Powered by Labrador CMS